2012

(tags: )

N-VA Gent wenst elke Gentenaard een voorspoedig 2012

Ik sluit me hier graag bij aan, en wens iedereen (zij die het geluk hebben Gentenaar te zijn, en zij die dat niet zijn) een voorspoedig 2012, met succes op professioneel en persoonlijk vlak, in een opperbeste gezondheid, overgoten met een sausje van passie.

2011

2011 was een bewogen jaar. Op federaal niveau is eindelijk een regering gevormd: een regering met als enige bindmiddel het feit dat de N-VA er niet bij is. En dat is er ook aan te zien: een regering die het merendeel van de financiële inspanningen wil leveren met nieuwe belastingen, die dan uiteraard vooral in Vlaanderen zullen worden geïnd. En dat is des te meer schrijnend omdat – hoeft het nog gezegd? - die regering in Vlaanderen geen meerderheid heeft. Van de door vele Vlaamse partijen gevraagde systemische staatshervorming, die de ingewikkelde structuur van ons land grondig moet bijsturen en de essentiële hefbomen voor sociaal-economisch beleid naar de deelstaten (Vlaanderen) overhevelt, komt weinig in huis. Integendeel: het wordt allemaal nog een pak ingewikkelder. Het meest gebruikte woord in het regeerakkoord over de overgedragen bevoegdheden naar de deelstaten is “behalve”... We zullen dan ook ons uiterste best doen om deze anti-Vlaamse coalitie te bestrijden, in de woorden van CD&V “van Opgrimbie tot De Panne”.

2012

2012 wordt daarom een interessant jaar. Niet alleen staan we voor de uitdaging om, ondanks het Di Rupo-moeras, ons land vanuit de Vlaamse regering goed te blijven besturen. Vlaanderen is een topregio, bij de beste van Europa, maar we moeten dat zo houden.

Maar ook in Gent staat er heel wat op stapel. Als de paarse coalitie na 24 jaar de afgelopen maanden eindelijk aan beperkte bijsturingen denkt inzake migratie, activering en aanpak van overlast, mag u er zeker van zijn dat daar na de verkiezingen met een rood-groen kartel aan het beleid, niets nog van in huis komt. Aan ons om deze gang van zaken te keren!

Volgende week

Na het parlementair jaar af te sluiten met de marathonzitting waarin de eerste trein belastingverhogingen doorgevoerd werd, na twee weekjes ontspanning maar ook voorbereiding van het lokale werk en ondersteuning van enkele andere afdelingen, ben ik er weer helemaal klaar voor om er vanaf morgen terug in te vliegen in Brussel. Niet alleen staan de beleidsnota's op het programma, ook de bespreking van de begroting 2012 komt eraan. Een eerste kemel van een fout kwam vandaag al ruimschoots aan bod: niet alleen krijgt de koning in deze moeilijke tijden er een pak centen bij, ook de regeringsleden zelf kregen ei zo na een loonsverhoging.

Dexia

Daarnaast zal ook het werk in de Dexia-commissie opnieuw van start gaan. Daarin belooft vooral de vergadering van komende vrijdag bijzonder interessant te worden. Dan komen immers de Belgische (ex-)toezichthouders langs: Luc Coene, Guy Quaden en Jean-Paul Servais. De voorbije hoorzittingen brachten al een gebrek aan toezicht aan het licht, vooral achter gesloten deuren. Als ze nu opnieuw, zoals eerder in de commissie Financiën, zich komen verstoppen achter hun beroepsgeheim, staat de meerderheid opnieuw voor de keuze: ofwel alsnog overgaan naar een echte onderzoekscommissie, ofwel eindelijk toegeven dat men heel de boel liever in de doofpot houdt. Dat heeft dan tenminste het voordeel van de duidelijkheid. Dan kennen we ook de geloofwaardigheid van de sp.a, die deze week nog publieke verklaringen aflegde hierover en achter een parlementaire onderzoekscommissie staat, maar dat blijkbaar geen regeringscrisis waard vindt... Over de geloofwaardigheid van CD&V, dat haar ACW-vleugel via ARCO ongegeneerd in de pot belastinggeld laat graaien terwijl datzelfde ACW via haar vakbond nog eens bonussen goedkeurt voor personeel en kaderleden van deze quasi-failliete instelling, eerder de mega-pensioen-bonus voor CEO Richard goedkeurde, zal ik maar zwijgen.

Maar eerst...

Maar dat zijn dus zorgen voor morgen. Zaken die ik ten zeerste ten harte zal nemen. Maar eerst nog heel even ontspannen vandaag. Misschien met een liedje, met dank aan de schitterende acteurs uit Tegen de Sterren op, die ook goede muzikanten en zangers blijken te zijn. Geniet ervan!

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be