Een socialistisch pensioenplan

(tags: )

Deze week pakte SP.a uit met haar pensioenplan. Eye catcher hier is de belofte "iedereen 200 € extra pensioen per maand". Heel mooi cadeautje, zo lijkt me. Maar wat zit erachter?

Eerst en vooral gaan onze rode vrienden uit van een veralgemening van de tweede pensioenpijler. Vele werknemers kunnen hier vandaag al op rekenen doordat hun werkgever een deel van hun loon in een gezamenlijk pensioenfonds stort, al dan niet belegd op de beurs. Een fiscaal aantrekkelijk systeem omdat hier nauwelijks lasten op geheven worden, in tegenstelling tot op het normale loon. SP.a wil dit veralgemenen. Dus ja, die 200 € is haalbaar, maar die zal wel uit uw eigen zak komen doordat je ofwel minder verdient tijdens je loopbaan (de werkgever ruilt een deel van jouw loon in voor een bijdrage aan een pensioenfonds) ofwel komt dit bovenop het loon, wat de concurrentiepositie van onze werknemers niet echt ten goede komt.

Handen af van het brugpensioen?

Maar tweede en belangrijkste vereiste van SP.a is dat iedereen tot z'n 65e werkt. Als ik echter de socialistische vakbond ABVV op 1 mei onder SP.a vlag hoor scanderen "handen af van het brugpensioen", heb ik toch wel mijn bedenkingen bij de haalbaarheid en het engagement van de socialistische partij hierin. Durft zij haar vakbond hier tegen de haren instrijken? Ik vrees ervoor.

Sta me dus toe mijn bedenkingen te hebben hierbij. Vrijwel elke partij gaat er ondertussen wel vanuit dat de effectieve pensioenleeftijd omhoog moet (die komt nu in de verste verte niet in de buurt van de vooropgestelde 65 jaar of een loopbaan van 40 jaar) en we daarvoor werk moeten maken van een bonus-malus systeem voor wie langer of minder lang werkt. Dit gecombineerd met investeringen in aangepast (lichter) werk voor wie een dagje ouder wordt, recht op een 4/5 regime voor 50-plussers en financiële compensaties voor werkgevers die 50-plussers in dienst nemen of houden. Het door paars uitgewerkte generatiepact, dat uiteindelijk meer kostte dan het opbracht, kan slechts een begin en een gemiste kans genoemd worden. We staan niet alleen met die mening. Alleen, naast denken en praten, moet je ook durven knopen doorhakken en die dan ook uitvoeren. Denken - durven - doen.

7 reacties

Joke Renneboog's picture

Aha. Dankjewel om te zeggen dat de 200 euro extra alvast haalbaar is.
En laat dan eens weten waar je de financiering van:

  • investeringen in aangepast (lichter) werk voor wie een dagje ouder wordt,
  • recht op een 4/5 regime voor 50-plussers,
  • financiële compensaties voor werkgevers die 50-plussers in dienst nemen of houden.

gaat halen.

Zien we daar eindelijk een eerste aanzet van een echt verkiezingsprogramma bij N-VA?

Peter Dedecker's picture

Haalbaar, mits SP.a doet wat ze zegt: werk maken van de afschaffing van het brugpensioen, wat me voor een partij als SP.a met haar achterban en nauwe banden met ABVV, allesbehalve realistisch lijkt.

De investeringen om 50-plussers aan het werk te houden, betalen in die zin zichzelf terug: net doordat zij langer aan het werk blijven en blijven bijdragen aan de sociale zekerheid, komt er een veel grotere return aan middelen vrij. Dat is niet "ergens geld halen", maar investeren in een return.

Wat de sociale zekerheid betreft, heeft N-VA trouwens al een sterk en uitgekiend (verkiezings)programma. Je reageerde er net nog zelf op: http://peterdedecker.eu/blog/n-va-programma-sociale-zekerheid-en-arbeids...

Jeroen Huylebroeck's picture

Kort en krachtig! Een groepsverzekering biedt vandaag de dag zeker nog niet elke werkgever (ikzelf geniet dit extralegaal voordeel bvb zelf niet) maar is inderdaad een fiscaal aantrekkelijk "verlonings"middel. Als het echter bovenop bestaande lonen moet komen, zie ik andere partijen en drukkingsgroepen hierover weliswaar ook hun beklag doen.

Ik stelde me eveneens de vraag waar de overtuiging dat de afschaffing van het brugpensioen vandaan kwam bij de sp.a. Het lijkt dat dit misschien eerder voor de sp.a een eerste aanzet naar een effectief verkiezingsprogramma mag zijn als ze hun eigen heilige verzuilingshuisjes effectief durven intrappen. Als het been hier stijf gehouden kan worden, dan denk ik dat er een redelijke consensus kan ontstaan en dan zou ik op dit punt zeker respect hebben voor dit (voor sp.a) krasse standpunt!

Joke Renneboog's picture
Peter Dedecker's picture

Waarom maak je een onderscheid tussen brugpensioen en werkloosheid?

Ofwel is brugpensioen een gewone vorm van werkloosheid, en dient de betrokkene actief ondersteund te worden in de zoektocht naar werk en daar ook toe aangemoedigd te worden, op alle mogelijke manieren.

Ofwel benadruk je het stukje "pensioen" in "brugpensioen", en heb je het over "op rust stellen" waardoor je dat niet gelijk kan stellen aan "werkloos en werkzoekend" en dus zeker niet als gelijkgestelde periode kan meetellen in de berekening van het pensioen. Dat zou maar al te gek zijn.

Peter Dedecker's picture

Oh, kijk, bij de stemtest van De Standaard lees ik volgend antwoord bij sp.a:

Brugpensioen kan pas vanaf 58 jaar.

Antwoord van SP.A

Niet akkoord
De maatregelen van het Generatiepact hebben effect. De evaluatie in 2011 zal uitwijzen of er nog de bijkomende maatregelen nodig zijn.

Was de afschaffing van het brugpensioen geen essentieel element uit het rode pensioenplan? Over het effect van de maatregelen van het generatiepact zal ik maar zwijgen...

Joke Renneboog's picture

Afschaffing brugpensioen? Lees dit toch maar eens goed voor enige nuancering:
http://www.jokerenneboog.be/2010/05/21/sp-a-en-brugpensioen/

We willen het systeem hervormen hé.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be