De auto wint het nog altijd

(tags: )

Karel Van Keymeulen hekelt vandaag in zijn editoriaal het gebrek aan een consequente houding wanneer tegengestelde belangen moeten verzoend worden. Dat een streepje natuur weer moet opgeofferd worden voor Koning Auto, is hemeltergend en een typisch symptoom van onze tijd. Enerzijds voor een autoluw centrum pleiten, maar tegelijk parkeergarages aanleggen (10 parkings voor 5000 wagens) in dat centrum en de auto's dan maar in een file op de ring plaatsen (en deze plaatselijk uitbreiden tot in totaal maar liefst 6 rijstroken!) omdat de toegangswegen de toevloed niet kunnen slikken, dat is inderdaad problematisch.

Feit is echter wel dat dit vooral een historische erfenis is van het stadsbestuur van enkele legislaturen terug. Wie zou er vandaag immers nog durven pleiten voor een parking onder de Kouter of Vrijdagmarkt? Het is intussen duidelijk dat onze smalle straten (vooral de Kortrijksepoortstraat-Nederkouter) die toevloed absoluut niet aankunnen en er bovendien ook nog eens het openbaar vervoer ophouden. Als we moeten kiezen tussen een file van 40-50 wagens (met gemiddeld 1,2 inzittenden per wagen) of een betere doorstroming voor de Hermelijntrams, die tot 192 mensen kunnen vervoeren, dan is de keuze snel gemaakt.

Toeritdosering is volgens mij dan ook zeker nodig, maar niet alleen aan de Kortrijksepoortstraat: een toeritdosering voor het gehele centrum lijkt me noodzakelijk om ervoor te zorgen dat we niet nog meer tijd verliezen in die ellendige files. Toeritdosering, liefst verder weg van het centrum, zonder nog maar eens een schaars stukje groen te moeten opofferen in onze versteende stad. Desnoods moeten de wagens maar aanschuiven daar waar ze horen: op de rijbaan, ipv op de plaats van een zeldzaam perkje dat intussen ware erfgoedwaarde verkregen heeft als onderdeel van de Gentse cultuurkilometer.

Meer info over het verdwijnen/reduceren van dit perkje: zie onderstaand filmpje van het stadsbestuur of bezoek de protestgroep.

 

2 reacties

David Geens's picture

ik denk nu eerlijk gezegd dat we toch pragmatisch moeten blijven. Als een stad graag snel zou verloederen tot een armzalige (krot)woningbuurt, dan moeten ze zeker de auto's gaan weren uit het stadsbeeld...

Het enige andere alternatief is een openbaar vervoer met die naam waardig.
Maar als ik vandaag naar bv centrum Gent wil, dan moet ik ofwel 2*3u reizen of 2*20 rijden en 10 minuten aan het centrum.
De keuze is dan snel gemaakt...

En al wie dan graag met de auto voor de deur parkeert: landelijke gemeenten zullen de rijkere burgers met open armen ontvangen.

Peter Dedecker's picture

Aan de prijzen voor een bescheiden huisje in centrum-Gent te zien, denk ik niet dat het daar snel een armzalige verkrotte buurt zal worden, ook niet in het huidige "autovrije" centrum.

Ligt het feit dat jij er 2x3u over doet, aan het gebrek aan openbaar vervoer naar het platteland, of aan je eigen keuze wat huisvesting betreft? Is een uitgebreid openbaar vervoer naar dergelijke gebieden iets waarvoor we als gemeenschap de kosten willen dragen, of zetten we die schaarse middelen beter in daar waar het rendement groter is? En moeten de Gentenaars het slachtoffer zijn van jouw keuze qua woonplaats?

Overigens: als je er nu 2x20+10 min over doet, waarom dan niet gewoon naar een P+R rijden (gratis parking!) en daar 10 min op de tram zitten naar het centrum? Dat bespaart vele mensen veel miserie, en zorgt dat de mobiliteit van iedereen sterk verbetert.

En al wie dan graag met de auto voor de deur parkeert: landelijke gemeenten zullen de rijkere burgers met open armen ontvangen.

We moeten ons dan ook eerlijk durven afvragen welk beleid de Vlaamse regering moet voeren: een beleid waarin woonuitbreidingsgebieden (en dan vooral verkavelingen op het platteland) versneld aangesneden worden om de prijzen te drukken (cfr Marino Keulen), of een beleid gericht op lange termijn waarin het onverstoord aansnijden van open ruimte een halt toegeroepen wordt en mensen dmv een huiskorting financieel aangemoedigd worden om in de stad te gaan wonen? De eerste aanpak is ronduit pervers en zorgt er alleen maar voor dat we morgen nog meer dan vandaag in de file zullen staan en er nog meer open ruimte opgeofferd wordt, met alle gevolgen vandien voor ons leefmilieu, onze gezondheid en het klimaat.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

Kom op Tegen Kanker

logo Loop naar de Maan

Steun Kom op Tegen Kanker en laat me naar de maan lopen!

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Blik op mijn agenda

Je vindt me ook terug op

Facebook logo

Twitter logo

YouTube logo

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be
0486/152320

Disclaimer

Dit is de website van Peter Dedecker. Alle teksten mogen, tenzij anders vermeld, overgenomen worden mits bronvermelding. Een link wordt altijd geapprecieerd. Dit alles is mijn persoonlijke opinie. Organisaties waar ik lid van (geweest) ben of voor (ge)werk(t heb) kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor wat ik hier schrijf. Zie de volledige disclaimer.