De strijd van de Nationale Loterij tegen gokverslaving moet meer inhouden dan het betalen van aflaten

(tags: )


logo Nationale Loterij
© Nationale Loterij

De Nationale Loterij is opgericht als ”een maatschappelijk verantwoorde en professionele dienstverlener op het vlak van sociaal verantwoord spelplezier” en heeft een openbare opdracht in de strijd tegen de gokverslaving. Het is een soort kanalisatieplicht: de Loterij dient de bevolking weg te leiden van de verslavende gokspelen en te kanaliseren naar een eigen verantwoord spel om verslaving te bestrijden. Op zich zeer goede intenties en ambities, maar de uitvoering moet absoluut beter kunnen. De weg naar verslaving is immers geplaveid met goede intenties.

De aankondiging van de Loterij om een nieuw dagelijks trekkingsspel te organiseren en 150 spelautomaten te installeren in shoppingcentra, bioscopen en benzinestations leek me dan ook bijzonder vreemd, zoals ik eerder schreef. In een parlementaire vraag aan minister Hervé Jamar (MR) ging ik daar dieper op in.

Ik vroeg hem ook naar de manier waarop de Loterij omgaat met klanten die onverantwoord spelgedrag (“gokverslaving”) vertonen, hoeveel er zijn en welke indicatoren gehanteerd worden om onverantwoord of overmatig spelgedrag te identificeren. En vooral: hoeveel dergelijke klanten begeleidt de Loterij en hoe gaat die begeleiding in zijn werk? Worden die mensen individueel, psychologisch begeleid?

Het antwoord dat de Loterij aan de minister bezorgde, was best bevreemdend. De Loterij stelde vooral dat ze zichzelf als “het ethisch alternatief” aanziet door de lage kostprijs van de producten. De reclamecampagnes (zoals het alomtegenwoordige “word schandalig rijk” in tijden van crisis) worden voorgelegd aan de JEP, de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame. Van (al dan niet persoonlijke) begeleiding van gokverslaafden was in het door de Loterij verschafte antwoord niet meteen sprake. Wel werd er gewezen op het feit dat de Nationale Loterij wetenschappelijk onderzoek omtrent gokverslaving financiert in samenwerking met andere buitenlandse staatsloterijen. Het doet mij denken aan de katholieke kerk in haar meest duistere periode, waar vergeving voor de zonden en een ticket naar de hemel kon afgekocht worden door het betalen van een aflaat waarna men gewoon verder deed zoals voorheen.

Werk aan de winkel dus. De uitnodiging van de minister om de zaken verder te bespreken ter plaatse bij de Nationale Loterij neem ik graag aan. Ik ben ook tevreden dat de minister (voorzichtig) positief antwoordde op mijn vraag om de rapporten van de onafhankelijke auditeur inzake de principes van verantwoord spel over te maken aan het parlement en de zaak verder in het parlement te bekijken. Als overheid moeten we immers het goede voorbeeld geven. Een ethische speler moet een echt ethische speler zijn, niet enkel met woorden maar ook met daden. Als topman Jannie Haek met zijn bedrijf naar eigen zeggen “warmte en samenhorigheid” wil bieden, zullen we samen moeten kiezen voor echt ethisch gedrag en aanpak van de gokverslaving. Dan moeten we meer ambitie durven uitstralen op dat vlak, en zal de Loterij ook moeten investeren in echte begeleiding van gokverslaafden, in plaats van in het kopen van aflaten. Het mag echt niet bij goede intenties blijven.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be