Broken windows theory in Ledeberg

(tags: )

overvolle vuilbak op het Ledebergplein

Eén van de gangbare theorieën om verloedering van een buurt te voorkomen, is de broken windows theory. Deze werd geïntroduceerd door Wilson en Kelling in 1982 en was één van de onderdelen van de zero tolerance aanpak waarmee Rudy Giuliani de criminaliteit en no-go zones in New York City te lijf ging. Naast het effectief oppakken en bestraffen van diegenen die zich niet gedragen, is de aanblik van de buurt immers ook belangrijk om zowel het onveiligheidsgevoel te bestrijden en de veiligheid effectief te verhogen. Klein associaal gedrag stimuleert immers mensen om basale regels te gaan overtreden. Ernstige misdrijven kan je beperken door te beginnen met kleine overtredingen terug te dringen. Je doet dat door gebroken ruiten meteen te vervangen om geen bijkomend vandalisme (laat staan krakers) aan te trekken, graffiti meteen te verwijderen om niet meer graffiti aan te trekken, volle vuilnisbakken onmiddellijk leeg te maken om afval ernaast te vermijden en sluikstorten onmiddellijk op te ruimen om te vermijden dat meer mensen hun afval er bij gooien. Dit laatste is helaas één van de zaken waar het overduidelijk misloopt in Gent.

In Gent is het zelfs een expliciete beleidskeuze om sluikstorten niet onmiddellijk op te ruimen. Dat verklaart ook schepen van milieu Tom Balthazar in punt 23 (p9) van het "actieplan tegen zwerfvuil en sluikstorten":

We willen de verwijdering versnellen, zonder sluikstorten hiermee aan te moedigen. Want een te snelle verwijdering van sluikstort kan ervoor zorgen dat de sluikstorter deze vlugge verwijdering ervaart als een makkelijke bijkomende gratis ophaling. Daarom geen opruiming binnen de 24 uur maar wel binnen de 2 werkdagen.

Alsof een sluikstorter er enige boodschap aan heeft dat zijn weggegooide rommel daar langer dan één dag blijft liggen, of zelfs langer dan een week. Als men er al in slaagt het afval binnen de week op te ruimen... Afval laten liggen, nodigt alleen maar mensen uit om er nog snel ook hun rommel bij te gooien. De enigen die je daarmee ergert, zijn de buurtbewoners. Of is het misschien de bedoeling te wachten en te hopen dat een brave buurtbewoner het niet meer kan aanzien en zelf alle rotzooi opruimt? Kwestie van de eigen verantwoordelijkheid te ontlopen...

Erger wordt het nog wanneer de stad zelf het slechte voorbeeld geeft. Zo bijvoorbeeld in het goedbedoelde project van de "groene sproeten" in het kader van Ledeberg Leeft: daar worden woningen gesloopt om een groene opening te creëren in de veel te dichte bebouwing van deze 19e eeuwse wijk, ooit de dichtst bewoonde gemeente van het land en nu nog steeds de dichtst bevolkte deelgemeente van Gent. Op zich heel goed, maar als men die zelf gebruikt als tijdelijke opslagplaats van allerlei op een hoop gegooide materialen, creëer je zelf een rommelige en verloederde aanblik die alleen maar sluikstorters en andere miserie aantrekt.

groene sproet in Ledeberg op de hoek Hagepreekstraat - Moriaanstraat
(Klik op de foto voor meer foto's van deze locatie)

Hetzelfde geldt voor vele plaatsen in de Brugse Poort en in de buurt van het Rabot. Daar werden ook vele gebouwen gesloopt, waarna - in afwachting van een nieuwe ontwikkeling - een rommeltje ontstond met hoog groeiend onkruid achter een scheve afsluiting: een ware magneet voor sluikstorters! Het lijkt me toch niet zo moeilijk om op dergelijke plaatsen gewoon (als tijdelijke oplossing) gras in te zaaien, dat een beetje te onderhouden om op die manier alvast een verloederde aanblik te vermijden en sluikstorters niet uit te nodigen. Het kan zelfs aantrekkelijk zijn voor spelende kinderen of passanten die even willen verpozen.

Meer zelfs: de stad verplicht (conform punt 35 van datzelfde actieplan zwerfvuil & sluikstort) eigenaars van braakliggende gronden tot dergelijk onderhoud, maar doet dit blijkbaar zelf niet. Van een voorbeeldfunctie gesproken... Of hoe men zelf het stort creëert waar de meeuwen op afkomen, dixit een bekend socialistisch voorman in een licht andere context.

4 reacties

Pieter's picture

IBBT is alvast aah het werken aan vuilnisbakken die (draadloos) roepen dat ze vol zitten...

Peter Dedecker's picture

Dat lijkt me alvast een heel goede zaak!

Hetzelfde principe bestaat ook al voor de ondergrondse afvalcontainers die internationaal veel gebruikt worden: bewoners kunnen er (met toegangskaart) steeds terecht om hun afval in te dumpen waarna een firma de volle container komt ophalen. Ook Ivago onderzoekt dit. In een vuilbak zal het allemaal nog compacter en energiezuiniger moeten natuurlijk :-)

Nick Mouton's picture

Dag Peter,

Geheel akkoord wat de groene sproeten betreft, maar wat het sluikstorten betreft heb ik zo mijn bedenkingen. Dat men vuilnisbakken op tijd moet ledigen is een evidentie, maar zou het vertraagd opruimen van sluikstorten niet tot gevolg kunnen hebben dat de wijkbewoners minder tolerant worden ten aanzien van sluikstorters, dat er dus een zekere weerstand zal groeien. Is dat nu ook niet het probleem? Kijken sommigen nu niet te achteloos weg als iemand sluikstort omdat 'de stad' het toch wel snel zal opruimen? Misschien kan enige sociale druk of controle hier geen kwaad. Jammer dat het zo ver moet komen natuurlijk ...

Groeten, Nick.

Peter Dedecker's picture

Ik vrees er een beetje voor. Kijk bijvoorbeeld het stuk van de Willem Blanckestraat tussen de Ledebergstraat en de Hoefijzerstraat. Elke ochtend is dat een smerig boeltje, vol lege blikjes en en andere rommel. Maar denk je dat er één gefrustreerde buurtbewoner het in z'n hoofd zal halen om de rondhangende groepjes daar 's avonds aan te spreken? Ik vrees ervoor, en zou het die persoon echt niet kwalijk kunnen nemen. Daar moet de politie haar werk doen.

En de typische hoeken van (Ledebergse en andere) straten waar afgedankte TV's en andere rotzooi te vinden zijn: dat zal de buurtbewoners zeker frustreren, en met een beetje geluk ziet iemand dat en noteert die een nummerplaat of zo, maar dan denk ik dat het (voor de drempel tot het noteren van de nummerplaat) weinig verschil maakt of de rommel nu binnen de 24u of binnen de vijf dagen opgeruimd wordt. Maar ik zie mensen, ondanks de grote frustraties voor die rotzooi, niet meteen mensen zomaar aanspreken op hun gedrag. Daarvoor is de maatschappij ondertussen te veel veranderd.

De ergernis wordt dus alleen maar groter, en erger nog, op den duur begint men zich daar gewoon bij neer te leggen. Tot sommigen hetzelfde gaan beginnen doen...

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be