2u20

(tags: )

Dat was het einduur van de plenaire vergadering gisteren(avond) in het parlement. Aan de orde van de zitting, die al om 10u begon, was de bespreking van de begroting en de beleidsnota's van de regering Di Rupo I voor 2013. Een begroting die eigenlijk al eind 2012 klaar moest zijn, maar de regering zag het niet zitten om nog voor de gemeenteraadsverkiezingen haar lastenverhogingen bekend te maken.

De algemene tussenkomst over de begroting was weggelegd voor Steven. Interessant aan deze lange zitting is dat het parlement in debat kan gaan over het algemene beleid van elke minister. Zelf had ik het over de volkslening, terwijl ik in de late uurtjes staatssecretaris Hendrik Bogaert en minister Johan Vande Lanotte ondervroeg.

Vooral voor Hendrik Bogaert is het vreemd dat hij als staatssecretaris van "ambtenarenzaken" en "informatisering" geen overzicht heeft van het aantal ICT'ers dat zich onder het ambtenarenkorps bevindt.

Van Johan Vande Lanotte apprecieer ik het dan weer dat hij eindelijk het debat wil aangaan over de financiering van het BIPT (via de te hoge belastingen op telecom), maar mis ik wel enige ambitie om koploper te worden inzake telecom en digitale technologie. De Europese Commissie heeft een pak middelen ter beschikking, maar de minister voert er geen proactief beleid mee en laat zo de kans op duizenden jobs aan ons voorbijgaan. Jammer.

Tevens bijzonder jammer, is dat hij na de uitspraak van de Raad van State (nog) niet resoluut kiest voor het principe van de benoeming van het bestuur van het BIPT door een onafhankelijke jury, en ondanks de negatieve beoordeling van hun competenties door Selor de “bijzonder opdrachthouders” niet wil afschaffen.

Je kan mijn tussenkomsten hieronder herbekijken. Het volledige debat met alle tussenkomsten nalezen kan in het verslag deel 1, 2 en 3.

1 reactie

Anoniem's picture

Breedband investeren waarom ?
Gewoon meer traffic shappen dan moeten we toch niet investeren in het netwerk zoals telenet zijn zaakjes regeld.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Blik op mijn agenda

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be
0486/152320

Disclaimer

Dit is de website van Peter Dedecker. Alle teksten mogen, tenzij anders vermeld, overgenomen worden mits bronvermelding. Een link wordt altijd geapprecieerd. Dit alles is mijn persoonlijke opinie. Organisaties waar ik lid van (geweest) ben of voor (ge)werk(t heb) kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor wat ik hier schrijf. Zie de volledige disclaimer.