Eedaflegging en de eerste rechtzetting

(tags: )

eedaflegging in de Kamer

Gisteren was ook weer zo'n dag "once in a lifetime". In de namiddag stond de eedaflegging op het programma, maar in de voormiddag was er eerst nog fractievergadering. Op het programma stond de bepaling van ons stemgedrag met betrekking tot de goedkeuring van de geloofsbrieven, en dan vooral in de kieskring BHV. Je kan immers niet voorbij aan het feit dat de verkiezingen aldaar georganiseerd werden op een manier strijdig met de Grondwet, onze democratische beginselen. Anderzijds is er vormelijk niets mis met de geloofsbrieven van de individuele kandidaten, maar vooral organiseer je met een tegenstem opnieuw ongrondwettelijke verkiezingen die je dan weer zou moeten afkeuren en het spel eeuwig op de wagen blijft zitten. We namen net deel aan de verkiezingen om aan dergelijke toestanden een einde te maken. Een genuanceerde onthouding dus. Dat de andere partijen geen problemen hadden om de kiesverrichtingen in BHV zonder opmerkingen goed te keuren, zegt meer over hen dan over ons.

Verder werd in de voormiddag ook een voorlopige verdeling van de commissies voorgesteld. Zoals het er nu naar uitziet, word ik lid van de commissie Bedrijfsleven en de commissie Financien & Begroting. De eerste op mijn verzoek, de tweede op verzoek van de fractieleider, maar ook daar krijg ik alleen maar meer goesting om erin te vliegen en me erin te verdiepen. Daarnaast ben ik ook plaatsvervanger in de commissie Volksgezondheid (waar leefmilieu onder valt) en de commissie Infrastructuur, waar ook mobiliteit en overheidsbedrijven onder vallen. Bijzonder interessant en helemaal mijn ding dus.

Nadien nog een interview met AVS gedaan en wat beelden gedraaid daar. Ze vroegen me ook een "oude rot" te zoeken uit het zendgebied die mij, als nieuwbakken kamerlid, wat tips kon geven. Met dank aan Bert Anciaux konden we daarvoor Bruno Tuybens te pakken krijgen, die overigens bijzonder mooie woorden sprak, vol vertrouwen, waarvoor dank. Hij wist echter ook nog te zeggen dat hij bij zijn eerste intrede in de Kamer nog wel een pak zenuwachtiger was: hij was nog maar net 3 dagen minister en mocht al het beleid van zijn voorganger gaan verdedigen :-) De beelden werd gisteravond uitgezonden en komen normaal ook op de website van AVS, maar dat was tot vandaag nog niet het geval.

De N-VA fractie gezien vanaf mijn tijdelijk zitje Tussendoor snel een broodje binnenschrokken, om dan aan te kloppen bij kamervoorzitter Patrick Dewael. Tijdens de eerste zitting wordt immers het voorlopig bureau van de Kamer samengesteld uit de uittredend Kamervoorzitter en de vier jongste verkozenen, waarbij de twee jongste vooraan naast de voorzitter zitten als secretaris. Als tweede jongste hoorde ik daar ook bij. Het verloop van de vergadering werd besproken, waarna het tijd was voor het grote moment. De uitloting van de commissies die de geloofsbrieven moesten onderzoeken zorgde even voor hilariteit toen Olivier Maingain uitgeloot werd om dat te doen voor de kieskring BHV. Ambiance in de keet! Het tweede deel, nadat de commissies hadden beraadslaagd, nam vooral veel tijd in beslag door het voorlezen van alle namen van de verkozenen en hun opvolgers, gevolgd door 150 eedafleggingen.

Tussendoor was de leeszaal een grote verzamelplaats voor TV-ploegen en journalisten. Vele collega's passeerden even om zich aan te bieden aan ondermeer Linda De Win, sommigen werden door anderen gevraagd om even langs te komen, maar zelf leek het me nogal raar om daar gewoon eens te gaan "passeren". Zo mediageil ben ik nu ook weer niet ;-)

Wat die media betreft, moet er me trouwens nog een kleine rechtzetting van het hart. De Standaard en Het Nieuwsblad berichtten immers het volgende:

De stempel van de N-VA op het nieuwbakken parlement is duidelijk. Van de twee hulpjes waarop kamervoorzitter kon rekenen om de openingszitting in goede banen te leiden, had er één extra werk. Kristof Calvo (Groen!) moest alle Franse passages voor zijn rekening nemen aangezien zijn N-VA-collega Peter Dedecker weigerde Frans te spreken.

Ik heb tijdens de voorbereiding inderdaad gevraagd of Kristof de Franse passages kon doen. Dit om de simpele reden dat hij perfect tweetalig is, en mijn Frans een absolute ramp is. Het is geleden van het middelbaar dat ik nog Frans sprak: ik heb het sindsdien nog nooit nodig gehad, al zeker niet voor het werk. In de onderzoekswereld, laat staan de IT-sector, is Engels de lingua franca en kom je met Frans niet echt ver. Nu is dat wel enigszins anders. Ik zal dan ook graag gebruik maken van de door de Kamer aangeboden taalcursussen Frans. Dat is zeker een grote meerwaarde, niet alleen persoonlijk, maar zeker in deze nieuwe omgeving een absolute must als je met iedereen wil communiceren. Laat staan dat ik wil dat men mij kan verwijten wat zovele Vlamingen de Franstaligen verwijten.

Ik heb immers niet aan deze verkiezingen meegedaan om in de Kamer de beuzak te gaan uithangen en wat Franstaligen te jennen, maar om op constructieve maar rechtlijnige manier mee te werken aan een grondige hervorming van de instellingen en financien van dit land, omdat dat dringend nodig is en alle inwoners ten goede komt. Een mondje Frans spreken en dat bij ceremoniële gelegenheden zoals deze ook doen, is dan nog het minste en getuigt van een minimum aan persoonlijk respect. Al zal ik mij in debatten en dergelijke wel beperken tot het Nederlands, kwestie van zeker te zijn dat ik zeg wat ik wil zeggen. Daarvoor is een goede vertaalservice immers permanent aanwezig. Die mensen kunnen dat veel beter dan ik.

Meer foto's van de eedaflegging op Flickr.

2 reacties

Vincent Latré's picture

Peter,

je doet dit schitterend. Uw rechtzetting over het frans te spreken staat ondertussen ook al bij "Kreten & Gefuilster" in De Standaard. Al twee dagen na elkaar in de gazet!

Nog altijd raar om te weten dat er een goede kameraad in de kamer zit. Dit brengt de nationale politiek (nog) dichter bij huis ;-)

Raf's picture

Proficiat van een Limburger die jou al enige tijd en op afstand (blog) volgt.
Ik ben zelf verrast over mijn intuïtieve keuze voor een aantal blogs van toekomstige kamerleden of senatoren...

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be