De Brussel-rel: consistente duidelijkheid

(tags: )

Een eerlijk antwoord van 10 seconden uit een debat van een uur met Bart De Wever gisteren in De Ochtend, werd meteen voorpaginanieuws: De Wever wil Brussels Gewest afschaffen! Zotjes! Echt?

Wie kan namelijk ontkennen dat Brussel een waterhoofd is, dat de structuur met 19 gemeenten, 19 gemeenteraden, 19 schepencolleges en burgemeesters, 19 OCMW-raden, 6 politiezones en politieraden, aangevuld met een full-crowded parlement en dito regering met minister-president, allesbehalve efficiënt is? Zelfs New York heeft gewoon een burgemeester!

Doen we wat Bart De Wever zegt, van het Brussels Gewest één grote stad maken met een burgemeester en verregaande autonomie, die veel verder gaat dan andere steden? Of doen we wat Dirk Van der Maelen (sp.a) even later in hetzelfde journaal zegt, en Brussel niet laten ontwikkelen tot een volwaardig 3e gewest, maar er "een hoofdstedelijk gewest" van maken? Maw: de gemeenten afschaffen en enkel het gewest overhouden. Overigens: Brusselaar Pascal Smet (sp.a) pleitte eerder al voor de fusie van de 19 gemeenten.

Wat is het verschil? Dat de burgemeester in het tweede voorstel "minister-president" heet, en dat in het eerste voorstel Brussel zich niet moet bezighouden met landbouw: voor die 21 landbouwers kan wel een efficiënte oplossing gevonden worden in een samenwerking met het omringende Vlaams Gewest (of desnoods ook de Franstalige gemeenschap) zodat Brussel hiervoor geen eigen personeel moet aanwerven. Ja, zo kon het, maar Benoît Cerexe (cdH) dacht daar onlangs anders over en wierf twee voltijdse personeelsleden aan hiervoor. Over de politiezones zal ik maar zwijgen.

Ja, uiteraard zal dat niet meteen realistisch zijn als je dat wil realiseren samen met de Franstaligen. Maar het heeft tenminste het voordeel dat het om een duidelijke en klare visie gaat, op basis waarvan we kunnen onderhandelen, en ja, ook toegevingen kunnen doen. Een sterk autonome stad Brussel, bestuurd door Brusseleirs, in samenwerking met Vlaanderen en Wallonië, waarin nen Brusseleir nen Brusseleir kan zijn. Of je dat nu "een hoofdstedelijk gewest" of "een stad met verregaande autonomie" noemt: het komt op hetzelfde neer, zolang die lasagne van bestuursniveau's daar maar weg is.

Geef mij maar de duidelijkheid.

4 reacties

Adhemar's picture

Er is nog een belangrijk verschil tussen het N-VA voorstel dat Bart De Wever eergisteren in De Ochtend herhaalde en datgene waar Dirk Van der Maelen (sp·a) voor pleit.

Bart De Wever wil het vereenvoudigde Brussel (huidige 19 gemeenten) zeker alle stedelijke bevoegdheden geven, die Brussel ten volle voor haarzelf kan invullen. Maar voor de bovenstedelijke (gewestelijke) bevoegdheden is het toch wel verregaand (en bestuurlijk inefficiënt) om voor zo’n stad een volledig apart gewest uit te bouwen. “Brussel moet je niet de bevoegdheden geven om een land te besturen.” N-VA wil dat die bevoegdheden in een condominium komen waarin Vlamingen en Franstaligen samen verantwoordelijkheid opnemen.

Dat is geen nieuw standpunt. Het is zelfs niet wezenlijk verschillend dan dat van het Vlaams Parlement, dat in het Derde van Vijf Resoluties “als principieel uitgangspunt de tweeledigheid van het federale staatsbestel voorop” stelde “met daarnaast een specifiek statuut voor Brussel dat door Vlamingen en Franstaligen op voet van gelijkheid moet worden bestuurd.” Mee goedgekeurd door CD&V, VLD én sp·a.

Merel's picture

... maar dat zeggen ze er allemaal niet bij natuurlijk.
Ik begin dit stillaan echt beu te worden hoe ze alle uitspraken van BDW als extreem-radicaal bestempelen.
Succes zondag!

Peter Dedecker's picture

Dankjewel!

Ik denk dat je niet alleen bent met die mening over dat extreem-radicalisme. Laat ons hopen dat we dat zondag ook mogen merken!

Adhemar's picture

(Oeps! Foute link. Dat moest zijn: het N-VA voorstel dat Bart De Wever maandag in de De Ochtend herhaalde.)

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be