De oproep van de CEO’s

(tags: )

Herman Daems: "overheid is een beetje uitgeput"De Kamer debatteerde vandaag over de oproep van enkele captains of industry in een open brief en in het Journaal voor meer doortastendheid. Terwijl deze bedrijfsleiders in de vorige legislatuur verketterd werden, waren ze vandaag aanleiding voor dezelfde fracties om op de kar te springen. Ik sloot me in het parlement uiteraard aan bij de vraag naar doortastend optreden waarbij we erkennen dat de middelen niet onbeperkt zijn en de overheid niet meer alles kan. Met belastinggeld moeten we zuinig omspringen en efficiënter werken.

Maar stellen dat deze regering een “failed government” is die niets kan beslissen, waar geen visie of leiderschap is, zoals mensen als Kristof Calvo proberen te doen uitschijnen, dat is de waarheid geweld aandoen.


Michel Daerden
© CC 3.0 Michiel Hendryckx

Vorige legislatuur stelde de bevoegde minister voor pensioenen dat hij de pensioenen kon betalen tot 2015. Dat is vorig jaar. Ondertussen heeft de regering Michel op anderhalf jaar tijd de vergrijzingskosten gehalveerd en garanderen we iedereen een pensioen. Dat zijn doortastende maatregelen gebaseerd op visie en leiderschap.

Met de tax-shift verlaagden we effectief de lasten op arbeid. Waar velen jaren over toeterden werd door ons gerealiseerd. Mensen die 1500 euro bruto verdienen, die daarvoor uit hun bed komen, kinderen naar de crèche brengen en gaan werken, krijgen dit jaar 80 euro extra nettoloon per maand. In 2020 is dat zelfs 150 euro. Per maand. Omdat zij dat verdienen, en omdat deze ploeg een visie heeft om te hervormen en werken terug lonend te maken.

Taxshift: meer netto door minder belastingen

Op vlak van fraudebestrijding stevenen we dit jaar zelfs af op een recordjaar, haalden we op vier maanden tijd de jaaropbrengst van vorige jaren. Op vier maanden tijd halen we evenveel fraudegeld binnen als John Crombez op een heel jaar. Met de 13 bijkomende maatregelen gaan we verder op die weg, om frauduleuze constructies met tak en wortel aan te pakken, zonder te vervallen in een rondje zelfstandigen-pesten of semantische opsmukoperaties.

Dit is geen failed government, dit is een regering die beslist en haar hervormingen uitvoert. De resultaten zijn duidelijk: er is terug private jobcreatie en de werkloosheid daalt.

We zullen dan ook als parlementsleden uit de meerderheid aan hetzelfde zeel moeten trekken, om de hervormingen uit te voeren, uit te leggen en te verdedigen. We mogen ons in geen geval laten doen de dictatuur van het straatgeweld, door diegenen die niet kunnen leven met democratische beslissingen en liever het land opnieuw verschillende dagen platleggen, ons allen schade berokkenen en daarvoor zelfs geen geweld schuwen. Dat is de enige manier om de toekomst van onze samenleving te verzekeren.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be