“Brusselse stralingsnorm onhoudbaar”

(tags: )

De Brusselse stralingsnorm voor GSM-antennes is onhoudbaar en zal in de toekomst moeten bijgesteld worden. Iets dat al langer geweten is, maar nu ook op mijn vraag expliciet bevestigd werd door minister Johan Vande Lanotte in de commissie Infrastructuur van de Kamer.

De GSM-dekking in Brussel abominabel. Doordat het signaal regelmatig wegvalt worden gesprekken afgebroken en is mobiel surfen een uitdaging. Schuldige is de Brusselse stralingsnorm van 3 V/m, de strengste wereldwijd, waardoor alle operatoren het vermogen van hun zendmasten hebben moeten verlagen.

Meer nog: de nieuwste generatie mobiel internet, 4G, zal in tal van Belgische steden uitgerold worden, maar niet in Brussel. Een ware schande voor de hoofdstad van Europa met tal van internationale instellingen op haar grondgebied. We geven internationale bezoekers het beeld van een stad die de trein naar de 21e eeuw gemist heeft.

Het is heel goed te merken dat Johan Vande Lanotte (SP.a), bevoegd voor telecom, mijn mening in deze deelt. “Die norm is onhoudbaar, men zal die moeten aanpassen. Als Brussel wereldwijd het enige gewest is met dergelijk strenge norm, kan het onmogelijk claimen als enige een juiste beslissing genomen te hebben”, dixit de minister, wiens partij de norm in 2007 wel mee goedkeurde.

Ook bouwvergunningen voor bijkomende masten slepen aan

Niet alleen de stralingsnorm belet de uitrol van de nieuwste generatie netwerken. Ook de procedures voor het bekomen van een bouwvergunning voor bijkomende masten (die nodig zijn voor een volledige dekking als elke mast minder vermogen mag uitstralen) zijn een doorn in het oog. “Dat het in Brussel 400 dagen duurt om een bouwvergunning te krijgen, staat in schril contrast met de dynamische regio die we zo graag zouden willen zijn,” bevestigt ook mijn collega in het Brusselse parlement, Paul De Ridder. Die zal de kwestie verder aankaarten in het Brussels parlement. Parijs kan een inspiratie zijn: daar engageerde de stad zich ertoe om vergunningsaanvragen binnen maximaal vier maanden te behandelen. Samen met een stralingsnorm van 5 V/m voor de 'oude' 2G en 3G netwerken en 7 V/m voor het nieuwe 4G netwerk (wat nog altijd 35 keer strenger dan wat de WGO voorschrijft) zal deze door een rood-groene coalitie bestuurde stad snel aan de hedendaagse verwachtingen voldoen.”

6 reacties

FDK's picture

“Mensen hebben nood aan 4G”. Alsjeblieft zeg. Met mensen bedoelt men dan wellicht de technologiefetisjisten en smartphone-zombies onder ons.

Stralingsnormen slecht voor het bedrijfsleven? Waar bedrijven in de eerste plaats nood aan hebben zijn mensen die zich goed voelen en die goed functioneren dankzij een goede nachtrust en optimale cognitieve vermogens. En net die zaken worden aangetast door de huidige stralingsoverlast, die onze aller zenuwstelsel onder serieuze spanning plaatst, haast letterlijk.

De norm van 3 V/m is niet streng. Wetenschappers stellen 0,6 V/m voorop en in Frankrijk wordt daar al mee geëxperimenteerd. Als 4G niet compatibel is met de stralingsnormen, dan is deze technologie niet compatibel met de menselijke gezondheid en moet ze niet op de markt komen. Zo simpel is het toch?

Vanwaar die overmatige fascinatie met overbodige gadgets?

Meer info over de schade die elektromagnetische straling aan onze gezondheid aanricht: www.beperkdestraling.org en www.stopumts.nl.

Jan Allein's picture

De huidige Vlaamse normen (20,6V/m cumulatief) zijn onthoudbaar. Blijkbaar bent u absoluut niet op de hoogte van de wetenschappelijk (peer reviewde) literatuur. Naast de vele honderden onafhankelijke wetenschappers, artsen associaties, artsen en experts in het stralingsdomein, pleiten ook internationale raden waaronder de Europese Raad (2011), de Europese commissie (2009), het Europees Milieu Agentschap,het ICEMS, de American Academy of Pediatrics en het Presidential Cancer Panel om de stralingsnormen, opgesteld door het ICNIRP drastisch te verlagen omdat deze normen enkel gebaseerd zijn op opwarmingseffecten en geen rekening houden met de athermische biologische effecten. Niet voor niets heeft het IARC ( Internationaal agentschap voor kankeronderzoek), een onderdeel van de WHO ALLE radiofrequente straling (Gsm, gsm-zendmasten, dect, WiFi en WiMax) geklasseerd in de klasse "mogelijk" kankerverwekkend (waaronder ook DDT, lood, toluenen, bitumen, uitlaatgassen van auto's en dieselfuel). De klassering is gebeurd op basis van voldoende evidentie mbt 500% verhoging van het risico op hersentumoren ( ref Hardell en Interphone studie). Vooral kinderen zijn gevoelig voor permanente blootstelling aan "gepulste" microgolfstraling.
De Brusselse normen zijn trouwens gebaseerd op het advies van de Hoge Gezondheidsraad, de standpunten van de wetenschappers vertolkt de in het Vlaams Parlement en houden rekening met de gezondheid van haar bewoners. Ook in Vlaanderen werden dezelfde normen, opgesteld in de resolutie van 2008 ( in analogie met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) goedgekeurd door de overgrote meerderheid van het Vlaams Parlement. Vlaams minister van milieu, Joke Schauvliege heeft echter eenzijdig besloten om de resolutie te verwerpen en een eigen decreet uitgevaardigd waar de oude federale norm voor gsm 900Mhz werd overgenomen , incluis een versoepeling van het toekennen van vergunningen.
Om haar beleid te verdedigen kreeg prof Luc Verschaeve de opdracht om een kritisch evaluatierapport op te stellen. Nochtans zou Verschaeve deze opdracht nooit mogen aanvaarden omwille van belangenvermenging met de ICNIRP. Prof Verschaeve is lid van het ICNIRP en verdedigt hardnekkig de door de onafhankelijke wetenschappers en internationale gezondheids en milieuraden fel gecontesteerde ICNIRP normen. Ter info: er bestaat GEEN KINDERNORM.
Het LNE en de overheid volgt het standpunt van dit ICNIRP lid alhoewel ze zou moeten weten dat het Europees Parlement, met steun van de Europese Commissie op 18 maart 2009 het gelijktijdig of gewezen lidmaatschap met ICNIRP en het zetelen in nationale gezondheidsraden veroordeelt omwille van verlies aan onafhankelijkheid.
Tenslotte wil ik er u op wijzen dat 4G absoluut niet nodig is. Er bestaat reeds razendsnel mobiel internet en dat noemt wifi (op vele plaatsen gratis). 4G zal ook nooit de snelheid van bekabeld internet halen en is veel duurder. (20 Euro/2Gb (zelfde prijs per bit als voor 3G) maar 100X sneller opgebruikt.
Ik vraag u dan ook om u eerst goed te laten informeren over de effecten van een permanente blootstelling aan hoogfrequente straling voor de gezondheid van iedereen die er aan blootgesteld wordt en anderzijds u beter te laten informeren over de blootstellingsnormen in Parijs ( convenant 2V/m voor gsm900MHz).

Peter Dedecker's picture

Beste FDK en Jan,

Op vrijwel alle plaatsen zijn de normen vele malen strenger dan de aanbevelingen van de Wereld GezondheidsOrganisatie WHO. Bovendien zijn schadelijke effecten nog nooit aangetoond: de WHO klasseert niet-ioniserende straling in dezelfde risicocategorie als talkpoeder. Er is dan ook geen enkele reden voor Brussel om normen te hanteren die zoveel strenger zijn dan de WHO-normen, laat staan nog een stuk strenger dan de normen in Vlaanderen, Wallonië, Parijs of de meeste beschaafde landen.

Er moet vooral eens gestopt worden met dergelijke paniekzaaierij. Deze belemmert niet alleen innovatie, maar is bijzonder nefast voor onze economie, voor de creatie van nieuwe jobs. En laat ons daar net zo hard nood aan hebben.

Jullie paniekzaaierij is in deze een pak gevaarlijker dan de onbewezen gevolgen van deze (uiterst beperkt gehouden!) straling. Stop daarmee. Stop met de mensen bang te maken.

Jan Allein's picture

Late lessons of Early Warnings ( Europees Milieu Agentschap) even naslaan Peter. De houding die jij aanneemt is dezelfde als toen overheden de eerdere waarschuwingen voor blootstelling aan 88 stoffen en producten ( asbest, DDT, lood,....) wegwuifde . Uiteindelijk blijkt dat er slechts 4 (VIER!) van die waarschuwingen ongegrond waren.
Helemaal erg wordt het wanneer je zelf toegeeft de materie niet te kennen. Raadpleeg tenminste de lijst 2B van het IARC (WHO). Naast talkpoeder staan ook DDT, acetaldehyde, herbiciden, pesticiden, lood, uitlaatgassen van auto's, dieselfuel, aromatische verbindingen in de lijst van de 260 producten! Gemakkelijkshalve heb je ergens gehoord dat talkpoeder ( en ook koffie (alleen blaaskanker)) in de lijst staat.Indien er geen risico op kanker zou zijn dan had de WHO gsm-wifi straling in klasse 3 of 4 kunnen plaatsen, wat ze niet heeft gedaan.
Tenslotte heeft het informeren van de burger niets te maken met paniekzaaierij, integendeel, ontkenning, scepsisme en twijfel zaaien is veel gevaarlijker voor de gezondheid.......het stelt immers het nemen van maatregelen en voorzorgen uit. ref Early Warnings.
Creatie van nieuwe jobs en economische welvaart mag niet ten koste gaan van onze gezondheid, en vooral de gezondheid van onze kinderen.
Stop dat neoliberale denken, we zien waar dit toe geleid heeft.

Peter Dedecker's picture

Het is nu eenmaal bijzonder moeilijk om aan te tonen dat iets ongevaarlijk is, dat kan voor niets. Van DDT en co waren er wel degelijk bewijzen dat het om gevaarlijke producten ging, bij straling is dat nog nooit aangetoond in redelijke dosissen. Meer nog: in Egem bestraalde de VRT de omwonenden meer dan 30j aan hoog vermogen voor analoge televisie. Wat vandaag in mobiele communicatie gebruikt wordt, is slechts een fractie daarvan. Stop dus die bangmakerij.

En er worden wel degelijk voorzorgen genomen. Overal ter wereld zijn de normen voldoende streng om vele keren onder de normen van de WHO te blijven. Enkel Brussel is te zot voor woorden.

Bart B's picture

Wat is dom? Veelal worden mensen die geen groot intelectueel vermogen hebben bestempeld als dom.
Ik ben echter van een andere mening: ik vind nl mensen dom die wel genoeg verstand hebben maar hun ogen dichtknijpen voor bepaalde zaken (onderzoeken ed) en die mensen willen misleiden (geef ze maar overal draadloos internet en negeer de gezondheidseffecten, dan zijn ze tevreden).
Hahaha, en zo iemand moet het volk 'vertegenwoordigen', laat me niet lachen :-)
GEBRUIK aub uw verstand ipv mensen een vergiftigd cadeau te schenken omdat je daar zelf beter uit komt!

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be