Blogs

Waarom N-VA Gent op 14 oktober?

(tags: )

Beste vrienden,

Op 14 oktober vraag ik uw steun, vanop de 49e plaats, voor onze N-VA ploeg. Samen willen we de verandering brengen die onze mooie stad broodnodig heeft.

  • Verandering in mobiliteit, waar we afstappen van een anti-auto dogma met knips, naar een pro-mobiliteitsbeleid. Met focus op de fiets, op respect voor de verkeersregels voor alle weggebruikers, verkeersveiligheid, een herwaardering van de taxi en innovatieve toepassingen om onze verkeersstromen slimmer te gaan sturen.

  • Verandering in veiligheid, met slimme camera’s én herwaardering van de wijkagent.

  • Verandering naar een echte en hechte samenleving, waar anderstalige kinderen op school méér Nederlands leren spreken in plaats van minder, want het Nederlands verbindt ons allemaal en is een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle toekomst. Een samenleving waar nieuwkomers welkom zijn, maar religieuze druk (zeker op school) niet aanvaard wordt.

  • Verandering in sociaal beleid, met focus op activering en werk, nog steeds de beste weg uit de armoede. Waar paal en perk gesteld wordt mensonterende toestanden in sociale woningen en het huidige wanbeleid bij WoninGent, en we prioritair inzetten op renovatie van het patrimonium.

  • Verandering waarbij we ondernemingen opnieuw respecteren en versterken in plaats van te verstikken met regels en (parkeer)beperkingen. Waar we opnieuw focussen op de creatie van welvaart en toegevoegde waarde, en bescherming van het eigendomsrecht, in plaats van het aantrekken van armoede.

  • Waar we met digitale toepassingen een echte slimme stad worden, in samenwerking met private bedrijven, in plaats van telkens het warm water opnieuw zelf te willen uitvinden.

  • Verandering in bestuurscultuur. Met minder politieke postjes, minder nevenstructuren, en meer transparantie.

Voor deze verandering vraag ik graag uw steun en stem. Een stem voor mij, is een stem voor onze ploeg, een stem voor verandering, voor een beter Gent.

Bedankt.

Peter

Arco: waarom het niet wijs zou zijn om het pad van Kris Peeters te bewandelen

(tags: )

Het is (helaas) een traditie aan het worden deze legislatuur: in elke onderhandelingsronde voor een begrotingsopmaak wordt een stevig pakket maatregelen afgesproken om jobs te creëren door de lasten op arbeid te verlagen en de competitiviteit te versterken, en nu ook deze jobs in te vullen met activerende maatregelen. Maar elke keer opnieuw weer wordt het debat over deze uitstekende maatregelen waar de gehele ploeg eigenlijk fier op zou mogen zijn, overschaduwd door het gekende vierletterwoord: Arco. Gehele beleidsverklaringen van de premier worden gereduceerd tot een debat over één nietszeggend zinnetje waarin dat duivelse woord voorkomt, al dan niet vergezeld van het woord “taskforce”. Een mens zou zich op den duur beginnen afvragen of het hier om zelfkastijding gaat door regeringslieden die dergelijke zinnetjes opblazen tot mythische proporties.

Belfius helemaal laten opdraaien voor Arco is een valse oplossing

(tags: )

Patrick Claerhout beweert in Trends dat het Arco probleem heel eenvoudig op te lossen is: Belfius moet de coöperanten een vergoeding van 600 miljoen euro uitbetalen. De meerwaarde die opgebouwd werd in Belfius na de nationalisatie zou deels de coöperanten toekomen, stelt hij daarbij. Niets is uiteraard minder waar.

Rapport Nationale Bank: strik rond kerstcadeau regering aan gezinnen

(tags: )

In haar najaarsprojecties stelt de Nationale Bank een hogere groei en hogere werkgelegenheid vast in 2017, en voorspelt ze sterk stijgende koopkracht voor de gezinnen in 2018. Een rapport dat als het ware de strik rond het kerstgeschenk van deze hervormingsregering aan de Belgische gezinnen is.

Over 2018 en 2019

(tags: )

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: In 2018 en 2019 zal ik bij de gemeenteraadsverkiezingen noch de federale verkiezingen een nieuw mandaat vragen aan de kiezer. Ik wil andere wegen verkennen, ergens tussen mijn oude liefde, de technologische wereld vanuit mijn opleiding tot burgerlijk ingenieur in de computerwetenschappen, en de beleidservaring die ik de afgelopen jaren opdeed. Ik sta erop de partij, haar mensen en onze kiezers van harte te bedanken voor de geboden kansen en het vertrouwen. Ik blijf uiteraard N-VA-lid, maar word terug de militant die ik was toen ik ergens na de verkiezingen van 2003 mijn eerste lidkaart kocht en Jong N-VA UGent uit de grond stampte.

Weg met de privacycommissie

(tags: )


privacy - scrabble
CC BY-SA 3.0 Nick Youngson

De parlementaire commissie Justitie is niet meteen mijn natuurlijke habitat, maar aan het debat over het wetsontwerp tot oprichting van een Gegevensbeschermingsautoriteit (kortweg: GBA) nam ik graag deel, gewapend met een reeks amendementen. Die GBA zal in de plaats komen van onze bestaande Privacycommissie. De hervorming werd ingegeven door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) die op 25 mei in de ganse EU in werking treedt, maar vormde voor ons meteen een opportuniteit om de onafhankelijkheid te versterken en de dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven te verbeteren.

Een dag bij Teamleader: Silicon Valley in Gent

(tags: )

Teamleader logoElk jaar biedt ondernemersorganisatie VOKA met haar vokastages aan politici de mogelijkheid om een dag mee te draaien met één van hun bedrijven om zo heel wat bij te leren over het bedrijfsleven en de impact van het beleid op diverse organisaties. Na eerdere dergelijke stages bij Sadaci, Kronos, TMVW, Matexi, Bayer en Be-Mobile kwam ik dit jaar terecht bij Teamleader, een van de snelstgroeiende Vlaamse bedrijven en een ware parel aan de Gentse kroon van start-ups en scale-ups.

Congres ondernemen in 2030

(tags: )

Gisteren nam ik deel aan het EROV congres Ondernemen in 2030. Een uitzonderlijk goede line-up met stuk voor stuk boeiende presentaties en gesprekken met 3D printing pionier Mario Fleurinck, vertical farming evangelist Stephan Bostoen, UZ Gent Prof. Petra De Sutter, management Prof. Frank Goethals en VRT correspondent Björn Soenens. Enthousiasmerend, soms lichtjes beangstigend maar fundamenteel positief. Bijzonder hands-on voor onze ondernemers van vandaag vond ik de presentatie van Frank Goethals, die ik u van harte kan aanbevelen. Downloaden kan op de website van EROV, net zoals voor de andere presentaties.

Privatisering van de NMBS? Belangrijker is de liberalisering

(tags: )

De discussie over de privatisering van de NMBS laait af en toe weer op, zoals ook nu. Een tijdje geleden was dat ook het geval, en daarover maakte Panorama toen deze uitstekende reportage die nog steeds meer dan het bekijken waard is.

Zomerakkoord

(tags: )

De kogel is door de kerk, the eagle has landed: er is een akkoord over de begroting van 2018 en 2019 en vooral over een hele reeks hervormingen.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be