Dexia als hofleveranciers in Panamese offshore-constructies: de schande voorbij

(tags: )

Over de betrokkenheid van Dexia grootste leverancier van schermvennootschappen op belastingparadijs Panama voor haar vermogend cliënteel kunnen we weinig verrast zijn, maar des te meer verontwaardigd. Een grondige doorlichting van deze praktijken dringt zich op.

Vandaag maakte De Tijd bekend dat ook Dexia, via haar Luxemburgse dochter Dexia Banque Internationale à Luxembourg (Dexia BIL) en diens dochterfiliaal Experta, jarenlang klanten hielp om vermogens in Luxemburg en Zwitserland te parkeren via Panamese schermvennootschappen. Meer nog: zelfs na de redding van Dexia door de belastingbetaler in 2008 werden deze praktijken verdergezet, tot Dexia BIL eind 2011 werd verkocht.

Eerder raakte al bekend dat verzekeraar DVV, toen nog in handen van ACW maar vandaag een onderdeel van Belfius, in de jaren '80 lucratieve deals afsloot op belastingparadijs Barbados. Deals die bleven bestaan na de redding van Dexia in 2008, en verlengd werden vlak voor de nationalisering van Belfius. Ik schreef erover in mijn boek. Vandaag worden daar nog de praktijken van de andere Dexia-dochter, Dexia BIL, aan toegevoegd. Praktijken die startten in de jaren '90, terwijl BIL sinds 1991 in handen was van de door politici gecontroleerde Gemeentelijke Holding en later opging in Dexia.

Dit is duidelijk een onaanvaardbare vorm van normvervaging. Zowel de politici van de Gemeentelijke Holding als het ACW waren duidelijk niet vies van schimmige fiscale constructies, meer nog, ze blijken er hier zelfs pioniers in te zijn. Terwijl net zij het goede voorbeeld zouden moeten geven en daarvoor op de barricaden staan.

De verantwoordelijken in deze dienen tekst en uitleg te komen geven in het parlement. Het kan niet dat de belastingbetaler een bank redt, waarbij diezelfde bank haar klanten helpt belastingen te ontduiken en dus te stelen van diegenen die wel correct hun belastingen betalen en diep in de buidel moesten tasten om de bank te redden. Zie ook mijn reactie in het VRT-journaal.

Ik bied dan ook graag mijn volledige steun aan minister Van Overtveldt om voluit te gaan in dit dossier. Het is zeer goed dat de BBI de onthullingen uit Panama Papers met de grootste prioriteit zal behandelen van zodra de betrokken journalisten de documenten overgemaakt hebben. We moeten onze voortrekkersrol inzake transparantie en dus het vermijden van belastingontduiking nog versterken, zoals deze regering onder impuls van N-VA eerder al met het automatisch uitwisselen van rulings het voortouw nam.

Ook op het belasten van inkomsten uit de legale offshore constructies moet verder ingezet worden: De N-VA toonde met de kaaimantaks ook hier reeds de kracht van verandering, in het voordeel van al diegenen die wel correct en trouw hun belastingen betalen. Panama Papers toont aan dat het probleem zeer wijdverspreid zit en een mentaliteitswijziging zich opdringt.

 

 

 

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be