De hete herfst

(tags: )

Met het debat over de regeerverklaring vorige week en het eerste vragenuurtje gisteren is de nieuwe regering met MR, N-VA, CD&V en Open VLD uit de startblokken geschoten. Het is een socio-economische herstelregering die doet wat nodig is: onze economie terug zuurstof geven en onze welvaart en welzijn verzekeren. Ze zal een beleid voeren waar ik me in kan vinden en dat ik met veel overtuiging zal verdedigen en uitleggen. De ervaringen van de voorbije twee weken tonen dat vooral dat laatste hard nodig zal zijn en dat dit debat wel zeer pittig zal verlopen.

Vorige week kregen we al een voorproefje toen Laurette "Mitraillette" Onkelinx haar duivels ontbond in een hysterisch gekrijs. Tal van niet-gefundeerde verwijten werden gemaakt, oa aan het adres van Theo Francken, maar toen deze laatste eindelijk zijn beleid mocht toelichten en het eindelijk over de inhoud ging, was mevrouw Onkelinx al in geen velden en wegen meer te bespeuren. Op de sterk onderbouwde toelichting van Theo volgde vanuit de oppositie enkel stilte. Geen vragen meer, geen kritiek meer.

En ook deze week waren we getuige van drieste acties van de Franstalige socialistische vakbond FGTB met wilde treinstakingen, regelrecht vandalisme, vernielingen en verklaringen die aanzetten tot geweld. Protest en een goed omkaderd stakingsrecht zijn een onlosmakelijk onderdeel van onze democratie, maar geweld en vernielingen zijn dat niet.


Fabrice Macours (FGTB): "ik denk dat we geweld moeten gebruiken bij onze acties"
© VRT

Onbegrijpelijk dat zulke zaken gewoon kunnen, dat deze georganiseerd worden (men legde vier bussen in), dat er op televisie door vakbondsleiders opgeroepen wordt tot geweld en dat andere vakbondsleiders dat maar normaal vinden. Gelukkig zijn er ook normale vakbondsmensen die dat niet aanvaarden en er zich van distantieren zoals het ACV vrij snel deed. Daar waar ACOD-spoor eerst weigerde dergelijke drieste acties te veroordelen, werd dat gisteren alsnog rechtgezet.

Vreemd overigens dat wanneer ik vernielingen en geweld afkeur, ik in De Morgen door Yves Desmet een antidemocraat genoemd word. Vandalisme zoals bij de MR aangericht door de FGTB, het verschilt volgens Desmet in niets van de eieren met verf waar hij ooit zelf mee gooide. Waarna Desmet later die avond in Terzake doodleuk zijn kar keert en die acties alsnog afkeurt. Of hoe een zalm al snel een windhaan werd.

Daarom deed ik gisteren in de Kamer een tussenkomst om de democratische waarden van protest en het stakingsrecht te verdedigen, maar vernielingen en geweld ten sterkste af te keuren. Staken is een recht, geweld is een misdrijf. Maar vooral deed ik een oproep om het debat hoffelijk te voeren, en inhoudelijk correct.

Zo is het een onder vakbondsleden wijdverspreid misverstand dat binnenkort iedereen moet werken tot 67. Eerst en vooral is het optrekken van de pensioenleeftijd een noodzakelijke maatregel om ervoor te zorgen dat ook de jongeren van vandaag later nog een pensioen kunnen krijgen, met of zonder Zilverfonds. Het is een maatregel die ruim vooraf eerlijk gecommuniceerd wordt zodat we de mensen geen blaasjes wijsmaken, waar overigens ook Bruno Tobback voor pleitte maar nu tegen in gaat. Maar vooral is het een maatregel die pas ingaat in 2030 en die nog altijd ruimte laat aan mensen die vroeg begonnen met werken of een zwaar beroep uitoefenden om vroeger te stoppen met een volwaardig pensioen. Dat lijkt me maar correct ook. Daarover wordt trouwens het gesprek nog aangegaan met de vakbonden, ook al weigerden die in de zomervakantie in te gaan op de uitnodiging van de coformateurs bij de totstandkoming van het regeerakkoord met deze maatregelen. Maar iedereen verdient een tweede kans, niet waar?

Een tweede wijdverspreid misverstand waar de oppositie graag aan meedoet betreft de indexsprong. Allereerst is die noodzakelijk om een shock toe te brengen aan onze economie en onze concurrentiehandicap in 1 klap drastisch te verkleinen en terug jobs te creëeren. Jobs zijn de beste vorm van sociale zekerheid. Maar vooral is dit een sociale indexsprong die de laagste uitkeringen ontziet (die worden zelfs verhoogd) en integraal teruggegeven wordt aan de werknemers via een lastenverlaging. Immers, van elke 100 euro bruto loonsverhoging die je krijgt, gaat er 66 naar de overheid via personenbelasting en RSZ. De index beschermt dus vooral de koopkracht van de overheid en niet die van de werknemer/consument.

De 33% netto loonsverhoging die je misloopt bij een indexsprong (er worden je trouwens geen centen afgenomen bij een indexsprong, zoals de campagnefilmpjes van de PS verkeerdelijk trachten duidelijk te maken) krijg je quasi integraal terug doordat werkende mensen dankzij de verhoging van de forfaitaire aftrek voor beroepskosten minder belastingen gaan betalen. De (sociaal gecorrigeerde!) indexsprong levert ons 2,6 miljard euro op, waarvan 1 miljard terugvloeit via de lastenverlaging en 1,6 miljard via de integrale uitkering van de welvaartsenveloppe die de laagste uitkeringen verhoogt. Die welvaartsenveloppe wordt deze keer voor de volle 100% uitgekeerd, in plaats van de 60% die de vorige regering uitkeerde. Allesbehalve asociale maatregelen dus, in tegendeel.

Jobs creëren en werken stimuleren, zonder de zwaksten in de steek te laten, dat is wat we onze kiezers beloofden. De indexsprong was daarom ook opgenomen in ons verkiezingsprogramma. Dat is maar een kwestie van ook vooraf eerlijk te communiceren. Dat is ook waar we zullen blijven op inzetten.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be