50e plaats: heeft dat zin?

(tags: )

"Heeft het zondag zin om op jou, op die 50e plaats te stemmen? En zal jij je mandaat opnemen als je verkozen bent?" Het zijn vragen die ik de afgelopen dagen en weken meermaals kreeg, maar het antwoord is twee maal eenduidig NATUURLIJK!

Bij gemeenteraadsverkiezingen telt de lijststem immers slechts voor 1/3, waardoor de voorkeurstemmen van elke kandidaat sterker doorwegen. Zie dit voorbeeld. Ik hoop daar alleszins bij te zijn en zal zeker dat mandaat opnemen als u mij daar de kans toe geeft.

En mocht u nog steeds niet weten waarom überhaupt op de N-VA te stemmen in Gent, dan geef ik u graag hieronder nog eens 10 redenen uit ons programma waar ik zelf sterk aan bijgedragen heb.

N-VA wil voor Gent:

  1. SLANKE EN EFFICIËNTE OVERHEID: we springen zuinig om met uw centen en focussen op de kerntaken (wonen, veiligheid, mobiliteit, ...). We gebruiken de pensioneringsgolf bij het stadspersoneel om sociaal te besparen.

  2. BETAALBAAR WONEN via vele kleinschalige wooninitiatieven (géén prestigeprojecten), en kwalitatieve hoogbouw met goede sociale mix. We willen veel meer groen, en goede wegen, fietspaden en trottoirs.

  3. SOCIAAL BELEID ALS SPRINGPLANK: het OCMW is geen uitkeringsmachine. Leefloners moeten geactiveerd.

  4. KORDAAT LIK-OP-STUK-BELEID via meer blauw in de wijken, de gerichte inzet van camera's, een buurtverbod voor veelplegers, en het betrekken van wijkbewoners bij het veiligheidsbeleid.

  5. VLOTTE MOBILITEIT : we willen goed uitgebouwde parkings aan de stadsrand voor bezoekers (leenfietsen, aansluitend openbaar vervoer), meer ruimte voor bewoners in de centrumparkings, en forse investeringen in veilige fietspaden.

  6. STRIKT MIGRATIEBELEID : de ongecontroleerde instroom van de voorbije jaren dijken we in. We verwachten dat nieuwkomers actief bijdragen aan onze gemeenschap.

  7. IEDEREEN AAN DE SLAG : we creëren een dynamisch werkgelegenheidsbeleid via betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. We ijveren voor een betere invulling van de knelpuntberoepen.

  8. SOCIAAL WEEFSEL HERSTELLEN via meer kinderopvang en voldoende scholen houden we werkende mensen met kinderen in onze stad. Het verenigingsleven (sport, jeugd, enz.) verdient volle ondersteuning. We willen een bloeiend buurtleven, en moedigen senioren aan om actief en betrokken te zijn.

  9. AANDACHT VOOR ÁLLE GENTENAARS : we organiseren inspraak, en nemen die ook ernstig. We besteden meer aandacht aan de noden van de deelgemeenten.

  10. EEN HART VOOR ONDERNEMERS : we bevorderen een aantrekkelijk klimaat voor handelszaken en bedrijven met stadsdiensten die naar oplossingen zoeken. We beperken de hinder door openbare werken.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be