Belfius en de gevaarlijke drievuldigheid

(tags: )

Het ging redelijk onopgemerkt voorbij, maar de gouverneur van de Nationale Bank, Luc Coene, gaf afgelopen donderdag toch enkele niet mis te verstane waarschuwingen, lichtjes verstopt achter de titel "banken gezonder".

Luc Coene stelde immers dat men vooral geen te exclusief model mag hanteren, men moet diversifiëren: “bepaalde businessmodellen zijn context onhoudbaar,” waarbij de gouverneur verwees naar “het bedrijfsmodel dat té sterk gericht is op de publieke sector.” De bank die zich bij uitstek richt op de publieke sector, is uiteraard Belfius.

In het verleden verwees ik ook steevast naar “de gevaarlijke drievuldigheid” bij Dexia:

  1. De door de drie klassieke partijen gedomineerde lokale politiek was de belangrijkste klant van Dexia Bank, nu Belfius
  2. Diezelfde door de drie klassieke partijen gedomineerde politiek was via de Gemeentelijke Holding een belangrijke aandeelhouder, met nog een extra streepje voor CD&V gezien haar banden met de ACW-poot en Dexia-grootaandeelhouder Arco. De politici in de Raden van Bestuur van Dexia waren niet te tellen.
  3. Diezelfde drie klassieke partijen benoemden de toezichthouder. Net die toezichthouder, die wellicht af en toe een oogje dichtkneep voor "onze bank", heeft gefaald, onder meer in het extreem laat beoordelen van de cirkelfinanciering bij de kapitaalverhoging van Dexia, waarbij aandeelhouders Arco en Gemeentelijke Holding gingen lenen bij Dexia Bank om aandelen Dexia SA te kopen. De documenten van de politiek benoemde toezichthouder mochten niet onderzocht worden door de leden van de Dexia-commissie in de Kamer...

Kortom, een dodelijke cocktail, waarbij toch best minstens één van deze samenstellende elementen uit het geheel gehaald wordt. Belfius verkopen is vandaag redelijk onmogelijk. Erger nog: men gaat zelfs vrolijk door met politieke benoemingen, zoals in december nog met Carine Doutrelepont die u nog kent van hier maar die u vooral niet kent van enige bancaire ervaring. De toezichthouder zal ook steeds politiek benoemd zijn, al is het toezicht gelukkig weggehaald bij de CBFA/FSMA. Diversifiëren qua referentieklanten lijkt de meest haalbare kaart. De nood aan een publieke bank ter financiering van de lokale overheden is ondertussen ook kleiner geworden: doordat onder meer ING zich heel sterk profileert in dit segment, zorgt de markt zelf voor het opvullen van deze eventuele leemte. Commercieel interessante leningen/projecten zullen altijd gefinancierd worden.

Crowding out

Een ander onderbelicht punt in zijn betoog, was de zijn waarschuwing voor de sterke verwevenheid tussen de Belgische overheid en de financiële sector, doordat de Belgische banken steeds meer investeren in Belgisch staatspapier. "Ook hier is het beter om de risico's te spreiden", luidde het.

De vraag is natuurlijk: investeren de Belgische banken te veel in de Belgische staatsschuld, of is de staatsschuld gewoon veel te hoog? Meestal is er wel een impliciete druk op banken om te investeren in overheidspapier van het thuisland.

Dit steeds meer investeren in Belgisch overheidspapier is ook bijzonder nefast voor de economie: hoe meer er geïnvesteerd wordt in staatsobligaties, hoe minder er overblijft voor woonkredieten voor gezinnen of investeringskredieten voor bedrijven. Crowding out, noemt men dit. Een effect dat alleen maar zal toenemen eens de regering haar volkslening erdoor duwt, zoals ik eerder al schreef.

Misschien toch best nog eens luisteren naar de wijze raad van Luc Coene, in plaats van op onze lauweren te gaan rusten en enkel het goede nieuws, van de verbeterde liquiditeit en solvabiliteit van onze banken te willen horen.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be