Petitie tegen de degradatie van het diploma burgerlijk ingenieur computerwetenschappen

(tags: )

Toen ik net even in de statistieken van deze weblog keek, zag ik dat er vier bezoekers gekomen zijn via de pagina petitie.burgent.be waarop een petitie gestart is tegen de degradatie van het diploma burgerlijk ingenieur computerwetenschappen. Ik had nog niets vernomen van dergelijk initiatief. Als studentenvertegenwoordiger in Opleidingscommissie Computerwetenschappen wens ik wel een en ander recht te zetten. Een voorgeschiedenis vind je voorgaande berichten op deze weblog, namelijk dit en dit.

Zoals jullie misschien al gehoord hebben is er vorige week in de opleidingscommissie computerwetenschappen beslist om vanaf het academiejaar 2007 de bachelors informatica rechtsreeks toegang te geven tot de masters burg. ir. in de computerwetenschappen (dus zonder het volgen van een brugprogramma). Wij, als studenten brug. ir. computerwetenschappen, verzetten ons tegen deze beslissing, omdat we vrezen dat dit zal zorgen voor een daling van de waarde van ons diploma.

Bovenstaande tekst is te vinden op de petitiepagina. Doch deze info is niet helemaal correct: de beslissing om bachelors informatica te laten instromen in de Master Computerwetenschappen is reeds lang voordien genomen, tijdens de besprekingen van de invoering van de BaMa-structuur en het vastleggen van de toelatingscriteria. Doordat deze nieuwe toelatingscriteria pas in het academiejaar 2007-2008 van kracht worden, dient zich dit jaar (september 2006) een bijzondere situatie aan. Mensen die dan zouden willen instromen, zouden dit moeten doen volgens het oude systeem en een brugprogramma volgen van 3 jaar of slagen voor een toelatingsproef waarna ze slechts twee jaar hoeven te studeren. Het te volgen programma van deze twee jaar is echter hetzelfde als het programma dat men zou moeten volgen als de nieuwe toelatingscriteria van kracht zijn. Zo zou men de toelatingsproef toch kunnen omzeilen door gewoon een jaartje te wachten. Dat dit nogal onzinnig is, spreekt voor zich.

Indien men wenst te protesteren tegen de rechtstreekse instroom van bachelors informatica in de masteropleiding computerwetenschappen, dient men zich niet te richten tegen de beslissing van de opleidingscommissie van vorige week, doch tegen de beslissing die reeds lang voordien genomen is zowel aan onze universiteit als aan de KULeuven en de VUB.

Persoonlijke visie

Het zou misschien interessant zijn om mijn persoonlijke visie op deze zaken nog eens samen te vatten. Ik heb de hele zaak dan ook van heel nabij gevolgd.

Toen ik voor de eerste keer weet had van dergelijke mogelijke beslissing, was ik er ook helemaal niet voor te vinden en vreesde ik ook voor een enorme kwaliteitsverlaging. Echter, eens je er wat dieper over nadenkt, zijn er bij mijn weten geen rationele argumenten tegen dergelijke toelatingscriteria. Toelatingscriteria bepalen immers welke voorgeschiedenis (vooropleidingen, kwalificaties of competenties) een student dient te hebben om een opleiding succesvol te kunnen afleggen. Welke criteria dienen we anders te hanteren om een student toe te laten tot een opleiding? Onderwijs hoort voor iedereen even toegankelijk te zijn, iedereen heeft recht op dezelfde kwaliteitsvolle opleidingen. Dus qua toelating zie ik helemaal geen problemen.

Een andere zaak is echter het diploma. Dienen studenten die eerst de bachelor informatica en nadien de master computerwetenschappen gevolgd hebben, hetzelfde diploma te krijgen als studenten die het gehele traject burgerlijk ingenieur afgelegd hebben? Nee, uiteraard niet, en dat zal ook zo niet zijn. We hebben bij de invoering van de BaMa-structuur immers gekozen voor een structuur met twee (allé, eigenlijk drie) soorten opleidingen: bacheloropleidingen en masteropleidingen. Deze twee dienen los te staan van elkaar. Na het beëindigen van een bacheloropleiding, dien je te kunnen instromen in verschillende masteropleidingen. Een student burgerlijk ingenieur krijgt in de toekomst dan ook twee diploma's: een bachelordiploma ingenieurswetenschappen, computerwetenschappen en een diploma master in de ingenieurswetenschappen, computerwetenschappen. Een student die gebruik maakte van de omweg via de bachelor informatica krijgt eveneens twee diploma's: bachelor informatica en master in de ingenieurswetenschappen, computerwetenschappen.

Nu, wat is er typisch voor ingenieurs? Ze hebben een grote theoretische kennis en een brede basis. Ze weten ook iets af van scheikunde, natuurkunde, mechanica,... Zaken die verschillen van de mensen die de informatica-opleiding gevolgd hebben, wat een totaal andere opleiding is. Heeft men in het bedrijfsleven mensen met een brede kennis nodig, dan zal men vereisen dat kandidaten zowel een bachelordiploma als een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen hebben. Gaat het louter om computerwetenschappelijke vereisten, dan kan men de vereiste van het bachelordiploma laten vallen. Er blijft dus altijd een zeker onderscheid.

Een discussie die echter nog steeds uitvoerig gevoerd wordt en waarover de meningen veel meer verdeeld zijn, is deze omtrent de titel Burgerlijk Ingenieur. Het decreet stelt immers dat Burgerlijk Ingenieur een beschermde titel is (het diploma bestaat binnenkort niet meer) en toegekend wordt aan mensen met een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen. Velen gaan hier niet mee akkoord en stellen dat de titel gekoppeld dient te worden aan het volledige traject en dus enkel toegekend mag worden aan mensen die zowel een bachelor- als een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen hebben. Mensen die via een bachelor informatica het masterdiploma computerwetenschappen behaald hebben, zouden zich volgens hen dan ook geen ingenieur mogen noemen. In de opleidingscommissie is men ervan overtuigd dat de ingenieurstitel binnenkort zal verdwijnen aangezien men meer en meer zal afgaan op de twee diploma's als kenmerk voor een ingenieur. Een mening die ik ook deel, al denk ik wel dat het niet zo'n vaart zal lopen en de titel nog wel een hele tijd zal bestaan en gebruikt worden. Op lange termijn ben ik er ook wel van overtuigd dat deze zal verdwijnen. Of dat een goede of slechte zaak is, weet ik niet.

21 reacties

Bart Bogaerts's picture

Tjah, het initiatief was nog niet officieel gelanceerd he :-). Wanneer werd die beslissing dan juist genomen? Er doen natuurlijk al enkele jaren geruchten de ronde daarover, maar niemand dacht dat die ook echt doorgevoerd zouden worden. Aan die beslissing is dan in ieder geval niet veel ruchtbaarheid gegeven.

Het eerste bericht daarover dat het menens was, kwam begin deze week in een mededeling op minerva bij het vak Besturingssystemen. Daarvoor was er ook niks over die mogelijkheid te vinden op de occ-site. Het raadplegen van de verslagen van de vergaderingen blijkt ook niet mogelijk want daar moet je een passwoord voor hebben. Dus bijna niemand van de studenten wist echt dat het er zat aan te komen tot vorige week. Het enige wat erover te vinden was via google waren de 2 artikels op deze weblog hier :-)

En je zegt dat het in Leuven ook zo is. Waarom vind ik er dan niks over terug in hun studiegids voor 2007?

Peter Dedecker's picture

Ik meen mij te herinneren dat de toelatingsvoorwaarden voor de masteropleidingen (die dus starten vanaf september 2007) aan onze faculteit ergens vorig academiejaar goedgekeurd geweest zijn. Deze dienden daarna nog goedgekeurd te worden door het bestuurscollege (wat, naar ik vermoed, ondertussen ook wel al gebeurd is) en hebben daarvoor ook al een lange weg afgelegd langs de opleidingscommissies en de Kwaliteitscel Onderwijs (KCO) van onze faculteit. De precieze data weet ik niet meer. Wat de ingenieurstitel betreft: dat is een beslissing van de Vlaamse regering. Onze universiteit heeft enkel de inhoud en toelatingsvoorwaarden van de opleidingen Bachelor en Master in de Ingenieurswetenschappen, zoals die hier gedoceerd worden, vastgelegd. De koppeling van de ingenieurstitel aan het masterdiploma en enkel en alleen het masterdiploma is door de Vlaamse regering gebeurd. Wanneer weet ik niet.

Dat de verslagen van de OCC achter een wachtwoord zitten, is voor mij ook niet. En het gekke van al: ik kan er zelf, als lid van de OCC, niet aan met mijn gebruikersnaam en wachtwoord. Ik heb een mail gestuurd met de vraag dit in orde te brengen. Ik zal eens op de faculteit navragen wat de policy is ivm de toegankelijkheid van verslagen van de commissies en faculteitsraad en waarom. Persoonlijk vind ik dat alle leden (dus ook studenten) van onze faculteit toegang moeten hebben tot die informatie. De vergaderingen zijn ook open, je mag er gerust bij komen zitten in de opleidingscommissie, weliswaar zonder stemrecht.

Op de website van de KULeuven vind ik bij de toelatingsvoorwaarden idd de Bachelor Informatica niet terug. Ik meen mij wel te herinneren dat de UGent op dat vlak een voortrekkersrol speelde en de andere Vlaamse universiteiten er eerst niet voor te vinden waren om bachelors informatica rechtstreeks toe te laten. Ik dacht wel vernomen te hebben dat ze daar ondertussen bijgedraaid waren en het Gentse voorbeeld ondertussen volgen. Misschien moet het daar nog goedgekeurd worden. Ze zouden anders wel eens een probleem kunnen hebben als Leuvense informatici naar Gent zouden komen voor de Master Computerwetenschappen.

eXtratechnological's picture

Burgies, informatici, ingenieurs en andere aanverwante poespasZonet dit gelezen, verwijzing naar dit.
Ikzelf zit een beetje in deze situatie. Momenteel student (of toch iets in die zin) informatica aan UGent na wat aanmodderen aan de FTW (intussen FirW), misschien ooit van plan na bachelor informatica een master ...

SabbeRubbish's picture

Ik ben student bachelor informatica aan de universiteit Gent, en ik vind persoonlijk dat er veel heisa is rond een punt dat volgens mij (en onze OCI) vrij duidelijk is.
De opleiding informatica kan uiteraard enkel in de optie computerwetenschappen binnenstromen, en zonder extra voorbereiding enkel in de optie software engineering. Wij zijn denk ik niet slechter voorbereid om de software engeneering aan te pakken, al is het dan misschien op specifieke doeleinden toegepast, maar dat kunnen we uiteraard bijbenen, als het niet meer is, wij hebben een anderhalf jaar meer ervaring in software-ontwikkeling en computer-gerelateerde onderwerpen. Of zijn er mensen de mening aangedaan dat de kwaliteit van onze opleiding laag is? Reacties steeds welkom op e-mail daaromtrent.
De andere opties (ingebedde systemen en ICT) zijn niet triviaal in door te stromen, en vereisen een goede keuze van de keuzevakken in tweede en derde bachelor. (citaat uit een der vergaderingen van de OCI, opleidingscommissie informatica). Wij hebben een totaal aan 18 studiepunten aan keuzevakken op die twee jaar, maar het probleem is dat we totaal geen input krijgen van de OC computerwetenschappen van hóe we die keuzevakken best invullen, zodat het uiteindelijk blijkbaar toch niks uitmaakt, maar uiteraard is dat anders, want ingebedde systemen volg je niet zomaar zonder veel hardwarekennis en signaaltheorie.
Verder lijkt me jullie frustratie ook ergens dat jullie heel moeilijke vakken moeten volgen hebben, die misschien nooit hun nut zullen tonen in de praktijk en dat 'oneerlijkheid' het woord zou zijn om onze vlekkeloze instroming te beschrijven.
Laten we vooral niet uit het oog verliezen dat in het bedrijfsleven, wij bijvoorbeeld een stuk beter voorbereid zijn voor optimalisatie en computationele intelligentie,
Ik hoop persoonlijk dat de petitie niet tot een bezwarend feit komt, de opleidingscommissies zijn het er over eens, dat de studenten daar wat meer druk uitoefenen, dáár gebeurt het allemaal, niet in een of andere studentenoorlog.

Gegroet!

Peter Dedecker's picture

Ondertussen heb ik ook klaarheid over de toegankelijkheid van de verslagen van de Opleidingscommissie Computerwetenschappen. De verslagen zijn vrij toegankelijk voor iedereen vanop het UGent-domein. Zit je thuis, dan dien je dus even je VPN op te zetten.

De andere opties (ingebedde systemen en ICT) zijn niet triviaal in door te stromen, en vereisen een goede keuze van de keuzevakken in tweede en derde bachelor. (citaat uit een der vergaderingen van de OCI, opleidingscommissie informatica). Wij hebben een totaal aan 18 studiepunten aan keuzevakken op die twee jaar, maar het probleem is dat we totaal geen input krijgen van de OC computerwetenschappen van hóe we die keuzevakken best invullen, zodat het uiteindelijk blijkbaar toch niks uitmaakt, maar uiteraard is dat anders, want ingebedde systemen volg je niet zomaar zonder veel hardwarekennis en signaaltheorie.

Op de laatste vergadering van de OCC kwam dit ter sprake. Er zal jullie een lijst van "aan te raden keuzevakken" bezorgd worden. Ik vermoed dat Systeem- en Signaalanalyse daar ook op zal staan.

Verder lijkt me jullie frustratie ook ergens dat jullie heel moeilijke vakken moeten volgen hebben, die misschien nooit hun nut zullen tonen in de praktijk en dat 'oneerlijkheid' het woord zou zijn om onze vlekkeloze instroming te beschrijven.

Die heel moeilijke vakken bepalen voor een groot deel de waarde van de afgestudeerden die bijgevolg in staat zijn om op korte termijn vrij complexe stof onder de knie te krijgen. Dat is een van de kenmerken van een burgerlijk ingenieur en binnenkort dus van een Bachelor Ingenieurstechnieken en een Master Ingenieurstechnieken. Ik zou vakken als Systeem- en Signaalanalyse, Scheikunde, Natuurkunde,... zeker niet zomaar overboord gooien en vind deze zelfs heel waardevol. (hoor mij nu spreken, na 6 keer op rij gebuisd te zijn voor het eerste vak in deze lijst) Wel kan er imho hier en daar zeker wat bijgestuurd worden. Zo heb ik bijvoorbeeld problemen bij de manier van ondervragen van bepaalde vakken (zoals bijvoorbeeld meerkeuze-oefeningen bij Natuurkunde) en de overvloed aan wiskunde in het eerste bachelorjaar.

Soit, ik heb mijn mening hier duidelijk gemaakt alsook in vorige berichten op deze weblog. Ik doe nog steeds mijn best om de studenten te vertegenwoordigen in eer en geweten. Indien men vindt dat ik niet de juiste waarden verdedig, mag men mij daar zeker op aanspreken en ben ik altijd bereid daarover te praten. Nu ja, ik heb al gemerkt dat er niet veel andere kandidaten zijn om in de opleidingscommissies en andere hun mening te gaan verkondigen ;-) Ik wou dit gewoon even duidelijk maken, dit is geen aanval op eender wie en ik voel me zelf ook niet aangevallen hoor :-)

Jan Fabry's picture

Soms vraag je je toch af wat er is gebeurd met het idee dat je iets studeert omdat je het graag doet, in plaats van het diploma dat je ermee behaalt? En vooral: of het de werkgever achteraf interesseert wat er nu precies op je diploma staat, in plaats van wat je echt kan bijdragen in diens bedrijf?

Ben's picture

Ik denk dat het aantal mensen in de BC dat de algemene vakken die in de eerste jaren gegeven worden graag doet, eerder beperkt zijn. Als je dan ziet dat mensen die die vakken niet gedaan hebben een gelijkaardig diploma krijgen, dan sta je toch even stil bij je beslissingen. Ik ben burgie begonnen omdat dat het moeilijkste was, het had iets van een uitdaging, we zien wel hoe het gaat (en het eerste jaar ging niet goed, maar nu begint het al beter te gaan). En ik ben daar eerlijk in, het uitzicht op een diploma dat gezien wordt als 'beter' dan het diploma licentiaat informatica was ook een stimulans om dat eerste jaar nog eens over te doen.
De richtingen zijn anders, ieder heeft zijn voor en nadelen, maar je kan ook niet ontkennen dat de eerste jaren burgerlijk ingenieur moeilijker zijn dan de eerste jaren licentiaat informatica (ik ken de slaagpercentages niet, maar ik ken wel mensen die gebuisd waren in hun eerste jaar burg. ir. en zonder problemen door het eerste jaar lic. informatica geraakten). Ik zeg niet dat licentiaat informatica een gemakkelijke richting is, ik vind alleen dat we die eerste jaren moeilijkere vakken tot een goed eind hebben gebracht en dat we daarvoor mogen beloond worden ook (zo gaat dat trouwens ook in het bedrijfsleven).

SabbeRubbish's picture

@Ben:
Je hebt het blijkbaar wat verkeerd op, er is een totaal andere opleiding momenteel begonnen, bachelor in de informatica, en dáár gaat de discussie om.
Enfin, discussie, de overheidsinstanties en universiteiten/faculteiten zullen niet plooien, daar is het nu wat te laat voor.

ABD's picture

Even kleine correctie :) Het volgende klopt NIET wat betreft de instroom qua Licentiaten Informatica:

`Mensen die dan zouden willen instromen, zouden dit moeten doen volgens het oude systeem en een brugprogramma volgen van 3 jaar of slagen voor een toelatingsproef waarna ze slechts twee jaar hoeven te studeren.' ---> dit was de regeling voor Industrieel Ingenieurs die een bijkomende graad Burgerlijk Ingenieur wensten te behalen.

Licentiaten Informatica mochten het sowieso altijd doen op 2 jaar (ZONDER toelatingsproef!), indien ze kozen voor de richting computerwetenschappen. (indien ze echter een andere richting wensten te volgen dan `computerwetenschappen' zou er echter nog 3 jaar gedaan horen te worden)

ABD's picture

Paar bemerkingen:

1. Een ingenieur wordt niet noodzakelijk gekenmerkt door een brede vorming. Dit kan een kenmerk zijn, maar is zeker geen vereiste. Kijk maar eens internationaal: er zijn genoeg hoogstaande ingenieursopleidingen die niet noodzakelijk een brede vorming inhouden. Dat is ook niet altijd even belangrijk is, blijkt ook wel uit het feit dat men na het blokken van die vakken - zeker in de richting computerwetenschappen - in de meeste gevallen er nooit nog iets mee doet. Ook dichter bij huis geldt dit, denk bv. aan de Industrieel Ingenieur Elektronica van de Hogeschool Antwerpen, de Ingenieur Technische Informatica van de Open Universiteit, of de ingenieurs van de Technische Universiteit Eindhoven.

2. Het nut van eerst een bachelor ingenieurswetenschappen te hebben gedaan: (ipv bachelor informatica) a. Misschien weet je nog niet goed waarin je wilt s-p-e-c-i-a-l-i-s-e-r-e-n, en bijgevolg kan je van alles eerst eens 1 a anderhalf jaar proeven en ondertussen je keuze uitstellen, b. Je hebt een brede interesse en doet het uit plezier zal ik maar zeggen, of vindt de overvloed aan vakken informatica uit de bachelor informatica weer net iets te veel van het goede, c. Om terug te komen op (a), zelfs na gekozen te hebben voor computerwetenschappen binnen de bachelor ingenieurswetenschappen heb je nog allerlei voordelen, (qua mogelijkheden tov bachelors informatica) bv. je kan in Leuven na de nevenrichting elektrotechniek of werktuigkunde nog altijd de master doen in de richting van deze nevenrichting, of evengoed een van de nieuwe aan de computerwetenschappen gerelateerde ingenieursopleidingen doen, bv. Bedrijfskundige Systeemtechniek aan de UGent of Wiskundige Ingenieurstechnieken aan de KULeuven, of bv. meer mogelijkheden qua master na master opleidingen (denk bv. aan de Master Nuclear Engineering) En natuurlijk niet te vergeten: je bent beter voorbereid op de afstudeerrichtingen Ingebedde Systemen en ICT.

3. Om even terug te komen op de oude diploma's en de `beloning' in het bedrijfsleven: het niveau van Licentiaat Informatica is vaak al meer dan waar een bedrijf in geinteresseerd is. Verschil in lonen of carrierekansen tussen beiden zijn doorwegend bepaald door de verschillen tussen individuen, ongeacht of ze al dan niet het ene of het andere diploma hebben. Als bedrijven automatisch iets meer startloon aanrijken aan een Burgerlijk Ingenieur, dan is dat gewoon omdat hij een jaartje langer heeft gestudeerd, en dat is dan ook correct. Qua titulatuur moet je je ook niet teveel illusies maken: in de ict sector wordt `ir' of `burgerlijk ingenieur' zelden gebruikt. (dr. daarentegen wel) Ik heb het persoonlijk nog nooit iemand weten gebruiken. In de klassieke sectoren (bv. bouwkunde) misschien wel, maar daar gaat het ook niet over. Ik werk zelf in de embedded systems sector en ik merk geen noodzakelijk verschil tussen burgie of lic. infers. (wel tussen individuen op zich) Geavanceerde vaardigheden/ervaring op vlak van CASE tools, linux (kernels, drivers), telecomprotocollen, C++ etc. zijn zeer belangrijk: fysica, sterkteleer, organische scheikunde, etc. echter daar wordt niet op geselecteerd. Er zullen wel jobs zijn waar dit het geval is, maar dat zijn dan toch de uitzonderingen, en dan nog zelden is het doorwegend. In je vrije tijd volop bezig zijn met deze ict zaken is dus veel belangrijker, dan 5 jaar blokken zonder buiten de informaticavakken er nog mee bezig te zijn. En vergeet natuurlijk niet de sociale vaardigheden!

ABD's picture

OPMERKING AAN DE WEBMASTER: blijkbaar is er een woord dat NIET woord aanvaardt (bij mij toch niet) bij het verzenden van comments. Gespeld is het dit: s p e c i a l i s. Vreemde bug (?) als je het mij vraagt.

ABD's picture

Meer specifiek is het probleem er wanneer ergens opeenvolgend de karakters:

c i a l i s

voorkomen :)

Peter Dedecker's picture

Licentiaten Informatica mochten het sowieso altijd doen op 2 jaar (ZONDER toelatingsproef!), indien ze kozen voor de richting computerwetenschappen.

Inderdaad, dit klopt, my mistake. Het was echter wel zo dat deze mensen dan een persoonlijk programma voorgeschoteld kregen: alle vakken die ze reeds gevolgd hadden, werden geschrapt en vervangen door een vrije keuze uit een lijst van kandidatuursvakken. En laat die kandidatuursvakken nu net het grote struikelblok vormen die de meeste licentiaten ervan weerhoudt om hun brugprogramma in twee jaar af te werken.

Peter Dedecker's picture

OPMERKING AAN DE WEBMASTER: blijkbaar is er een woord dat NIET woord aanvaardt (bij mij toch niet) bij het verzenden van comments. Gespeld is het dit: s p e c i a l i s. Vreemde bug (?) als je het mij vraagt.

Bedankt voor de opmerking en de foutopsporing. De string "cialis" stond om een of andere reden inderdaad vermeld in de antispam blacklist. Ik heb die dan ook weggehaald.

Peter Dedecker's picture

1. Een ingenieur wordt niet noodzakelijk gekenmerkt door een brede vorming. Dit kan een kenmerk zijn, maar is zeker geen vereiste. Kijk maar eens internationaal: er zijn genoeg hoogstaande ingenieursopleidingen die niet noodzakelijk een brede vorming inhouden.

In Vlaanderen worden ingenieurs wel degelijk gekenmerkt door een brede vorming hoor. Internationaal is dat natuurlijk wel een ander verhaal. De opleidingen worden trouwens ook steevast op deze wijze aangeprezen.

Dat is ook niet altijd even belangrijk is, blijkt ook wel uit het feit dat men na het blokken van die vakken - zeker in de richting computerwetenschappen - in de meeste gevallen er nooit nog iets mee doet.

In de computerwetenschappen is de waarde van de vakken uit de bachelorsopleiding idd wat minder. Maar dikwijls kan je dit doortrekken naar de gehele opleiding. Er zijn tal van bedrijven die burgerlijke ingenieurs recruteren om deze vervolgens na een korte interne opleiding totaal andere zaken te laten doen. Natuurkundig ingenieurs houden zich dan ineens bezig met het verkopen van Pampers in de marketingafdeling van een bedrijf als P&G.

Misschien kan ik het anders verwoorden: ingenieurs hebben een andere manier van probleemoplossend denken. Licentiaten informatica die aan een brugprogramma beginnen, merken dikwijls na de eerste examenperiode op dat de vragen hier op een andere manier aangebracht worden dan dat ze gewoon zijn en dat je die dan ook anders moet aanpakken. Die vormen van probleemoplossend denken worden aangeleerd via de traditionele ingenieursvakken zoals Transportverschijnselen, Klassieke Mechanica, Mechanica van Materialen, Natuurkunde,... die elk natuurlijk een zekere basis uit de vakken van het eerste jaar nodig hebben, zoals differentiaalvergelijkingen en van die toestanden.

Ook dichter bij huis geldt dit, denk bv. aan de Industrieel Ingenieur Elektronica van de Hogeschool Antwerpen, de Ingenieur Technische Informatica van de Open Universiteit, of de ingenieurs van de Technische Universiteit Eindhoven.

Ik had het enkel over burgerlijk ingenieurs. Over onze buitenlandse vrienden weet ik ook niet zo denderend veel.

Peter Dedecker's picture

In je vrije tijd volop bezig zijn met deze ict zaken is dus veel belangrijker, dan 5 jaar blokken zonder buiten de informaticavakken er nog mee bezig te zijn.

Da's te zien wat voor job je wil hé. Het is uiteraard wel best dat je wat op de hoogte bent en een brede ervaring hebt in die dingen.

En vergeet natuurlijk niet de sociale vaardigheden!

Da's natuurlijk ook heel belangrijk! :-)

ABD's picture

"Ik ben burgie begonnen omdat dat het moeilijkste was" ---> Ik ken persoonlijk iemand die na haar studies Licentiaat Toegepaste Wiskunde (aan de Universiteit Antwerpen) bijkomend nog Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde (op 3 jaar, aan de K.U.Leuven) is gaan doen, en ze zei dat ze de burgie studies een pak minder moeilijk vindt dan haar eerdere wiskunde studies.

Anderzijds ken ik een aantal (oud-)studenten wiskunde die soms meer last hadden met bepaalde informaticavakken dan eender welk wiskundevak.

Wat ik hiermee wil zeggen is dat `moeilijker' of `gemakkelijker' ook wel beetje afhangt van persoon tot persoon. Dit neemt niet weg dat ik best wel kan geloven dat de eerste jaren burgie voor de meesten als moeilijker worden ervaren dan bv. de eerste jaren informatica, maar dat is voor een aanzienlijk deel ook wel te wijten aan dat men wordt verplicht een maturiteit te behalen in een grotere verscheidenheid van vakken.

Desnoods moet men de vakken nog een klein stukje moeilijker maken in de bachelorjaren informatica, (voor zover men daar objectief een meting van kan doen om te bepalen hoeveel moeilijker) en dan is iedereen content misschien :)

Peter Dedecker's picture

Wat ik hiermee wil zeggen is dat `moeilijker' of `gemakkelijker' ook wel beetje afhangt van persoon tot persoon.

Da's zeker een feit. Je hoort rechtenstudenten wel dikwijls zeggen dat burgie hen veel te moeilijk is en ze dat nooit zouden aankunnen. Omgekeerd echter ook: ik zou nooit in iets à la rechten kunnen slagen. Daar ben ik vrij zeker van.

Dit neemt niet weg dat ik best wel kan geloven dat de eerste jaren burgie voor de meesten als moeilijker worden ervaren dan bv. de eerste jaren informatica, maar dat is voor een aanzienlijk deel ook wel te wijten aan dat men wordt verplicht een maturiteit te behalen in een grotere verscheidenheid van vakken.

Ook een punt. In die eerste jaren zitten veel toekomstige BC-ers te zuchten op vakken à la scheikunde, mechanica, transportverschijnselen,... terwijl andere richtingen dan weer zuchten op de informatica die voor de meesten onder ons (BC-ers) een lachertje was. Kwestie van interesse hé :-)

ABD's picture

`De andere opties (ingebedde systemen en ICT) zijn niet triviaal in door te stromen, en vereisen een goede keuze van de keuzevakken in tweede en derde bachelor.' --> Ingebedde systemen akkoord, maar ICT lijkt me toch evengoed zonder problemen te kunnen als Software Engineering?? (afgaande op de begintermen van alle vakken en keuzevakken uit de optie ICT)

Valerie's picture

Al snuisterend naar informatie over een examen hier beland... 2006... en 4 jaar later is de discussie nog steeds regelmatig een gespreksonderwerp in de wandelgangen. 'k Had er geen idee van dat ze al zo lang aan de gang was!

Raf 's picture

Per toeval hier belandt na een discussie op het werk. Na 24 jaar in de IT kan ik dit zeggen: in mijn teams zaten al leden van alle richtingen en eerlijk gezegd: diploma doet er weinig toe.In al die jaren zag ik zowel knoeiende burgies als geniale self-made-men. Passie is al wat telt als je in deze richting verder wil, want een ding is zeker: alles zal anders zijn (vaak al bij de release van je project haha)

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

Kom op Tegen Kanker

logo Loop naar de Maan

Steun Kom op Tegen Kanker en laat me naar de maan lopen!

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Blik op mijn agenda

Je vindt me ook terug op

Facebook logo

Twitter logo

YouTube logo

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be
0486/152320

Disclaimer

Dit is de website van Peter Dedecker. Alle teksten mogen, tenzij anders vermeld, overgenomen worden mits bronvermelding. Een link wordt altijd geapprecieerd. Dit alles is mijn persoonlijke opinie. Organisaties waar ik lid van (geweest) ben of voor (ge)werk(t heb) kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor wat ik hier schrijf. Zie de volledige disclaimer.