De digitale kloof is meer dan een symbool

(tags: )


Digital divide
© CC 2.0 freepress.net

Maar liefst 15% van de Belgen tussen 16 en 74 heeft, volgens een studie van de FOD Economie, nog nooit internet gebruikt. Een onthutsende vaststelling die CD&V Kamerlid Roel Deseyn ertoe noopt op te roepen om het recht op toegang tot breedbandinternet in de Grondwet in te schrijven. Een symbolische oproep die helaas voorbijgaat aan een andere belangrijke conclusie uit diezelfde studie, namelijk dat niet de beschikbaarheid het probleem is, maar wel dat maar liefst 43% van de huishoudens zonder internet vindt dat internettoegang simpelweg niet nodig is. Bovendien ontbreekt het 28,5% van de internetlozen aan vaardigheden. Het is dan ook al veel langer een feit dat we in ons land niet te maken hebben met een digitale kloof van de 1e graad, waarbij de toegang tot het internet en de kostprijs een probleem zijn, maar veeleer een digitale kloof van de 2e graad waarbij vooral de interesse en vaardigheden ontbreken. Het is dan ook daaraan dat in de eerste plaats gewerkt moet worden.

En daar moet keihard aan gewerkt worden! De digitale kloof is immers veel meer dan een symbool. Toegang tot het internet is essentieel geworden om alle kansen in de maatschappij ten volle te kunnen grijpen. Het gaat hierin om veel meer dan alleen toegang tot informatie, mogelijkheden tot solliciteren, of toegang tot communicatie via e-mail en andere sociale media. Het is een kloof tussen zij die mee zijn met de maatschappij, en zij die dat niet zijn. Het is een noodzaak voor empowerment.

Een lichtpunt is dat het aantal jongeren dat nog nooit het internet gebruikt heeft (slechts 2,4 % van de 16-24 jarigen) bijzonder laag ligt: het verhaal van gelijke kansen begint immers op jonge leeftijd. Het is zò dat sociale mobiliteit ontstaat, of gecreëerd en gestimuleerd kan worden. Maar dat bij de 65-74 jarigen maar liefst 50,6 % nog nooit het internet heeft gebruikt, toont waar deze kloof zich bij uitstek bevindt: bij senioren. Zij lopen op dat moment een groot risico op vlak van sociale uitsluiting en missen toegang tot diensten, zelfs tot een groot stuk van de maatschappij.

Het is dan ook van het grootste belang die mensen niet aan hun kant van de kloof te laten staan, maar hen de hand te reiken om deze kloof over te steken. Het is niet het gebrek aan toegang dat hier speelt, maar het feit dat men er het nut niet van inziet en niet over de vaardigheden beschikt. Hier kan het middenveld een belangrijke rol spelen in het betrekken van deze mensen in de digitale wereld en het helpen wegwijs maken. Maar ook de overheid dient met aantrekkelijke e-government toepassingen met duidelijke voordelen haar steentje bij te dragen. Als men in Estland na het digitaal invullen van de belastingaangifte al na 7 dagen geld terugkrijgt, dan is dat een immense stimulans richting de digitale weg. Mensen blijven bepamperen met de speciaal voor hen in stand gehouden dure en inefficiënte papieren weg, helpt hen niet maar doet hen alleen maar berusten aan hun kant van de digitale kloof.

Het inschrijven van internettoegang in de Grondwet is dus niet meteen een oplossing voor dit probleem. Slechts 0,3 % van de internetlozen geeft het gebrek aan aansluitingsmogelijkheden op als reden. Zelfs al zouden we stellen dat het hier gaat om plaatsen waar mensen expliciet kiezen om zo ver mogelijk van de bewoonde wereld te gaan wonen, is er geen twijfel dat op verzoek ook voor die mensen een oplossing kan worden gevonden, al dan niet via draadloze weg. Maar men moet het willen natuurlijk.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be