Gezocht: toekomstperspectief voor onze industrie

(tags: )

Beloftes van amper een maand oud, dat Ford Genk de productie van drie nieuwe modellen zou toegewezen krijgen, worden koudweg ingeslikt: Ford Genk gaat tegen 2014 dicht. 10.000 werknemers in de fabriek en toeleveringsbedrijven verliezen hun job, nadat ze eerder akkoord gingen met een loonsvermindering in ruil voor werkzekerheid. Voor de vele werknemers en hun gezinnen is dit een verschrikkelijk vooruitzicht. Een waar menselijk drama voor de hele regio: de sluiting zal 1 op 25 Limburgse jobs raken. Gezien de massale overcapaciteit in de sector en bij Ford in het bijzonder, valt een sluiting niet tegen te houden. Belangrijk is nu te kijken naar de toekomst, om alles in het werk te stellen om nieuwe bedrijvigheid aan te trekken en nieuwe jobs te creëren voor deze mensen.

Helaas is het niet de eerste keer dat we dit zeggen. In 1997 ging Renault Vilvoorde dicht. Nadien volgden Volkswagen Vorst (dat in verkleinde versie terugkwam als Audi Brussels) en Opel Antwerpen. Sindsdien heeft Duitsland zijn industrie competitief gemaakt en groeide de kloof tussen onze competitiviteit en die van onze buurlanden. Met lastenverlagingen voor nacht- en ploegenarbeid konden we dit concurrentienadeel voor de auto-assemblage nog beperken, maar dit gold helaas niet voor de toeleveringsbedrijven en kan ook niet voorkomen dat andere sectoren het lastiger krijgen.

Om nieuwe jobs te creëren, mogen we ons dan ook niet focussen louter op behoud van de resterende autosector. Die is belangrijk, uiteraard, maar nieuwe jobs dienen we in de industrie in het algemeen te creëren, met bijzondere aandacht voor onze KMO's. En die industrie heeft het moeilijk, getuige ook de vele andere aangekondigde ontslagen de voorbije weken. De industrie en de KMO's zijn de motor van onze economie. Het zijn die industrie een KMO's waarop ook de dienstensector bouwt: het is aan de industriële bedrijven dat de diensten geleverd worden. Dit mogen we nooit onderschatten. De voorstelling van een studie over het belang van onze "maaksectoren" was niet voor niets een van de eerste zaken die ik bijwoonde na mijn intrede in de Kamer, net als de stage kort nadien.

Het is een algemeen debat over onze competiviteit dat we zullen moeten voeren. Niet alleen de loonkosten en loonvorming zijn een probleem, maar ook de energiekosten en bevoorradingszekerheid. Maar vooral de loodzware fiscaliteit doet ons in een vicieuze cirkel belanden: deze zorgt voor achteruitgang van de activiteit, meer inactieven en zo nog zwaardere sociale lasten. Nog erger dan een zware lasten, zijn echter onzekere lasten: een heffing op bedrijfswagens die niet alleen nodeloos ingewikkeld is maar ook nog eens aan haar vierde herziening op amper zes maanden tijd toe is, is nog maar een illustratie van het onzekere klimaat dat investeringen niet meteen aanmoedigt. En dan zwijg ik nog van de monsterboetes van 309%. Verwondert het iemand dat het aantal startende ondernemingen met 10% teruggevallen is? Hervormingen zijn absoluut noodzakelijk. Het uitstelgedrag van de regering Di Rupo, waarbij Di Rupo gisteren het probleem nog niet eens erkende, is om moedeloos van te worden.

Geert Noels op Twitter: Zullen we pas structurele maatregelen nemen als Vlaanderen een even groot industrieel kerkhof zal zijn als Wallonië?

Als N-VA willen we maar al te graag onze bijdrage leveren tot hervormingen. In De Zevende Dag stelde Steven Vandeput zondag al dat er voor ons geen taboes zijn, op een verhoging van de lasten na. Een eerste shot hebben we ook al gelanceerd in een Groeipact voor Economische Relance. Laat ons hier eindelijk over praten. Het debat voeren dat moet gevoerd worden. Om investeren in ons land terug aantrekkelijk te maken, om investeerders ertoe aan te zetten nieuwe jobs in ons land te creëren, om de getroffen werknemers en onze jongeren terug perspectief te bieden. Au boulot!

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be