Dubbel voordeel op z'n paars: de fietsstraat

(tags: )


Zicht op de Visserij
© CC 3.0 RociBracero

Het beleid waar het Gentse schepencollege het sterkst in is, is zonder twijfel het communicatiebeleid. Goed bestuur wordt uitstekend gecommuniceerd. Minder goed bestuur wordt zo mogelijks nog beter gecommuniceerd. Het recentste voorbeeld: de Visserij, Gents eerste "fietsstraat".

De Visserij, een prachtige woonstraat langs de Benedenschelde, is sinds de komst van de twee fietsbruggen in het Keizerspark een belangrijke fietsas, volgens de lijstjes van het stadsbestuur zelfs een "hoofdfietsas". Zeker tijdens de spitsuren zijn de fietsers tussen Ledeberg/Gentbrugge en het centrum of de Dampoort niet te tellen. De smalle straat heeft echter te kampen met veel sluipverkeer, wat het fietsen niet altijd even veilig maakt en ook een terugkerende klacht van de buurtbewoners is. Om nog maar te zwijgen van de snelheid waarmee vele bestuurders de brede bocht aan het begin van de straat nemen.

Fietsers komende van de fietsbrug in het Keizerspark. Foto: Yves De Bruyckere

fietsers komende van de fietsbrug aan het Keizerspark, 23 juni 2010 07u56, Fietsbult

 

Tijdens recente werkzaamheden aan de Willemsbrug werd de straat aan de ene kant afgesloten, waardoor doorgaand verkeer onmogelijk was. Enkel wie er echt moest zijn, reed de straat nog in. Meteen daalde het aantal auto's in de ochtendspits volgens tellingen van de de stad van 240 naar 60 per uur: blijkbaar is slechts een kwart van het verkeer echt plaatselijk verkeer. Fietsen in de Visserij werd een stuk prettiger en heel wat veiliger.

Fietsers in de Visserij

De Visserij is een drukke fietsas. Foto 13 september 2010 18u42, Fietsbult

Meteen rees de vraag of men die situatie niet gewoon zou kunnen behouden. Een enthousiaste schepen De Regge communiceerde in november voorstander te zijn: "We hebben dan ook beslist om de straat niet weer open te stellen als de werkzaamheden aan de brug achter de rug zijn". De Visserij zou een echte fietsstraat worden.


Verkeersbord fietsstraat
© CC0 Handige Harrie

Ondertussen zijn we een paar maanden verder, de beslissing lijkt genomen, en de stad Gent plaatst op haar website een persbericht: de Visserij wordt een fietsstraat, hoezee!

Even verderop lezen we echter dat de stad uit de vier mogelijkheden koos voor de eerste: de situatie in de Visserij wordt hersteld in de oorspronkelijke situatie voor de wagens, en een verdere inrichting als "fietsstraat". Ik vraag me dan ook af welke zoden het nieuwe verkeersbord "fietsstraat", dat de stad zelf gaat ontwerpen en volgens het verkeersreglement ongeldig zal zijn, aan de dijk zal brengen als je ziet dat driekwart van de huidige autobestuurders het bord "uitgezonderd plaatselijk verkeer" schaamteloos negeert. Het gebrek aan controle is daar natuurlijk niet vreemd aan. Nochtans stelt de stad in haar bericht zelf dat een beperking van het autoverkeer een absolute voorwaarde is voor een goed werkende fietsstraat.

Inhalende en kruisende auto's in de smalle Visserij

Het drukke sluipverkeer maakt de Visserij niet meteen de meest veilige fietsas. Foto 5 juni 2009, 16u48, Fietsbult

Een schepen die haar kar keert, een terugkeer naar de oude situatie met sluipverkeer voor de buurtbewoners en een onveilige situatie voor de drukste fietsas verkopen als "dubbel voordeel": il faut le faire! Wedden dat dit paarse stadsbestuur er ook nog in slaagt een communicatiecampagne te organiseren en te claimen dat "Gent de eerste Vlaamse stad met een heuse fietsstraat is"?

Update: dit stuk werd ook ingezonden naar Gentblogt, alwaar het hier overgenomen is de discussie is losgebarsten.

1 reactie

Peter Dedecker's picture

Voor de volledigheid, naast de communicatie-kritiek, nog even mijn visie over de inhoud, wat men met die straat echt had moeten doen:

  • allereerst de bestaande regels beter communiceren, controleren en besanctioneren. Verbod op doorgaand verkeer, verbod op inhalen van fietsers met minder dan 1 m tussenruimte, snelheidslimiet van 30 km/u en opdringerige achteropkomende chauffeurs die misbaar maken bij fietsers die met twee naast elkaar rijden (wat toegestaan is in de bebouwde kom!) informeren en aanpakken. Erger nog: een afzonderlijk statuut voor deze straat zou nefast zijn en bestuurders de indruk geven dat bvb met twee naast elkaar rijden elders niet mag, wat niet het geval is!
  • algemeen is straten knippen om doorgaand verkeer te ontmoedigen, net als verzinkbare paaltjes die enkel bewoners (voor zichzelf of bezoekers/toeleveranciers) kunnen laten zakken, goede voorbeelden die in het buitenland een gangbare praktijk zijn maar wat bij ons duidelijk te weinig ingang vindt.
  • een beslissing nemen op basis van wie toevallig naar een infovergadering komt, is geen goede manier van doen: je weet sowieso dat daar vooral de luidste roepers op afkomen, zonder de "stille meerderheid". Dus ofwel een echte consultatie/wijkbevraging/referendum, ofwel afgaan op de democratische legitimiteit van de gemeenteraadsleden/coalitie.
  • alleszins opletten met verkeersdrempels en bloembakken. Die zijn echt beu voor fietsers en dus allesbehalve gepast voor een fietsas of fietsstraat, tenzij je echt ergens een bak in het midden zet zodat fietsers er nog steeds met twee naast elkaar naast kunnen rijden terwijl een auto daar niet door kan en de andere kant moet nemen. Iets wat ik nog niet veel gezien heb en niet altijd lukt in smallere straten. Fietsers moeten zoveel mogelijk met twee naast elkaar kunnen rijden, zeker op een fietsas: fietsen moet gezellig zijn of zal niet zijn! Om nog maar te zwijgen van ouders die hun kinderen graag naast zich houden voor het fietsen.
Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Blik op mijn agenda

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be
0486/152320

Disclaimer

Dit is de website van Peter Dedecker. Alle teksten mogen, tenzij anders vermeld, overgenomen worden mits bronvermelding. Een link wordt altijd geapprecieerd. Dit alles is mijn persoonlijke opinie. Organisaties waar ik lid van (geweest) ben of voor (ge)werk(t heb) kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor wat ik hier schrijf. Zie de volledige disclaimer.