De bijzondere doofpotcommissie

(tags: )

Het debat in de plenaire vergadering van gisteren moet zowat het meest beschamende, degoutante debat geweest zijn in mijn korte periode in de Kamer, tot zelfs lang daarvoor. De manier waarop de meerderheid (in lopende zaken) zich in alle mogelijke bochten wrong om het niet-installeren van een Parlementaire OnderzoeksCommissie (POC) te verdedigen, was hallucinant. Een POC die moet nagaan waarom we de bank Dexia nu al voor de tweede keer moeten redden, wat er is misgegaan en wat er aan de basis voor de splitsing ligt, wordt nochtans gevraagd door 58 van de 88 Vlaamse Kamerleden, een bijna 2/3-meerderheid der Vlamingen.

Om te vermijden dat de onderste steen bovengehaald zou kunnen worden, installeerde de meerderheid een “bijzondere commissie”, die niet over dezelfde mogelijkheden beschikt als een POC. Zo kunnen getuigen in de bijzondere commissie strafrechterlijk vervolgd worden als ze zaken vertellen die onder het beroepsgeheim vallen. In een POC is men daartegen beschermd. Iets wat ook kroongetuige Luc Coene van de Nationale Bank zei toen hij gehoord werd in de (gewone) commissie financiën: “ik kan hier niets over zeggen, dit is beroepsgeheim en enkel in een POC kan ik niet vervolgd worden voor wat ik wil zeggen”. Bovendien moeten getuigen in een POC de eed afleggen en zijn ze verplicht langs te komen. Wanneer deze weigeren, kan een POC een huiszoeking laten uitvoeren.

Kortom, dit schaamlapje van de meerderheid is niets meer dan een doofpot met een strik rond. In de echt belangrijke informatie zal die commissie geen inzage krijgen. En dat is nochtans nodig, als je ziet dat de Franse toezichthouder reeds in 2010 waarschuwde voor de gangbare praktijken in de Dexia groep. Er zijn dus wel degelijk fouten gemaakt. Trouwens, een POC kan ook mensen vrijpleiten: zo werden Leterme en Vandeurzen in 2008 vrijgesproken in het Fortis-verhaal. Blijkbaar vreest de meerderheid dat dat deze keer niet zal gebeuren en moeten bepaalde potjes gedekt blijven...

Het is dan ook onbegrijpelijk dat CD&V en VLD hierin de eigen belangen menen te moeten beschermen, en blijkbaar vooral de Franstalige belangen moeten zien te beschermen, tegen een bijna 2/3 meerderheid der Vlamingen in. De PS gaf bij monde van Yvan Maheur zelfs gewoon toe geen commissie te willen die haar pijlen richt op haar leden in de Raad van Bestuur en administratie. Qua gebrek aan respect voor de belastingbetaler kan dat tellen. Misschien een voorproefje van wat ons te wachten staat nu men ook met volle goesting een regering tegen de Vlaamse meerderheid gaat vormen...

4 reacties

Jan V.'s picture

Is dat de PoC waar John Crombez werd over geïnterviewed van één ? Ik dacht dan ook een tweet gezien te hebben waar sp.a tegenstemt...? Kan zijn dat ik me vergis maar afgezien van die veronderstelling is het idd hallucinant dat we met z'n allen een failliete bank hebben gekocht, en dat er verder geen diepgaande vragen mogen gesteld worden.... :/.

Peter Dedecker's picture

Ik heb het interview van John niet gezien, zat zelf in de plenaire. SP.a stemde (samen met N-VA, VB, Groen!, FDF en Ecolo) voor de hoogdringende behandeling van wetsvoorstel tot oprichting van de POC maar heeft zich onthouden bij de stemming over de agendawijziging om de oprichting van de bijzondere commissie op de agenda te zetten en bij de stemming over de oprichting van de bijzondere commissie zelf. Wij stemden in beide gevallen tegen, uiteraard. Een redelijk tsjeverige houding van SP.a, als je 't mij vraagt. Net als de andere Dexiapartijen hebben zij ook belangen natuurlijk.

Weet overigens dat Dexia Bank België allesbehalve een failliete bank is, maar een gezonde retailbank. Vraag is echter wat voor rommel er ondertussen allemaal ondergebracht werd in die bank, wat we nog allemaal gekocht hebben met die bank. Daar hebben we tot nu toe nog geen inzage in gekregen.

Jan V.'s picture

Failliet was wat uitvergroot, wat ik uit de interviews uit terzake leerde was dat ze zonder kapitaalinjectie of verhoging failliet waren. Als ik dan Koen Schoors hoor zeggen dat ze enkel op papier uit hun penibele situatie zijn geraakt, dan neem ik dat nogal serieus.

Ik denk dat we het laatste van het Dexia-verhaal nog niet gehoord hebben, staying tuned!

Peter Dedecker's picture

De Dexia Holding, de groep bestaande uit Dexia Bank België, de Turkse Denizbank, het Franse Crédit Local en nog een aantal andere onderdelen, was inderdaad zo goed als failliet. Dat wil niet zeggen dat de onderdelen, en dan vooral Dexia Bank België en de Turkse Denizbank, niet gezond zijn.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be