Didier Bellens met of zonder centen op straat?

(tags: )


Didier Bellens hoorzitting
© belgaimage

Wat velen de voorbije jaren onmogelijk achtten, lijkt nu toch waarheid te worden: de regering onderzoekt of en hoe ze een einde kan maken aan de positie van Didier Bellens als CEO van Belgacom. Het heeft nog lang geduurd. Alle fratsen en indicaties van gesjoemel van de voorbije jaren bleken steevast geen probleem. Maar Elio Di Rupo een klein kind noemen dat elk jaar zijn Sinterklaas komt halen onder de vorm van Belgacom-dividenden, dat is er blijkbaar over. Al lijkt een ontslag niet evident.

Speciaal contract

Zo is Didier Bellens blijkbaar geen gewone “werknemer” die je op staande voet de deur kan wijzen. Bij een gewone werknemer kan dat zelfs zonder opzegvergoeding in geval van “dwingende redenen”, zoals dergelijke publieke beledigende uitspraken over de baas of de aandeelhouder. Neen, Didier Bellens is blijkbaar een zelfstandige waar een contract mee afgesloten is. Dat is wat er bij aanstelling van deze PS-vriend in 2003 overeengekomen is: hetzelfde loon als zijn charismatische voorganger John Goossens, maar dan wel als zelfstandige. Kwestie van de lasten te drukken. Dit terwijl de wet op de overheidsbedrijven bepaalt dat er wel eenzelfde sociale zekerheid (en dito bijdragen) moet zijn voor de directieleden van de overheidsbedrijven. Het contract van Didier Bellens is dus een zeer speciaal contract, bron van heel wat vreemde zaken. Aangezien men zo moeilijk verlost geraakt van de man die de reputatie van Belgacom dergelijke schade toebrengt, lijkt het een bijzonder dwingend contract te zijn, een wurgcontract dat ervoor zorgt dat Didier Bellens bij ontslag zomaar eventjes 2,4 miljoen euro kan opstrijken. Een mens zou voor minder keet schoppen.

De vraag is dan ook wie hiervoor verantwoordelijk is: wie ondertekende er, namens de overheid en dus de belastingbetaler, dergelijk wurgcontract dat vooral veel kost maar blijkbaar weinig garanties biedt aan de maatschappij? Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven in de regering-Verhofstadt I (paars-groen) in die tijd was Rik Daems (Open VLD). Voor de selectie werd een beroep gedaan op Egon Zehnder, dezelfde headhunter als recent bij de hele NMBS-saga en eerder bij Belfius. Het contract werd in door minister Inge Vervotte (CD&V) in de regering-Leterme verlengd, dik tegen de zin van de meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur die niet meer verder wilden met Bellens.

Fiscale assistentie

Dit speciale contract is overigens de reden waarom Belgacom de facturen voor fiscaal advies door PWC betaalt, aldus voorzitter Stefaan De Clerck (CD&V) in het parlement deze week. Behoorlijk ingewikkeld verhaal blijkbaar, die belastingbrief van Didier Bellens: er wordt zomaar eventjes 1268,75 euro betaald om die in te vullen, terwijl de ambtenaren van de fiscus aan de overkant van straat dat gratis en voor niets doen.

Didier Bellens is overigens niet de enige die zijn fiscale zaken door Belgacom laat betalen. Dat gebeurt voor alle expats, wat begrijpelijk is, maar blijkbaar ook voor de activiteiten in bijberoep van CFO Ray Stewart, een vertrouweling van Bellens die bevoegd is voor alles wat met (de verkoop van) gebouwen te maken heeft.

Toen ik Stefaan De Clerck hiermee confronteerde, nadat hij stelde dat Ray Stewart wel degelijk als gewone werknemer in loondienst is bij Belgacom, moest hij het antwoord schuldig blijven op de vraag waarom Belgacom hier betaalt voor zaken gerelateerd aan diens nevenactiviteiten. “Ik zal het vragen aan Deloitte”, was zijn antwoord.

Onafhankelijk onderzoek

“Ik zal het vragen aan Deloitte” was zijn antwoord op wel meerdere vragen. Terwijl de Kamer, op vraag van zowel oppositie als meerderheid, bij Belgacom aandrong op een audit door een echt onafhankelijke partij, koos Stefaan De Clerck ervoor om alles te regelen via huisrevisor Deloitte die al jaren een smak geld verdient aan Belgacom. Deze huisrevisor merkte nooit eerder op dat onafhankelijk bestuurder Carine Doutrelepont (PS) bijklust bij leveranciers van Belgacom en namens hen onderhandelt met zowel Belgacom als de concurrentie. Veelzeggend en volgens mij reden genoeg om te blijven vasthouden aan een echte onafhankelijke audit.

Dat is dan ook waar ik op zal blijven aandringen als woensdag het vervolg van deze saga besproken wordt in het parlement. Een echte onafhankelijke audit, een onderzoek naar belangenvermenging, niet alleen door Bellens. Zelfs in geval van een ontslag van Didier Bellens moet er klaarheid geschapen worden over de schade die deze man aangericht heeft, hoe en door wie zijn contract tot stand gekomen is, en moet er duidelijkheid komen over de eventuele belangenvermenging bij andere leden en ex-leden van de Raad van Bestuur. Potjes die niet gedekt mogen blijven. De belastingbetaler heeft recht op een volledig beeld van de situatie bij Belgacom, waar dringend een meer ethische vorm van besturen nodig is. Niet alleen volgens de letter van de wetten van goed bestuur, maar vooral ook volgens de geest ervan. De belastingbetaler en de 16.000 werknemers van Belgacom verdienen beter dan een bedrijf dat vrijwel uitsluitend in beeld komt met een hele stroom aan onfrisse zaakjes.

3 reacties

Antoon lozie's picture

De vorige ministers bevoegd voor belgacom en aanwervingsbureau hebben dus allemaal ingestemd met deze desastreuse arbeidsvoorwaarden ten voordele van Bellens. En nu nagelen zelfde partijen hem aan de schandpaal. Wie zijn dus de schuldigen? Contracten moeten nu eenmaal gerespecteerd worden door alle betrokken partijen. De belastingsbetaer zal wel opdraaien voor de stommiteiten van de verschillende excellenties!

kaldunski chris's picture

Uiteindelijk is Bellens een goede bestuurder want Belgacom is de enige zaak waar de Overheid mee tussen zit die WINST maakt.
Bellens is vermoedelijk geen ja knikker en foefelt wat minder dan de anderen!

Peter Dedecker's picture

Het is niet omdat Belgacom winst maakt, dat Bellens een goede bestuurder is hé. Je moet al goed zoeken naar telecombedrijven die verlies maken tegenwoordig. De grote transformatie van de oubollige RTT naar het dynamische Belgacom is vooral te danken aan Bessel Kok en de betreurde charismatische John Goossens. Bellens reed in zijn eerste termijn een behoorlijk parcours door met Belgacom een voorzichtig beleid te voeren en niet mee te gaan in de wildste overnames die in de sector schering en inslag maar niet zonder risico waren. Tot zover. Verder moet er ook gesteld worden dat de waardecreatie bij Belgacom lager ligt dan bij de Europese of mondiale sectorgenoten en een pak lager dan bij plaatselijke concurrent Telenet: 

Vergelijking waardecreatie Belgacom vs zijn Vlaamse, Europese en wereldwijde concurrenten: Belgacom bengelt onderaan(bron: Geert Noels)

Zo schitterend was het beleid dus ook niet. Hij heeft zeker een punt als hij stelt dat de Belgische staat allesbehalve een gemakkelijke/stabiele aandeelhouder is en Belgacom vooral als melkkoe ziet, maar de manier waarop zou geen enkele aandeelhouder bij een ander bedrijf aanvaarden. Bovendien zijn zijn strapatsen ronduit nefast voor dit overheidsbedrijf en haar 16.000 werknemers en de hoofdaandeelhouder: als Belgacom meer in het nieuws komt met gefoefel van de CEO dan met goede resultaten kan je niet spreken van een goed beleid.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Blik op mijn agenda

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be
0486/152320

Disclaimer

Dit is de website van Peter Dedecker. Alle teksten mogen, tenzij anders vermeld, overgenomen worden mits bronvermelding. Een link wordt altijd geapprecieerd. Dit alles is mijn persoonlijke opinie. Organisaties waar ik lid van (geweest) ben of voor (ge)werk(t heb) kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor wat ik hier schrijf. Zie de volledige disclaimer.