650.000 euro. Mag het iets meer zijn? Of minder?

(tags: )

650.000 euro mag de nieuwe CEO van Bpost verdienen per jaar. Johnny Thijs leverde de voorbije jaren een schitterend rapport af: hij bouwde het bij zijn aantreden meest lamentabele overheidsbedrijf in een krimpende markt om tot een dynamisch en winstgevend geheel dat binnenkort de concurrentie aankan. Die man moest in de media vernemen dat uit dankbaarheid zijn verloning gehalveerd wordt van 1,1 miljoen euro naar 650.000 euro. Waarna de heer Thijs het voor bekeken houdt.

650.000 euro is immens veel geld. Een absurd bedrag waarvan ik niet eens weet hoe ik zoiets in hemelsnaam zou kunnen uitgeven, zelfs niet als ik mijn VISA-kaart aan mijn madam geef. Lang zal de regering niet moeten zoeken naar een nieuwe CEO: aan elke kersttafel deze week zal wel de helft van de aanwezigen gezegd hebben dat hij/zij het voor dat bedrag gerust wil doen. Want wat kan daar nu moeilijk aan zijn, de baas spelen? Het is de gewone man die het harde werk levert en daar minder voor betaald wordt. Niemand die dergelijk toploon durft te verdedigen. Maar als politicus moet je soms de moed hebben om te wijzen op wat anderen niet durven zeggen, namelijk dat het allemaal niet zo simpel is en deze ogenschijnlijke besparing op de pree van die geldwolf van een CEO ons wel eens zuur zou kunnen opbreken.

Buiten categorie

Ik zou dat immers ook wel zien zitten, voor 650.000 euro de baas spelen. Maar ik maak mij geen illusies: dat zal niet dezelfde resultaten opleveren. Johnny Thijs is een manager buiten categorie. Het is weinigen gegeven om te doen wat hij gedaan heeft. De stoffige postdienst van weleer, waarbij je al geluk moest hebben als je brief na drie dagen aankwam, werd omgebouwd tot een dynamisch, performant bedrijf met ambities om de dalende inkomsten uit de krimpende postmarkt aan te vullen met nieuwe, innovatieve diensten. Wie al eens in een hedendaags postsorteercentrum heeft rondgelopen, merkt de hightech machines en de motivatie van de werknemers om steeds verbeteringen aan te brengen meteen op. Dit alles in sociale vrede, zonder naakte ontslagen, met een lastige en steeds wisselende overheid als meerderheidsaandeelhouder. Dat is helemaal niet evident. Dat beseffen mensen die bedrijven beter kennen dan bepaalde politici maar al te goed. Nadat het opstappen van Thijs bekend raakte, daalde de beurskoers van Bpost van 14,64 euro per aandeel naar 14 euro nu. Analisten zien de toekomst van Bpost zonder Johnny Thijs niet bepaald rooskleurig tegemoet. Wie van het topkader volgt er nog als de CEO en zijn visie wisselen? Denk maar aan de vele vertrekkers na het opstappen van Duco Sickinge bij Telenet. Een reden voor beurshuis Petercam om meteen het aandeel Bpost van zijn kooplijst weg te halen.

Het kerkhof ligt vol onvervangbaren, maar de onzekerheid en de manier waarop de overheid niet-bedrijfseconomische dictaten oplegt aan haar overheidsbedrijven heeft gevolgen, ook voor ons. Er zijn immers 200 miljoen aandelen, waarvan de helft in handen is van de overheid, van u en ik dus. Dat pakketje is nu dus 64 miljoen euro minder waard. Deze kortzichtige beslissing van de regering leverde tot dusver alvast geen besparing, maar een regelrecht verlies van 64 miljoen euro op. Bedankt, PS en Co. Bpost is vandaag 128 miljoen euro minder waard omdat de private aandeelhouders minder winst, minder dividenden verwachten. Dat betekent ook minder dividenden voor de Belgische Staat, en dus wellicht meer belastingen om het gat te vullen. Nogmaals: bedankt, PS en Co.

Wat de zot ervoor geeft

Was hij het waard, die 1,1 miljoen euro per jaar? Volgens studies is de CEO verantwoordelijk voor 10% van het bedrijfsresultaat. Dat is heel veel voor één man of vrouw. Bpost maakte in 2012 maar liefst 404 miljoen euro winst terwijl we met z'n allen minder brieven sturen. Volgens vorige regel zou Thijs dus 40 miljoen euro waard zijn, wat al helemaal een van de pot gerukt bedrag is.

Wat is de waarde van een CEO dan eigenlijk wel? Wat is de waarde van andere zaken tout court? Heel eenvoudig: iets is zoveel waard als wat de zot ervoor geeft. En in de bedrijfswereld geeft men zot veel geld voor een goede CEO. Net zoals men afschuwelijk veel geld betaalt voor sommige voetballers. Anderlechtspeler Matias Suarez schept zomaar eventjes 1,4 miljoen euro per jaar, nog net iets meer dan wat de gepensioneerde Koning Albert II van Di Rupo en Co. krijgt om vooral niets meer te doen. Ik verdedig dat niet, en zeker dat laatste niet. Ik stel dat vast. En ik stel ook vast dat er nog steeds een massa mensen is die dergelijk loon voor een voetballer onterecht vindt, maar wel elke week trouw in de tribune zit of supportert vanuit de zetel. En dan zwijg ik nog over het belastinggeld dat de overheid ook hierin investeert. En als de ploeg het niet goed doet, dan mag de trainer beschikken. Vraag maar aan Bob Peeters en Victor Fernández, maar dat geldt evenzeer voor een CEO.

Het verkeerde debat

Kan je het een goede CEO verwijten dat hij andere oorden opzoekt, waar hij meer dan dubbel zoveel kan verdienen? Ja, je kan dat best onethisch vinden. Maar kan je er iets aan doen? Ik denk het niet. Maar vooral: ik denk niet dat geld hier het belangrijkste punt is. Johnny Thijs heeft er een mooie carrière op zitten, moet het voor het geld niet meer doen, en was bereid om een inspanning te leveren en zijn loon te matigen met 300.000 euro, tot net boven hetgeen zijn ondergeschikten verdienen. Het hedendaagse Bpost is immers zijn kindje dat hij niet graag zou verlaten. Ook de regeringspartijen waren bereid om een inspanning te doen om Thijs aan boord te houden. Volgens bepaalde bronnen was er afgesproken dat geld in deze voor de regering geen probleem mocht zijn. Tot het eenzijdige dictaat van PS-coryfee Jean-Pascal Labille. Johnny Thijs, die een goed rapport kon voorleggen, moest via de krant vernemen dat Labille “meer grip wou op de overheidsbedrijven, te beginnen met het loon van de CEO dat bij deze gehalveerd wordt”. Niets overleg: een eenzijdig dictaat, alstublieft! En wat wordt het volgende?

Dat een minister beslist hoe een overheidsdienst moet georganiseerd worden en daar ook de lonen van de toplui sterk binnen de perken houdt, is meer dan terecht. Het is immers zijn/haar beleid dat er moet uitgevoerd worden. Maar in een bedrijf is dat anders. Ook in een bedrijf waar de overheid de helft van de aandelen bezit maar dat opereert op de private markt en concurreert met private autonome bedrijven. Daar is het de Raad van Bestuur die het loon van de CEO bepaalt en de visie uiteenzet. In het belang van de toekomst en het rendement van het bedrijf op lange termijn, en niet volgens de ideologie van de op dat moment heersende politieke partij. Daar trekt Labille zich geen fluit van aan: de overheidsbedrijven, ook de private bedrijven waar de overheid meerderheidsaandeelhouder is, krijgen voortaan richtlijnen vanuit zijn kabinet. Ik heb er alle begrip voor dat een gewaardeerd CEO als Johnny Thijs geen uitvoerder, geen handpop van Labille wil zijn. Een CEO is er om leiding te geven, in goede verstandhouding met de Raad van Bestuur die hem aanstelt en ontslaat, en niet om de ideologische prioriteiten van de toevallige voogdijminister uit te voeren.

Het is in deze dan ook zeer slim gespeeld van de PS om het op die manier te spelen: door te focussen op het toploon, verdwijnt het debat over de grip van de politiek op de overheidsbedrijven naar de achtergrond. CD&V en Open VLD zitten erbij en kijken ernaar, geheel tegen hun zin, maar durven de mond niet open doen uit schrik de publieke opinie tegen de haren te strijken met een debat dat gereduceerd wordt tot een debat over een loon dat elke rechtgeaarde mens de ogen uitsteekt. Een debat dat je niet kan winnen.

De belastingbetaler telt

Dat is dan ook de cruciale vraag die we ons moeten stellen: willen we dat onze overheidsbedrijven, die geheel of deels in handen zijn van de belastingbetaler, zo geleid worden dat ze blijven voortbestaan en renderen voor diezelfde belastingbetaler? Of willen we dat het terug stoffige overheidsdiensten worden die genadeloos weggeconcurreerd dreigen te worden door private bedrijven die wel autonoom kunnen functioneren en zich wel op hun kerntaken kunnen toeleggen zonder ideologische dogma's opgekleefd te krijgen? Willen we autonoom werkende overheidsbedrijven die zelf een CEO aanstellen, of bedrijven waarbij de CEO weggepest wordt door de minister die er zo zijn eigen mannetje kan zetten? Of die nu goed functioneert of niet? Een CEO zoals Jannie Haeck die de boel om zeep mag helpen en als beloning van zijn politieke beschermheren opnieuw CEO mag worden van een ander overheidsbedrijf? Overheidsbedrijven waar de CEO geselecteerd wordt uit de gsm van Johan Vande Lanotte? Is het dat soort politieke inmenging en bedrijfsbeleid dat we willen?

 

Voor mij is het simpel: ik trek altijd de kaart van de belastingbetaler. En die belastingbetaler heeft baat bij goed werkende én financieel renderende overheidsbedrijven. Daarom is het van het grootste belang dat we vermijden dat eender welke minister of heersende politieke partij die bedrijven als zijn of haar speeltuin aanziet en er de eigen prioriteiten of postjes mee tracht in te vullen. Daarom is het ook cruciaal dat we het overheidsbelang in die bedrijven afbouwen van een meerderheids- naar een minderheidsaandeel. Zo blijven het louter gezonde financiële participaties die dividenden opleveren voor de belastingbetaler. Op die manier zal het bestuur voortaan overwegend ingevuld worden door de private aandeelhouders met maar één doel voor ogen: de duurzame leefbaarheid van het bedrijf, terwijl de overheid nog steeds een beperktere zeg heeft. Dat is in het belang van iedereen: van de werknemer wiens job gered wordt, en van de belastingbetaler wiens bedrijf gered wordt. Dan is het loon van de CEO het laatste van mijn zorgen. Het goed beheer van de bezittingen van de staat, van de belastingbetaler, dat is het enige wat telt voor mij. Net daarom is deze kortzichtige populistische beslissing een van de stomste beslissingen die deze regering al heeft genomen. En helaas is zij daarmee niet aan haar proefstuk toe…

17 reacties

ANTOON KNEGTEL's picture

Als gepensionneerd ondernemer, kan ik mij volledig aansluiten aan deze visie.
De regering denkt nu, we hebben bespaard , bravo.
De post zit nu terug op het juiste spoor, we kunnen nu een #cornuke doen.
Tijd om een rode ridder het door ons voorgesteld bedrag te laten verdienen.
Dat kan, de post zit nu toch terug op het goede spoor #j.cornu.
Have a nice day.!!

Raymond Nys's picture

Enkele bemerkingen:
1) Is dat zo dat Thijs die halvering via de krant moest vernemen ?
2) Hoeveel subsidies zou de post/bpost het voorbije decennium ontvangen hebben ?
3) Hoeveel concurrentie heeft de post/bpost ondervonden ? Of was het quasi een monopolist ?
4) Een beurskoers beoordelen op 1 beursdag is dat niet absurd? Al van de waan van de dag gehoord ?
5) Een voetballer bevindt zich volledig op de privémarkt waar vraag en aanbod en concurrentie gelden en daar is het iedere ondernemer vrij om zijn werknemer te verlonen zoals hij dat nodig acht.
6) Als voetbal clubs onterecht gesubsidieerd worden is dat de fout van de politici ,die dat beter zo vlug mogelijk zouden rechtzetten. En dan zouden we terug een meer normale verloning zien in de sportwereld.
7) Zou het niet beter zijn als overbodige overheidsbedrijven de vrije markt geen oneerlijke concurrentie zou aandoen ?

MOUTON Nick's picture

Dag Peter, je kan dit nog zoveel mogelijk proberen te motiveren en te rationaliseren en over bepaalde punten kunnen zeker terecht vragen gesteld worden. Maar laat ons het eens in oude Belgische franken uitdrukken. Mag ik vragen, als ruim 2 miljoen oude Belgische franken niet voldoende is (en dan hebben we het nog niet over bonussen, kostenvergoedingen en allerlei andere voordelen), wat is volgens jou dan wel voldoende voor een topmanager? 4 miljoen per maand? 6 miljoen per maand? Vind jij het werkelijk normaal dat één persoon zoiets 'verdient'? Dat is toch iets wat ik de oude Peter niet zou hebben zien verdedigen ...

Anoniem's picture

hier ben ik niet mee akkoord. Dit zijn bedragen die niet mogelijk mogen zijn. Het is totaal onrechtvaardig. Dit loon noem ik wansmakelijk, ook dat van die andere topvoetballers of om het even wie. Een rechtvaardig loon. Niemand is onvervangbaar. Dit is een tekortkoming aan de medemens.
Peter, ik volg je op twitter. Maar dit klopt niet. Hoe is de beurskoers nu? En over een maand? en over 1 jaar? Dit is wraakroepend.
En het gaat hier niet over respect. Hoe kan je voor personen met zo een inkomen respect hebben. Weet je wat ik verdien?????? Dus ben ik onbekwaam of zo..... Dit is een kliek die elkaar verdedigd. Ons kent ons.
Spijtig van uw schrijven.

Raymond Nys's picture

Ik citeer een uittreksel uit een NVA reactie:

Reactie N-VA op bpost-aandelenpakket Johnny Thijs
15 juli 2013

"Een loonvorming waarbij de CEO wordt ingeschaald op hetzelfde niveau als de rest van het kader en waarbij een algemene verhouding van 1 op 20 wordt gehanteerd, is vanuit maatschappelijk oogpunt veel gezonder. Bpost is en blijft een overheidsbedrijf en vervult dus een voorbeeldfunctie", concludeert het Kamerlid.

Auteur(s):
Miranda Van Eetvelde, Kamerlid

Contactinfo:
Annemie Nijs, communicatieverantwoordelijke Kamerfractie N-VA
E-post: annemie.nijs@n-va.be

Wat zeg je hierop Peter?

Peter Dedecker's picture

@Raymond:

1. Zo lees ik dat toch in de pers. Ik lees daar ook dat er gesproken was, dat liberalen en christen-democraten zeggen dat er in de regering (ook met SP.a!) een afspraak was dat men absoluut Thijs aan boord wou houden, dat geld daarin geen probleem mocht zijn, en dat men een stuk boven de 650.000 wou gaan.

2. Bpost krijgt inderdaad subsidies voor de maatschappelijke taken die het uitvoert. Taken die ook door een ander bedrijf moeten kunnen uitgevoerd worden volgens een openbare aanbesteding, maar taken die we tout court ook in vraag zouden moeten durven stellen. Een stuk van die subsidies zal men van Europa ook moeten teruggeven. Feit blijft evenwel dat Bpost van een verlies van 72 miljoen euro omgebouwd is naar een bedrijf met 404 miljoen euro winst onder hetzelfde subsidieregime. De door de EC verplichte teruggave van onterecht ontvangen staatssteun kan perfect opgevangen worden.

3. Op de brievenpost is er een feitelijk monopolie, is er geen concurrentie van andere bedrijven, maar is er een immense concurrentie van e-mail en andere media. De eerste boodschap van Thijs bij zijn aantreden was dan ook "ga er maar van uit dat dit gedeelte van onze business ten dode opgeschreven is. Het merendeel van de papieren post zijn facturen, en die worden allemaal digitaal." Voor de andere diensten, zoals bvb pakjes, is er concurrentie van andere bedrijven. Binnenkort komt er voor de ten dode opgeschreven markt van de brievenpost ook concurrentie van Vlaamse Post, maar de wetgeving ingevoerd bij liberalisering van de post is niet bepaald uitnodigend voor nieuwe spelers. Dat moet echt beter.

4. Ja, maar het signaal was duidelijk, net als het advies van Petercam. De onzekerheid over de toekomst van Bpost als autonoom bedrijf of politiek kabinet is helaas een feit.

5. Bpost en Belgacom opereren eveneens op de privé markt met private aandeelhouders. De vraag is of het de taak is van de overheid om met belastinggeld andere private bedrijven te gaan beconcurreren. Moet de overheid een GSM-operator runnen terwijl de privé dat evengoed of zelfs beter kan?

6. Ja wat eventuele onterechte subsidiëring betreft, maar die spelers worden "verhandeld" op een markt die veel groter is dan de Belgische. Belgische maatregelen zullen daarin nauwelijks effect hebben.

7. Feit!

En wat het stuk van Miranda betreft: ja, net zoals een mix van mannen en vrouwen (en liefst nog verschillende expertises) in de Raad van Bestuur van bedrijven een meerwaarde voor het bedrijf zijn, kan dat ook het geval zijn voor een gezondere loonspanning. Het is evenwel aan het bedrijf zelf (en meerbepaalde het remuneratiecomité wat de verloning betreft) om daarover te oordelen, in het belang van het bedrijf. Je kan en mag daar als politicus een mening over hebben, liefst zelfs, maar dat doe je niet via dictaten.

Peter Dedecker's picture

@Nick:

Ik zou de oude Nick ook nooit zien aansluiten hebben bij de meest conservatieve belgicistische partij van ons politiek bestel ;-)

Maar even serieus: je trapt net in de val die Labille hier spant door het uitsluitend over het (al dan niet terechte) loon van een ander te hebben en daarbij nog eens onwaarheden te verkondigen (650 was het absolute maximum, inclusief variabele vergoeding en co). Wat voldoende is, dat maakt mij eerlijk gezegd geen fluit uit, als dat in het belang is van het bedrijf dat wij met z'n allen bezitten. Ik verdedig de buitensporige toplonen allerminst, die waren inderdaad te hoog. Maar ik handel niet vanuit afgunst, maar vanuit het belang van de belastingbetaler.

Door te focussen op de pree van een ander, wordt de hamvraag ontweken over wat voor overheidsbedrijven we willen. Willen we dat die meer bestuurd worden als bedrijf, of meer als overheid? Willen we bestuur in het belang van de heersende politieke klasse, met CEO's die aangesteld worden via het telefoonboekje van Johan Vande Lanotte? Waar lege Thalyssen rijden omdat de toevallig heersende politieke klasse dat wil maar waar iedereen voor betaalt? Waar onbekwame CEO's gewoon opnieuw CEO mogen gaan spelen bij een ander overheidsbedrijf voor "maar" 290.000 euro omdat ze het juiste partij-etiket hebben? Of willen we bestuur in het belang van het bedrijf, in het belang van een duurzaam rendement als belastingbetaler-aandeelhouder, in het belang van de belastingbetaler-consument die de beste diensten voor de laagste prijs verdient?

Dat is de ware kwestie die hiermee ontweken wordt, waarin de PS haar visie doordrukt door een populistische focus in de communicatie op een toploon waartegen elke hardwerkende Vlaming "fuck you" zegt. Jammer dat je daar ook in trapt en ook uitsluitend daarop focust, op het loon van een ander, betaald met de winsten van het bedrijf...

Peter Dedecker's picture

@Anoniem: ik heb respect voor elkeen die werkt, probeert of wil werken. En ik kijk naar "what's in it for me", als belastingbetaler of vertegenwoordiger van de belastingbetaler. Dat is voor mij veel belangrijker dan wat een ander al dan niet terecht verdient. Je kan afgunstig zijn op wat een ander heeft, maar als die vertrekt naar een ander bedrijf of naar het buitenland, dan ben je alleen maar verder van huis want dan heb je helemaal niets meer.

Peter Dedecker's picture
Anoniem's picture

beste,
ik ben al helemaal niet jaloers. Wat moet ik met zoveel geld. Zelfs hiervoor ben ik al niet bekwaam genoeg. Dat Thys misschien respectloos behandeld is, daar kan ik inkomen. Maar ik kan niet inkomen dat deze bedragen kunnen betaald worden. En dat is ook in andere sectoren. Iemand die bekwaam is mag goed betaald worden, maar ook daar zijn grenzen. Dit is iets die totaal uit de hand is gelopen. Dit is respectloos voor de maatschappij. Wat moet ik met een kasteel als ik in een huis woon. Wat moet ik met een app. in Knokke. Het is de oneerlijk verdeling die mij kwetst. Is alleen Mr. Thys bekwaam? Daar stel ik mij vragen bij. Iedereen is vervangbaar. Dit is een politiek spel, maar als buitenstaander kan ik daar met mijn gezond boereverstand niet bij.

Steven's picture

Nieuwe CEO Belgacom krijgt maar 650.000 euro/jaar (naast natuurlijk nog wat voordelen en premies). Waar zitten nu die mensen die beweren dat er voor dat bedrag geen capabele mensen te vinden zijn. Of is men er zeker van dat Dominique Leroy niet geschikt is, ze is tenslotte al tevreden met dat bedrag.

Hoe je het ook draait of keert, het is immoreel om meer dan een miljoen per jaar aan iemand uit te betalen, of hij/zij nu een bedrijf leidt, tegen een balletje trapt of een land bestuurt. Zelf 650.000 euro is nog te veel, want ruim boven een factor 10 dat een loonverschil tussen de slechts betaalde werkkracht in een bedrijf en de topverdieners zouden mogen krijgen. Want we moeten goed beseffen waar dat voor staat. Veel mensen die hun leven lang hard werken verdienen over hun gehele leven nog niet het dubbele.
Overigens hebben diverse onderzoeken reeds aangetoond dat er een extreem sterk verband is tussen het welzijn van de bewoners van een land en de loonverschillen. Een grote loonkloof gaat altijd ten kosten van het welzijn van de bevolking.

Neen, niemand maakt me wijs dat men voor veel minder dan 1 miljoen per jaar, zelf voor 200.000 euro per jaar geen zeer geschikte mensen kan vinden. En mensen die absoluut meer willen die tonen misschien aan dat ze teveel belang hechten aan hun verloning dus niet echt geïnteresseerd zijn in de job.

Peter Dedecker's picture

Ik heb niet de minste twijfel aan de capaciteiten van Leroy en zal zeker niet betwisten dat 650.000 euro een immoreel bedrag is. Loonkloof is inderdaad een element dat moet meegenomen worden in het remuneratiebeleid om tot een gezond bedrijf met een positief klimaat te komen.

Maar dat moet een onderdeel zijn van de strategische beslissingen in het bedrijf zelf, door de Raad van Bestuur (meerbepaald het remuneratiecomité) en geen dictaat van een minister. Een minister heeft geen dictaten op te leggen aan beursgenoteerde bedrijven. Niet over verloning, niet over andere zaken. Voor we het weten, zijn we terug in de situatie van de PTT waar je een politicus moest kennen om een telefoonlijn te krijgen binnen de drie maanden. Of actueler: dan krijgen we bedrijven die lege Thalystreinenen laten rijden die smalend de Vande Lanotte-express genoemd worden. Het beleid binnen het bedrijf moet door het bedrijf gebeuren op basis van wat er het beste is voor het bedrijf op lange termijn, en niet op basis van de idealen van de toevallig heersende minister.

Steven's picture

En wat als 'wat het beste is voor het bedrijf' in strijd is met wat het beste is voor de maatschappij. Dat is nochtans geen zeldzaam fenomeen, zeker als men bedrijven hun gang laat gaan en enkel het zuiver economisch streven naar groei laat spelen.

NIet voor niets legt (door politici) besloten wetgeving bedrijven allerlei beperkingen en regels op. De vraag is waarom dat niet zou mogen als het verloning betreft.

Ik pleit zeker niet voor politieke benoemingen, maar 'vrije markt' en bedrijven hun gang laten gaan levert zeker niet altijd een maatschappelijk optimale situatie op. Voor enkele voorbeelden: http://www.canvas.be/programmas/panorama/78bbdd1a-cb99-4324-b922-ce4c794... (het vrije spoor).

Als je overigens van mening bent dat bepaalde bedragen immoreel zijn, is het dan niet net de taak van de overheid om daar paal en perk aan te stellen? Of dient de overheid geen immoreel gedrag niet te bestrijden?

Peter Dedecker's picture

Regels moeten er zijn om de gemeenschap, de maatschappij te beschermen. Het beste voorbeeld zijn milieuregels. Maar er moeten uitsluitend regels zijn daar waar bescherming nodig is. Als de Raad van Bestuur (en de aandeelhouders) van een privaat bedrijf zoals bvb AB Inbev zin hebben om hun CEO onmenselijke bedragen te betalen, dan is dat hun zaak. Het gaat tenslotte om hun geld. Voor mijn part smijten ze hun geld door het raam. Ik zie geen enkel gevaar voor de maatschappij en dan ook geen enkele reden waarom we hiertegen zouden moeten optreden. Wie loopt er schade op? De Raad van Bestuur (en in deze het remuneratiecomité) moeten dat zelf beslissen, in het belang van het bedrijf.

Enige uitzondering in bovenstaande, zijn de banken. Daar gaat het om waarborgen gegeven door de overheid voor elke spaarder, en kunnen bepaalde vormen van verloning net risicogedrag aanmoedigen waardoor de belastingbetaler zou moeten tussenkomen. Daar is het gerechtvaardigd om ook de verloningsregels aan banden te leggen.

Steven's picture

Vergaande ongelijkheid (dus ook een te grote loonkloof) is wel degelijk schadelijk voor de maatschappij (dat is ook al wetenschappelijk aangetoont). En ik ben van mening dat de maatschappij mag beschermd worden tegen schadelijk gedrag.

Goederen en geld zijn ook sowieso schaars. Dus al iemand daar meer van neemt dat een eerlijk deel, dan gaat dit onvermijdelijk ten koste van anderen.

Waarom bent u van mening dat 650.000 euro/maand immoreel is?

Peter Dedecker's picture

Het is 650.000 euro per jaar hoor, niet per maand.

Zoals je het formuleert (meer "nemen") lijkt het wel diefstal. Neen, de aandeelhouders van een bedrijf beslissen om met hun geld dat loon toe te kennen. Dat gaat niet ten koste van anderen, tenzij van diegenen van wie het geld komt, maar die beslissen daar zelf over.

Het probleem is dan ook niet de ongelijkheid of dat er mensen veel verdienen. Het probleem is dat er mensen zijn die te weinig verdienen. En die mensen die met hard werk weinig verdienen, die moeten daar ook nog eens veel te hoge belastingen op betalen. Dat is de kern van het probleem. Dat is waar ik mij tegen wil blijven verzetten.

Steven's picture

Ik bedoelde inderdaad per jaar.

Maar u vergist zich, een loonkloof en ongelijkheid is wel degelijk een probleem, een probleem dat niet op te lossen is door enkel en alleen degene die te weinig krijgen meer te geven. Het verschil zal nauwelijks kleiner worden en niet enkel lage lonen zijn een probleem, hoge lonen zijn dat ook: http://www.ted.com/talks/richard_wilkinson.html?quote=1139 (En er zijn wetenschappelijk studies over die dat aantonen. Heeft u die gelezen?)

Ook dat er geen oneindige hoeveelheid goederen en geld zijn is een feit. Dat heef onvermijdelijk tot gevolg dat als iemand anders veel neemt/krijgt, anderen het met minder zullen moeten doen. En als sommige mensen heel veel krijgen/nemen, dat er te weinig voor anderen overblijft.

Hoe kan men beweren dat het niet ten kosten gaat van anderen, als in heel veel van die bedrijven waar zeer hoge lonen worden uitbetaald aan CEO's (en de grote aandeelhouders zichzelf ook mooie dividenten uitkeren) men wel allerhande besparingen eist van 'de gewone man' en er vaak behoorlijk gesanneerd wordt (ook bij bedrijven die zeer winstgevend zijn)?

De vraag waarom u ook vindt dat dat 650.000 euro/jaar immoreel is, staat nog open.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Blik op mijn agenda

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be
0486/152320

Disclaimer

Dit is de website van Peter Dedecker. Alle teksten mogen, tenzij anders vermeld, overgenomen worden mits bronvermelding. Een link wordt altijd geapprecieerd. Dit alles is mijn persoonlijke opinie. Organisaties waar ik lid van (geweest) ben of voor (ge)werk(t heb) kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor wat ik hier schrijf. Zie de volledige disclaimer.