ACW: wanneer stopt de graaicultuur?

(tags: )

Wat een triest schouwspel. De christelijke zuil, die mee Dexia kapotgemaakt heeft, blijft graaien in de kas van de belastingbetaler. Er komt maar geen einde aan de schimmige constructies die opgezet worden om geld van Belfius (lees: de belastingbetaler) naar het ACW te laten vloeien, tot zelfs compleet geschifte schadeclaims. Tegelijk weigert zij de door haar bedrogen Arco-spaarders ook maar één cent te vergoeden en kijkt ze daarvoor naar de belastingbetaler. Wie stopt dit? Welke regeringspartij heeft nog enig gevoel voor rechtvaardigheid en maakt hier wel degelijk een breekpunt van? Maar vooral hoe ACW-minister Vanackere hiermee omgaat is hemeltergend.

Keer op keer wordt hij hierover aangepakt, door ons, door de andere oppositiepartijen, en ook zelfs door meerderheidspartij VLD. Keer op keer komt hij met het non-excuus af dat Belfius zogenaamd autonoom is, terwijl de staat de enige aandeelhouder is en het onttrekken van middelen aan een vennootschap (om bvb het ACW te sponsoren) een strafbaar feit is.


een lachende Steven Vanackere
© CC 2.0 World Economic Forum

Maar kijk ook vooral naar zijn reacties, zie bijvoorbeeld hier, in Villa Politica, vanaf de 75e minuut, hoe hij tijdens vragen in het parlement ofwel zit te leuteren, ofwel de spreker vierkant zit uit te lachen. Ondertussen gaat zijn ACW met de poen lopen. Schaamteloos. Wie roept deze man ter orde? Wie van zijn partij heeft nog dat zelfrespect.

De media probeert. De stukken van bijvoorbeeld Bert Broens in De Tijd en Steven Samyn in De Morgen zijn ronduit vernietigend voor deze zelfbediening. Maar als Linda De Win hem aanpakt in Villa Politica reageert hij zoals Frank Vandenbroucke destijds: "als je niet akkoord gaat met mij, dan heb je het gewoon niet begrepen en zal ik het nog eens uitleggen." Wie dacht dat tsjeven geen ruggengraat hadden, vergist zich in deze man.

Tegelijk krijg ik mails van ACW militanten. Stuk voor stuk vrijwilligers die zich dag in dag uit onbaatzuchtig inzetten voor hun medemensen, engagement waarvoor ik alleen maar het volste respect kan hebben. Maar ondertussen ging de top van de organisatie waar zij aan bijdragen, op kap van hun bloed, zweet en tranen, de weg op van het casinokapitalisme. Elke vorm van morele geloofwaardigheid verloren. Verschrikkelijk voor die mensen. Het ACW slaagt er dan nog in, om aan die mensen de boodschap mee te geven dat Belfius vandaag nog bestaat dankzij het ACW, dat het ACW Belfius gered heeft! Terwijl het net dankzij ACW is dat de belastingbetaler vele miljarden in Dexia en Belfius moest pompen! Je moet het maar durven zeg!

Schaamteloos

2 reacties

Andre Jacques Leemans's picture

Geachte,

Laat mij beginnen met te stellen dat ik je zeer moedig vind en je aanpak van het dexia en acw dossier bewonderenswaardig is. Ze gaan zeker nog proberen je te destabiliseren.

Als tip zou ik je aanraden op te klimmen in de statuten van zowel de banken (gemeentekrediet, dexiabank,dexiaholding, bacob, artesia, acw en aanverwante vennootschappen en vzw's). De aandeelhoudersstructuren, winstaandelenverdeling en de fusie tussen de twee groepen leggen misschien nog annomaliën bloot. Bijvoorbeel welke vennootschap van het acw had oorspronkelijk de winstaandelen in welke vennootschap van de gemeentekrediet/dexiastructuur ? Is de overdracht van deze winstaandelen wel legaal geschied ?
Wat het verleden betreft kan al veel gevonden worden in de balanscentrale van de nationale bank en de bijlage van het Belgisch staatsblad.

Andre Leemans

Peter Dedecker's picture

Dag André,

Allereerst: bedankt!

Wat het tweede deel betreft: dat is inderdaad nagekeken en maakt deel uit van onze aangifte bij het parket. Ik ben er ook over tussengekomen in de commissiezitting van vrijdag, maar de verantwoordelijken deden alsof hun neus bloedt. Zij gaven hier geen antwoord op, maar stelden dat "hun juridische diensten onderzocht hebben of ze niet van die winstbewijzen konden vanaf geraken". Onvoldoende bevredigend voor mij.

Want inderdaad, volgens de wet moet de winstverdeling vastgelegd worden in de gepubliceerde statuten van de onderneming. Bij BACOB en de fusie van Artesia (BACOB) met Dexia werden die winstbewijzen vermeld, maar letterlijk voorzien van "(...)". De winstverdeling staat dus niet volledig in de gepubliceerde statuten, waarvoor de bestuurders individueel verantwoordelijk kunnen gesteld worden, en waarbij je zelfs zou kunnen spreken van "koersmanipulatie" aangezien de aandeelhouders van het beursgenoteerde Dexia SA op die manier niet konden weten wat er met de winst van het belangrijkste actief (Dexia Bank België) gebeurt. Je kan je dus inderdaad serieuze vragen stellen bij de legaliteit van die winstbewijzen en de correcte overdracht.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Blik op mijn agenda

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be
0486/152320

Disclaimer

Dit is de website van Peter Dedecker. Alle teksten mogen, tenzij anders vermeld, overgenomen worden mits bronvermelding. Een link wordt altijd geapprecieerd. Dit alles is mijn persoonlijke opinie. Organisaties waar ik lid van (geweest) ben of voor (ge)werk(t heb) kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor wat ik hier schrijf. Zie de volledige disclaimer.