In het parlement: reactie op de vakbondsbetoging

(tags: )


Vakbondsprotest vermindert: van 120.000 naar 100.000 naar 60.000 betogers
© belgaimage

60.000 betogers trokken dinsdag door Brussel, met in hun kielzog een aantal door de vakbonden opgehitste heethoofden die een spoor van geweld en vernieling nalaatten en zelfs een politiecommissaris half dood in het ziekenhuis sloegen. Beelden van geweld en mensen met bebloed aangezicht gingen de wereld rond. Geen enkele imagocampagne kan daar iets aan verhelpen. Ik vroeg me in de Kamer af: waarom betoogt men, waarom organiseert men staking na staking?

De vakbonden roepen op tot actie tegen de afschaffing van de 38-urenweek, terwijl die niet wordt afgeschaft.

Men voert actie voor meer jobs. Ik ben daar ook voor, en ik stel vast dat de hervormingen van deze regering effectief leiden tot meer jobs, in het bijzonder in de private sector. De werkloosheid daalt en het aantal vacatures is het hoogste in 10 jaar tijd. Er zijn vandaag meer vacatures dan voor de financiële crisis van 2007. Dat zijn de feiten.

De bonden protesteren tegen langer werken voor minder koopkracht. Langer werken, ja, dat vragen we. Maar dan wel voor meer koopkracht! De netto lonen zijn gestegen en zullen nog stijgen. Dat is het perspectief dat we moeten blijven bieden. Omdat wie werkt erop vooruit moet gaan. En ja, er zullen in de algemeenheid van de regel ook uitzonderingen zijn. Maar globaal genomen stijgt het netto beschikbaar inkomen, na belastingen dus, met 1,3%. Dat is de grootste stijging in vijf jaar. Dat zijn de feiten.

Maar ook wie niet kan werken, verdient beter. Deze regering keert de welvaartsenveloppe voor de volle 100% uit in plaats van slechts 60%. Samen met de sociale correctie van de tax-shift, zijn de leeflonen hierdoor op 2 jaar tijd al drie keer gestegen. Drie keer, bovenop de automatische index. Dat betekent elk jaar 600 euro extra leefloon voor alleenstaanden en 800 euro extra voor gezinshoofden! 800 euro extra koopkracht voor de zwaksten, is dat het sociaal beleid waartegen de bonden protesteren?

Of is het gewoon louter politiek. Politieke stakingen, vooral getrokken uit Waalse hoek, uit socialistische hoek, tegen de verkiezingsuitslag?

Ik riep daarom op om er alles aan te doen om te vermijden dat onze democratie gegijzeld wordt door de dictatuur van de minderheid, om de bezorgdheid die leeft bij een deel van de publieke opinie na de desinformatie door bepaalde bonden weg te nemen en het nut en de positieve effecten van onze hervormingen beter in de verf te zetten.

We moeten natuurlijk ook zorgen dat de “fond” goed is. Qua maatregelen zit dat alvast snor. Maar geen campagne is opgewassen tegen het beeld van cipiers die 4 (vier!) weken staken waardoor rechters criminelen laten lopen. Geen campagne is opgewassen tegen spoorvakbonden die om de haverklap de reizigers onaangekondigd in de kou zetten. Geen campagne is opgewassen tegen beelden van een betoging die meer weg hebben van een reportage uit oorlogsgebied. Het zijn zulke beelden die nefast zijn voor ons allemaal. Dit moet stoppen, de hand moet aan de ploeg, en laat ons stoppen met het afzagen van de tak waar we met z’n allen opzitten, en laat ons de mensen correct informeren.

Bekijk mijn tussenkomst, het antwoord van de premier en mijn repliek vanaf 17:30 in Villa Politica hierboven, of rechtstreeks in de YouTube video eronder. Ik geef ook graag een speciale vermelding aan collega Egbert Lachaert (Open VLD) voor zijn zeer geslaagde en pertinente tussenkomst. De moeite waard!

 

 

 

 

 

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be