Arco: verantwoordelijken moeten duidelijkheid scheppen

(tags: )


Arcopar wij blijven komen voor de centen tot in Leopoldsburg city - Beweging.net 100% geld terug
© Belgaimage

De Advocaat-Generaal van het Europees Hof van Justitie stelt dat een waarborgregeling voor financiële coöperatieven zoals Arco in strijd is met de grondregels van de Europese Unie. Het advies van de Advocaat-Generaal is niet bindend, maar wordt in de overgrote meerderheid van de gevallen wel gevolgd door het Europees Hof dat de definitieve beslissing neemt. Voor de coöperanten is een bijdrage van andere partijen dan de overheid de enige vorm van vergoeding die niet betwist zal worden.

Advocaat-Generaal Juliane Kokott acht de Belgische garantie voor de financiële coöperaties van de Arco-groep in strijd met het Unierecht. Daarmee komt de eerste duidelijke uitspraak van een gezaghebbende instantie die de bal niet langer kan doorschuiven. De beslissing is evenwel nog niet definitief. Die moet komen van het Hof zelf, dat in de meeste gevallen het advies van de Advocaat-Generaal volgt.

Dit advies komt natuurlijk niet als een verrassing. Ik heb steeds gezegd dat de waarborgregeling van de vorige regering kaduuk en onhoudbaar was. Ook toenmalig gouverneur van de Nationale Bank Luc Coene waarschuwde daar op voorhand al voor. Dit wordt nu opnieuw bevestigd.

Bij een definitieve uitspraak zal de regering moeten onderzoeken in hoeverre en op welke manier een eventuele gedeeltelijke schadeloosstelling kan passen binnen de krijtlijnen die het Europees Hof zal trekken. De vergoeding van de coöperanten met belastinggeld werd betwist door zowel gedupeerden van andere financiële instellingen, als de Europese Commissie.

De enige vergoeding aan de coöperanten die niet zal betwist worden, is de vergoeding die de verantwoordelijken zelf betalen, met name het ACW en aanverwante instellingen. ACW-voorzitter Develtere stelde reeds in zijn boodschap ter gelegenheid van de feestdag van de christelijke arbeidersbeweging dat het ACW daartoe bereid is. Het ACW heeft daar overigens de middelen toe. Men beschikt over de 115 miljoen euro die het ACW ontving voor de afkoop van de winstbewijzen die volgens verschillende specialisten de coöperanten toebehoorden, de miljoenen euro’s aan dividenden uit Arcofin en een ruime vastgoedportefeuille. Ik roep hen dan ook op klaarheid te scheppen over een bijdrage aan de schadevergoeding en een einde te maken aan de onzekerheid voor de coöperanten.

Meer over Arco lees je op mijn website en in mijn boek.

Bekijk hier mijn reactie in het VRT-journaal

en in het VTM-nieuws (vanaf minuut 11)

Update 23-10-2016: niet-originele foto Arcopar actie gewijzigd op verzoek van afgebeeld persoon.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be