De ene bankhervorming is de andere niet

(tags: )

Deze week ging mijn aandacht vooral naar de voorstellen van minister Koen Geens omtrent de splitsing van de banken, een dossier dat ik opvolg sinds mijn activiteiten in de Dexia-commissie. Ik ging er vandaag over in debat in De Zevende Dag. Het spreekt voor zich dat wie zijn/haar zuurverdiende spaarcentjes op een eenvoudige spaar- of zichtrekening zet dat in alle vertrouwen moet kunnen doen en een optimale bescherming moet genieten. Net zo min kan het de bedoeling zijn dat de belastingbetaler opnieuw moet tussenkomen bij de redding van de banken.


Peter Dedecker in De Zevende Dag in debat over de bankhervormingen
© VRT

Daarom zijn er een aantal voorstellen op Europees niveau die alleen maar ten volle gesteund kunnen worden. Zo is er het Liikanen-rapport voor structurele bankhervormingen. Daarin worden limieten voorgesteld over welke kapitaalbuffers banken moeten aanhouden, net zoals een goede huisvader ook niet meteen al het geld dat hij binnenkrijgt meteen uitgeeft of investeert. Ook worden er grenzen gesteld aan wat met spaargeld mag gebeuren en hoe handel voor eigen risico slechts met een uiterst beperkt deel van het eigen vermogen (dus niet ten opzicht van de totale balans) mag gebeuren. Het is belangrijk die grenzen strikt genoeg te nemen, net zoals je in een kerncentrale ook niet bespaart op staal en beton.

Het is geen evident debat om meerdere redenen, niet te vatten in sloganeske stellingen zoals "splits het spaar- en zakenbankieren". Banken die beperkt worden tot puur hypotheekbanken zijn immers niet meteen veilig, in tegendeel: als ze al het spaargeld enkel in hypotheken mogen steken, dan krijg je pas een vastgoedbubbel van jewelste, in navolging van de VS, Ierland, Spanje en Nederland. Hypotheekbanken gaan ook failliet, dat bewezen Freddie Mac en Fanny Mae in de VS en SNS in Nederland. Ook een hypotheekbank dekt zich overigens in door de variabele rente die zij op korte termijn moet betalen aan haar spaarders via een swap tegen betaling in te ruilen voor een vaste rente op lange termijn, meer in overeenstemming met de leningen die ze geeft, om zo haar eigen risico te beperken. Swaps en andere derivaten worden meestal tot het zakenbankieren gerekend. Het debat is op dat vlak dus nogal vervuild en niet in simplismen te gieten.

Ook is het belangrijk ervoor te zorgen dat banken de reële economie kunnen blijven stimuleren. Zo hebben exportgerelateerde KMO's die hun grondstoffen ergens in Azië in een Aziatische munt kopen, hier verwerken en de afgewerkte producten exporteren naar pakweg de VS (in dollar) nood aan producten die tegen betaling het wisselkoersrisico wegnemen. Anders kunnen veranderende wisselkoersen wel eens zwaar gaan wegen op de winsten. Banken nemen dat risico tijdelijk op zich, en plaatsen dat later in de markt om er zelf niet mee te blijven zitten. Dat tijdelijk bufferen moet natuurlijk mogelijk blijven. Als onze bedrijven exporteren, dan is dat een netto import van welvaart. Uitermate belangrijk. Zeker als 80% van de Belgische export uit Vlaanderen komt, is het des te belangrijker dat de Vlaamse partijen op dat vlak op hun strepen staan en ook deze economie niet laten kapotmaken door de PS. Het is al erg genoeg dat de belastinghonger van deze partij en de federale regering dit jaar al 15.000 ondernemingen en een veelvoud aan jobs vernietigt met de verhoogde belasting op de liquidatiebonus alleen al.

Ook in de financiële sector dreigt dat het geval te zijn. Een radicale Belgische absolute splitsing van de banken dreigt daarin vooral een groot cadeau te zijn voor de buitenlandse banken die hier bij ons spaargeld ophalen en niet gebonden zijn aan de Belgische regels of daar gemakkelijk aan kunnen ontsnappen. BNP Paribas Fortis, ING en Deutsche Bank kunnen maar al te makkelijk zaken op hun balans nemen in Frankrijk, Nederland en Duitsland. Voor hen zou een splitsing van de Belgische banken een groot cadeau zijn. Zo was het wel een vrij ongelukkig toeval dat ik vrijdag op p6 in De Tijd waarschuwde voor deze effecten, en tegelijk iets verderop op p9 BNP Paribas Fortis een publireportage plaatste met als titel "Snelle internationale groei vereist steun van uw financiële partner". Moet er weer een Belgische bank naar het buitenland verhuizen, met alle jobverlies tot gevolg, vooral bij de gewone werknemer?

Natuurlijk is de nood aan derivaten voor het indekken van risico's bij internationale omgevingen nog geen vrijgeleide om risicovolle producten aan diezelfde KMO's te gaan verpatsen zoals in het verleden gebeurde met de CDO's. Daar moeten we echt strikt op blijven toezien. Meer transparantie is in deze essentieel: banken mogen echt niet langer die black boxes blijven, zodat ze naast een toezichthouder ook aan meer controle vanuit de markten zelf zullen onderworpen worden. Al blijft een competente toezichthouder uiteraard een absolute noodzaak. Het is dan ook hemeltergend dat net de Belgische toezichthouder op de financiële markten, die volgens een rapport van het Franse rekenhof geen enkel initiatief genomen heeft om de risico's in te schatten, simpelweg herbenoemd werd. Onbegrijpelijk.

Geen gemakkelijk debat dus, waarbij je echt verder moet dan de onrealistische sloganeske stellingen van bepaalde actoren. En al zeker niet evident om dat te proberen uitleggen in een tv-debat van 20 minuten gedeeld door 4 panelleden. Een uitdaging waar ik toch enige tijd aan beziggeweest ben. Maar meer dan de moeite waard! De uren die ik aan de telefoon gehangen heb met diverse specialisten alleen al hebben me weer veel bijgebracht dat zeker van pas komt wanneer de bankenwet van Koen Geens in het parlement komt. Als ze er al komt, want de socialisten willen met hun absurde eisen het ogenschijnlijke evenwicht danig om zeep helpen dat er mogelijks zelfs geen bankenwet komt. Dat zou natuurlijk een absolute schande zijn, dit mogen we niet toelaten. Elke stap vooruit die we op Belgisch niveau kunnen zetten om het bankieren opnieuw veiliger te maken, moeten we nemen. Dat zijn we verschuldigd aan al die mensen die in volle vertrouwen hun spaarcentjes bij de banken deponeren. En tegelijk moeten we op Europees niveau verder blijven werken aan een hechtere bankenunie, met beter toezicht, een Europeeswaarborgfonds, en vooral een Europees resolutiemechanisme dat toelaat problematische banken op te doeken zonder dat de spaarder of de belastingbetaler daar de dupe van is. Werk aan de winkel!

3 reacties

Erik Van Der Velden's picture

Mooie evenwichtige bijdrage aan het debat. Geen slogans, maar resultaten. Veel succes hiermee ...

Filip L'Ecluse's picture

Heeft Ivan Van de Cloot de vergelijking met kerncentrales van jou hergebruikt of omgekeerd?

Peter Dedecker's picture

Ik heb die van Ivan overgenomen.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Blik op mijn agenda

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be
0486/152320

Disclaimer

Dit is de website van Peter Dedecker. Alle teksten mogen, tenzij anders vermeld, overgenomen worden mits bronvermelding. Een link wordt altijd geapprecieerd. Dit alles is mijn persoonlijke opinie. Organisaties waar ik lid van (geweest) ben of voor (ge)werk(t heb) kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor wat ik hier schrijf. Zie de volledige disclaimer.