Dampoort: aandacht!

(tags: )

Een initiatief gestart door Sarah Fiers na het zoveelste dodelijke ongeval (op een zebrapad!) en ondertussen mee getrokken door collega-fietsersbonder Yves (van fietsbult) waar ik graag mijn steun aan verleen: maak de Gentse stadsring eindelijk 21e-eeuws en een heel pak veiliger dan de muur die hij nu is! Een dringende oproep aan het Vlaams Gewest.Wij kennen allen de Gentse kleine ring, R40. Die ring is terecht de grote verkeersas voor auto’s en vrachtwagens. Helaas is de ring teveel een stadsmuur die moeilijk te dwarsen is voor voetgangers en fietsers. In tijden waar openbaar vervoer, fietsen en stappen terecht gepromoot worden, krijgt deze ring niet de aandacht die hij verdient. Een voorbeeld? Het succes van de renovatie van het Dampoortstation kreeg geen opvolging door het Vlaams Gewest, de wegbeheerder van de ring. Gevolg: het afgelopen jaar waren er verschillende dodelijke en niet-dodelijke ongevallen op zebrapaden. Op 4 januari 2010 werd op het zebrapad aan de Gandastraat een dame op weg naar het station aangereden. Ze overleed kort daarop. Diezelfde week was er op dezelfde plaats nog een ongeval met scholieren van de Steinerschool. Deze drukke oversteekplaats smeekt om verkeerslichten; de Gentse ring heeft op meerdere plaatsen aandacht! nodig. Daarom is er donderdag 4 februari 2010 van 17u30 tot 17u45 een actie op de Kasteellaan. Bedoeling is om met zoveel mogelijk voetgangers en fietsers een lange rij te vormen op het voetpad tussen Dampoort en Gandastraat (en verder?). Dus géén bezetting van de autoweg. Ook fietsers moeten nog vlot kunnen passeren. Het is niet de bedoeling om de weg te bezetten, of verkeer te hinderen, maar wel om te tonen hoeveel mensen er wonen en deze ring vaak dwarsen. Hoe meer volk, hoe groter het signaal aan de Vlaamse en Gentse overheid: de macht van het getal! Een massa mensen die stil staan op het voetpad en zo automobilisten tonen dat de stad bewoond wordt door zwakke weggebruikers: het is vooral aandacht! vragen aan de wegbeheerder, het Vlaams Gewest en haar minister, mevrouw Crevits. “Aandacht!” wil de trage evolutie en ondermaatse begeleiding van de kleine Gentse ring R40 hekelen:

  • De evolutie van het Dampoortstation wordt niet opgevolgd. Het drukke zebrapad aan de Gandastraat richting stadscentrum is totaal onveilig. Een korte termijnoplossing om de ongevallenstroom
    te stoppen is hard nodig. Wachten op de grootschalige plannen is onaanvaardbaar.
  • Op de Dampoort zijn de in- en uitritten van een autoparking een bedreiging voor voetgangers en fietsers.
  • De totale ring heeft een screening nodig qua oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers. Zijn er voldoende? Zijn ze veilig? Zijn ze goed verlicht? Zo kunnen fietsers niet oversteken van Citadellaan naar Ferdinand Scribedreef, is de oversteekplaats tussen Isabellakaai naar Stropkaai aan Terplaetenbrug totaal onveilig, net als het zebrapad van Sint-Lievenslaan naar Keizervest aan de Sint-Lievenspoort!
  • Anno 2010 ontbreken op verschillende plaatsen fietspaden. De ring is voor fietsers nog steeds niet rond. Tolhuis, Keizervest en Palinghuizen wachten op fietspaden.

Dit initiatief ontstond op Facebook: “Veilig fietsen en oversteken - Gent Dampoort” groeide na 4 januari 2010 van 68 naar bijna 1400 leden; de actie “Aandacht!” vindt u ook op Facebook. Praktisch:
Actie donderdag 4 februari 2010 van 17u30 tot 17u45.
De begeleiders verzamelen om 17u15 aan de ingang van het Dampoortstation.
Centraal actiepunt ligt aan het zebrapad ter hoogte van de Gandastraat.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be