Fusie van de 19 Brusselse gemeenten

(tags: )

Brussels GewestEen oud zeer dat nu weer onder de aandacht komt door de uitspraken van Pascal Smet. Het Brussels Gewest, zelf amper 161 km² groot, bestaat immers uit 19 piepkleine aaneengesloten gemeenten, waaronder Brussel-hoofdstad. 19 gemeenten, met elk hun eigen gemeenteraad, schepenen, OCMW, 33 verschillende huisvestingsmaatschappijen, zes politiezones,... en daarbovenop dan natuurlijk nog de Brusselse Hoofdstedelijke Gewestregering (met bijhorend parlement) met Vlaamse, Franse en gemeenschappelijke gemeenschapscommissies. Kortom een hele institutionele knoeiboel die niet anders kan dan quasi onbestuurbaar en hopeloos inefficiënt zijn. Kwatongen spreken ook wel graag over de 19 baronieën, gezien de vele lokale machtsspelletjes en het feit dat deze structuren en bijhorende mogelijkheden tot "dienstbetoon" vooral in leven gehouden worden door overbodige politici die anders vrezen voor hun job.

De fusie, waarbij de 19 gemeenten tot één volwaardige hoofdstad fusioneren, met één burgemeester, één gemeenteraad (dat kan dan het Brussels Parlement zijn), één OCMW, één politiezone, zou dan ook zonder meer een goede zaak zijn. Een voorstel dat overigens reeds in 2005 door N-VA geformuleerd werd, nadien overgenomen werd door Brigitte Grouwels (CD&V) en nu dus ook door Pascal Smet (SP.a).

Pascal SmetSmet legt dan ook de vinger op de wonde: de Brusselse politici overstijgen met moeite de middelmaat, zijn vaak meer bezig met een levenslange lucratieve politieke carrière dan een wervelend toekomstproject, ontberen een serieuze toekomstvisie (niet moeilijk als elk zijn/haar eigen speeltuin heeft) en zijn gekenmerkt door een kneutermentaliteit. Het voorbeeld bij uitstek is dat Expo 58, een langgerekte nostalgische oefening, het hoogtepunt van alle activiteiten in Brussel is. Recht erop dus. Iets wat ik helemaal kan volgen. Rationaliseren die handel! Op naar efficiënt bestuur, een bestuurbaar geheel!

Helaas, in zijn verdere analyse gaat hij volgens mij compleet de mist in. Hij pleit immers voor een uitbreiding van het Brussels Gewest met enkele Vlaamse en Waalse gemeenten. Een voorstel dat helemaal past in het rijtje Franstalige onzinnigheden gaande van gebiedsuitbreidingen tot corridors zoals in oorlogstijden. Wie al eens deelneemt aan de Gordel ziet ook meteen het verschil tussen het verstedelijkte Brussel (dat zoals gezegd best als één geheel beschouwd kan worden) en de groene rand errond. Twee totaal verschillende gebieden eigenlijk, met elk verschillende eigenschappen en dito problemen. Eveneens zijn pleidooi voor de terugkeer naar taalgemengde lijsten raakt kant noch wal: dit leidt enkel tot vlaamse politici die door "het selectiebureau van hun Franstalige collega’s" zullen worden aangeduid. En dan zwijgen we nog over de misbruiken van FDF in 1970 die de basis vormden om over te gaan tot taalgesplitste lijsten.

Maar die fusie van de 19: hoe rapper hoe liever!

3 reacties

christophe's picture

Het juist eerder omdat de rand groen is dat ze aantrekkelijk doelwit is voor franstalige expensiedromen. De gewesten zijn bevoegd voor ruimtelijke orde en denk maar hoeveel Brusselse bouwpromotoren kunnen verdienen aan de verkaveling van al die open ruimte.

Jasper Vandenbossche's picture

Helemaal correct dat er in Brussel19 één politiezone dient te komen.Ten tijde van de politiehervorming had men daar een soort van Metropolitan Police moeten instellen vergelijkbaar met hoe het in Londen is.

Een gemiste opportuniteit die dringend ingehaald moet worden. (denken we maar aan de grenzen van politiezones die recht door drukbevolkte wijken lopen, niet echt werkbaar!)

Peter Dedecker's picture

@Jasper: inderdaad!

Eigenlijk zegt Jan Verheyen het nog het duidelijkst van al:

ik zal al blij zijn als we efficiënt bestuurd worden - wat dus uitdrukkelijk niet betekent dat een op wereldschaal onbetekende stad als Brussel recht heeft op iemand die zich, zonder daarbij zelf in lachen uit te barsten, minister-president noemt. Ik bedoel maar: New York heeft een burgemeester.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

Kom op Tegen Kanker

logo Loop naar de Maan

Steun Kom op Tegen Kanker en laat me naar de maan lopen!

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Blik op mijn agenda

Je vindt me ook terug op

Facebook logo

Twitter logo

YouTube logo

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be
0486/152320

Disclaimer

Dit is de website van Peter Dedecker. Alle teksten mogen, tenzij anders vermeld, overgenomen worden mits bronvermelding. Een link wordt altijd geapprecieerd. Dit alles is mijn persoonlijke opinie. Organisaties waar ik lid van (geweest) ben of voor (ge)werk(t heb) kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor wat ik hier schrijf. Zie de volledige disclaimer.