Dataretentiewet wordt herzien: Big Brother teruggeschroefd

(tags: )Obama: "Yes we scan!"

© CC 4.0 Darkside354

Deze week werden alle ministers en staatssecretarissen nog eens uitgebreid ondervraagd in het parlement in het kader van de beleidsverklaringen. Zelf was ik betrokken bij zes sessies. Van staatssecretaris voor Privacy Bart Tommelein bekwam ik een grondige herziening van de dataretentiewet die bepaalt dat operatoren moeten bijhouden met wie we bellen, mailen en SMS'en. Via minister Alexander De Croo zorgde ik voor bijkomende duidelijkheid over de verplichtingen waar onze lokale internetondernemers zich op dat en andere vlakken aan moeten houden.

In afwachting van een grondige herziening van de wet, ondervroeg ik Alexander De Croo over de huidige verplichtingen. Hij bevestigde nogmaals dat de operatoren en aanbieders van (gratis) internet, zoals ook de steden en gemeenten of café's die via een WiFi-hotspot internet aanbieden aan hun klanten op het terras, enkel die gegevens moeten bewaren die ze vandaag al verwerken of opslaan. De sector zat met veel vragen en bezorgdheden, hiermee worden veel onduidelijkheden weggenomen. Ook over wie er zich verplicht moet registreren als operator (en dus onder de toepassing van de telecomwetten valt) bekwam ik bijkomende duidelijkheid. Een hostingfirma (zoals er in ons land vele spelers groot en klein zijn) is geen operator, net als een hoster die e-mail diensten aanbiedt.

Dat er bijkomende duidelijkheid is, vooral voor wie niet onder de wet valt, wil nog niet zeggen dat de wet zelf in orde is. Het tegendeel is waar, zoals ook eerder hier uiteengezet. De huidige wet geeft te veel ruimte aan de regering voor de invulling van welke gegevens er hoe lang moeten bewaard worden. Een flagrante inbreuk op de privacy van de burgers. De wet baseerde zich op de Europese dataretentierichtlijn, maar ging meteen veel verder. Zo konden op eenvoudig verzoek uw gegevens doorgegeven worden, niet alleen aan de politie, maar ook aan de inlichtingendiensten en staatsveiligheid. Vooral in dat laatste gaat de Belgische wet, die door Johan Vande Lanotte op een drafje door het parlement gejaagd werd, nog een stuk verder dan de Europese richtlijn waarop ze gebaseerd was. Dat deze Europese richtlijn werd bekroond met een Big Brother award en intussen vernietigd werd door het Europees Hof van Justitie omdat er onvoldoende garanties zijn voor de privacy van de Europese burgers, zegt mijn inziens genoeg.

Ik ben dan ook tevreden dat de bevoegde minister en staatssecretaris zich engageren en de wet zullen aanpassen. Hiermee met een einde aan de Big Brother-praktijken komen en moet er een beter evenwicht komen tussen onze fundamentele rechten als burger inzake privacy en veiligheid.

Het is overigens niet de enige mistoestand op telecomvlak die rechtgezet zal worden. Ook de onafhankelijkheid van telecomregulator BIPT wordt versterkt. Tevens een van mijn stokpaardjes waar ik de voorbije vier jaar op inzette, maar moest vechten tegen de windmolens van minister Johan Vande Lanotte. Dat de Europese Commissie mij ook op dit vlak gelijk gaf, was een opsteker. In de nieuwe regering maken we hier dan ook werk van. Ik kon deze versterking in het regeerakkoord laten opnemen, en ben tevreden dat minister De Croo beloofde er snel werk van te maken en een veroordeling van het Europees Hof van Justitie niet af te wachten. Mijn wetsvoorstel dat ik vorige legislatuur indiende, heb ik intussen geactualiseerd en wordt binnenkort opnieuw ingediend.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be