De eerste ster is binnen

(tags: )

De N-VA fractie gezien vanaf mijn tijdelijk zitje tijdens de eedaflegging Gisteren mocht onze vernieuwde N-VA fractie in de Kamer alweer een succesje boeken in de commissie Bedrijfsleven met de goedkeuring van een voor ons nogal belangrijk amendement. Het parlement draait bij gebrek aan regering misschien niet op haar volle kracht, de plenaires zijn nogal mak, maar verder wordt er wel degelijk goed gewerkt: aan degelijk onderbouwde dossiers, aan wetsvoorstellen, schriftelijke vragen en in de commissies met mondelinge vragen en bespreking van wetsontwerpen en -voorstellen. Gisteren ging het meer bepaald om het wetsontwerp inzake octrooirecht.

Dit wetsontwerp brengt onze wetgeving in overeenstemming met enkele internationale verdragen. Concreet wordt de procedure voor het aanvragen van een octrooi sterk verbeterd: dit kan hierdoor in gelijk welke taal (waarna er wel nog in een vertaling moet voorzien worden, maar de datum van eerste indiening telt), op elektronische manier, de communicatie wordt verbeterd waardoor fouten kunnen rechtgezet worden in plaats van het hele procédé te herbeginnen, de mogelijkheid voor vrijwillige herroeping en automatische publicatie na 18 maanden na indiening. Kortom, allemaal zaken die voor onze bedrijven, zeker de grote innovatieve en vaak internationale centra, een stap vooruit betekenen. Gezien het almaar toenemende belang van innovatie, kunnen we dit wetsontwerp dan ook alleen maar steunen.

Echter, innovatie is niet alleen een zaak van grote internationale ondernemingen. Innovatie is ook - en misschien zelfs vooral - een zaak van KMO's, de vele kleine en middelgrote ondernemingen die ons land rijk is. Het businessmodel van vele succesvolle start-ups is dikwijls gebaseerd op enkele innovatieve ideeën, vervat in geregistreerde patenten. Maar innovatie, creativiteit en ondernemerschap moet nog veel meer een zaak zijn van iedereen! Onze samenleving moet er nog meer dan nu van doordrongen zijn! We proberen dit via allerlei zaken zoals programma's als De Bedenkers, mini-ondernemingen in het secundair onderwijs, en allerlei projecten in het hoger onderwijs. Dit laatste doen we trouwens nog veel te weinig, innovatie en ondernemerschap moeten nog veel meer geïntegreerd worden in ons onderwijs.

Maar om innovatie te stimuleren, moet ook de drempel tot het consulteren van de Europese octrooidatabank “Espacenet” zo laag mogelijk zijn voor iedereen. De beschikbaarheid van een indicatieve (juridisch niet-bindende) vertaling van de beschrijving van alle (momenteel) 70 miljoen octrooien en octrooiaanvragen in de eigen taal, lijkt ons hiervoor essentieel om onze KMO's en burgers niet met een concurrentieel nadeel op te zadelen ten opzichte van ondernemers met een van de drie talen van het Europees Octrooibureau (Engels, Frans en Duits) als moedertaal. Dit hoeft ook niet veel te kosten: Portugal koppelde begin november 2010 een online vertaalmodule aan de Espacenet en werd daarmee het zesde Europese taalgebied dat een toegang tot de volledige database in de eigen taal kan aanbieden. Het Europees onderzoeksprogramma PLuTO heeft reeds de Nederlands-Engelse vertaling op de agenda staan, echter slechts in de allerlaatste fase nog na de Zweedse en Russiche modules. Ook het overleg met nederlandstalige gebruikers zal beperkt blijven tot de “Werkgemeenschap Octrooi-informatie Nederland”, ondanks de deelname van het Gentse bedrijf Crosslanguage als een belangrijke partner in het programma. Met ons amendement blijft de beschikbaarheid van deze octrooiinformatie in het Nederlands gegarandeerd.

De goedkeuring van dit amendement liep echter niet van een leien dakje. Voor het opstellen ervan, hebben we contact opgenomen met de Dienst Intellectuele Eigendom, die ons feedback gaf op ons eerste voorstel van amendement en ons hielp bij het juridisch correct uitwerken ervan, waarvoor ten zeerste onze dank. De bevoegde minister, Vincent Van Quickenborne, kon ons voorstel onderschrijven en gaf dit in de commissie ook duidelijk te kennen, wat allesbehalve naar de zin was van Karine Lalieux, die nogal furieus was omdat dit niet op het kernkabinnet besproken was en dit amendement niet van de regering kwam. "De wijsheid zit in het parlement", was het antwoord van Q. De inhoud deed er niet toe, het feit dat het van N-VA kwam en de minister het alleen maar kon beamen, was voldoende voor Karine om bijna op de banken te springen. De stemming was er dan ook naar: alle Vlaamse fracties stemden voor, de Franstaligen onthielden zich. Een tegenstem had wellicht de communautaire bom weer iets te veel op scherp gesteld. Dat zal dan ook de reden geweest zijn waarom dit absoluut eerst via de regering had moeten passeren volgens haar: een stemming met alleen Vlaamse voor-stemmen, dat kan toch niet hé? Het wetsontwerp in het geheel, met hierin het N-VA amendement en nog een technisch amendement van de regering, werd dan weer zonder problemen goedgekeurd.

 

Het leven zoals het is in de Wetstraat: steeds vol verrassingen en bij momenten een mooi staaltje Franstalig theater.

 

7 reacties

David Geens's picture

Die Lalieux is een ramp.

Ik heb eens een voordracht gehouden in het parlement over Cloud Computing en haar voorstellen waren verschrikkelijk.

Zij vond dat providers voor alle inhoud verantwoordelijk gesteld moeten worden. Zo moeten providers bv alle fora in de gaten houden en ongewenste inhoud verwijderen.

Volgens mij is die Karine een alien...

Sander's picture
Peter Dedecker's picture

Graag gedaan, ik doe gewoon mijn werk.

Zie ook www.tijd.be/opendata voor een uitgebreider stuk.

David Geens's picture

Hmz, jij bent op je blog bezig terwijl het plenaire zitting is? Niet goed aan het luisteren dus :-)

Peter Dedecker's picture

Het zijn niet alleen vrouwen die twee dingen tegelijk kunnen hé ;-)

De combinatie is ook niet zo moeilijk als het debat een herkauwing is van wat zich reeds in de commissie voordeed. Alleen daarnet werd het wel plezant in de discussie tussen Almaci, Dewael, De Croo, Rutten en Deleuze. :)

David Geens's picture

http://dglnk.at/dVP57y

eens kijken of jij te zien bent :-)

Anoniem's picture

@David Geens: wel grappig de link die je geeft nu het hier over open data gaat..."mms://" is een echt open protocol dat perfect werkt onder niet-Microsoft software zoals in Ubuntu, "mms://" zorgt er ook voor dat toekomstige generaties binnen 100 jaar nog steeds de zittingen zullen kunnen herbekijken, en voor deze "mms://"-streaming zijn zeer waarschijnlijk geen dure contracten in het spel die het begrotingstekort niet een beetje extra belasten...niet dus....

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be