Hoe Elio en de vakbonden Open VLD een handje toesteken

(tags: )

Open VLD advertentie met belastingbriefDat De Standaard gisteren berichtte dat Di Rupo de Franstalige regeringspartijen opgeroepen heeft 'alles te doen' om hun Vlaamse partners 'de volgende verkiezingen te laten winnen', hoeft niet te verbazen. Zoals Di Rupo verder stelt: 'als de N-VA in 2014 de verkiezingen wint, [...] komen we in een confederaal land terecht.' Ik dacht dat dit laatste in het programma van CD&V en VLD stond, maar soit, blijkbaar hecht Di Rupo even veel geloof aan de uitvoering van die programma's als die partijen zelf. Alleszins: het eerste voorbeeld van de bereidwilligheid van de franstalige partijen, en dan vooral de PS met haar vakbondsaanhang, om deze regering samen te houden en alvast te doen alsof deze regering met Open VLD op kop de noodzakelijke hervormingen doorvoert (quod non) hebben we de voorbije dagen reeds gezien. Men hielp Open VLD tevens een handje om te verbergen dat tegelijk met deze non-hervormingen een hele resem lastenverhogingen voor de werkende klasse doorgevoerd werd, met steun van diezelfde Open VLD.

Wat betreft de pensioenhervorming hoef je maar even deze grafiekjes te bekijken, en je ziet meteen dat deze regering niet verder komt dan wat gerommel in de marge. Als we de wettelijke pensioenleeftijd niet willen verhogen van 65 naar 67 jaar, zoals in de landen rondom ons, moeten we dringend werk maken van het respecteren van die pensioenleeftijd en stoppen met vervroegd uit te treden of mensen vervroegd aan de deur te zetten. Waar zeker iets moet gebeuren, is in de ambtenarenpensioenen, uiteraard zonder opgebouwde rechten af te pakken. Het is immers niet te verklaren dat een zelfstandige gemiddeld slechts 569 euro bruto pensioen krijgt, een werknemer in de privé sector 1.030 euro en een ambtenaar gemiddeld zomaar eventjes 2.227 euro terwijl diens loon ondertussen zeker competitief is met dat in de privé sector. Dat dan de ambtenarenvakbonden als eersten op de barricaden staan om hun 'verworven rechten' of 'overdreven voordelen' te gaan verdedigen, is onbegrijpelijk.


Verschil tussen feitelijke en wettelijke pensioenleeftijd
© VBO

Nog hallucinanter is het feit dat aan de pensioenregeling van het rijdend personeel van de NMBS in de maatregelen van Van Quickenborne niets verandert: zij kunnen vrolijk op 55j op brugpensioen blijven gaan, aan een pensioen dat berekend wordt op de laatste maand (!) van hun dienst, zoals deze ACOD-brochure uitlegt. Wie goede vriendjes is met de vakbond, krijgt uiteraard nog promotie vlak voor deze laatste maand, wat een uitermate goed pensioen oplevert. En toch is men er bij de NMBS steevast als de kippen bij om te staken, in Wallonië zelfs nog dagen voor de aangekondigde acties. Il faut le faire... Of zou dit onderdeel zijn van de operatie "help de VLD een handje, ze hebben het nodig"?

Alexander De Croo op 7-6-2010: De Wever daagt uit. Ik neem de handschoen op. Maar wil hij linkse regering op de been die belastingen verhoogt? Benieuwd naar antwoord.
Alexander De Croo op 7 juni 2010 in De Standaard

Immers, samen met deze non-hervormingen op vlak van pensioenen, werd door diezelfde door Franstaligen gedomineerde regering, met steun van Open VLD, tevens een hele resem lastenverhogingen doorgevoerd die uitsluitend door de werkende, sparende en ondernemende klasse en vooral in Vlaanderen gevoeld zullen worden. Zo verhoogt men de belasting op bedrijfswagens significant. Op zich valt daar nog wel iets voor te zeggen vanuit ecologisch en mobiliteitstechnisch standpunt, ware het niet dat die bedrijfswagens ondertussen (of we dat nu graag hebben of niet) een onderdeel zijn van het loonzakje van de middenklasse. Een verhoging van de lasten daarop betekent dus een verhoging van de lasten op arbeid waar we reeds wereldkampioen zijn. Daar komen nog een boel lasten bij op banken en energie die niet gebruikt worden om de kostprijs van groene energie te verlagen en die uiteraard doorgerekend zullen worden aan de consument/burger. Met de extra heffing op inkomsten uit dividenden (uit vennootschappen dus) wil men onze koppositie inzake belastingheffen nu ook uitbreiden naar de ondernemingen...

De stakingen en alle berichtgeving erover waren dus meer dan een welkom steuntje in de rug van de Open VLD die ondertussen in het parlement deze eerste trein lastenverhogingen goedkeurde. De tweede trein vertrekt wellicht binnenkort met de programmawet. Wedden dat men dat men dat laat samenvallen met de grote staking van 30 januari om alzo de aandacht nog eens af te leiden? Er zit alleszins nog veel meer aan te komen, gezien de Open VLD erin geslaagd is uit de nota-Di Rupo, die ons land recht naar de afgrond zou leiden dixit Alexander De Croo, slechts een paar allerslechte maatregelen te halen. De slechte blijven uiteraard behouden, en ons land blijft als enige in de regio saneren voor meer dan driekwart via nieuwe inkomsten (en dus lastenverhogingen) in plaats van via besparingen, zoals hieronder door onze uitstekende studiedienst samengevat.

2 reacties

Anoniem's picture

Wat ik soms hoor is dat mensen op pensioen wel willen werken maar dat niet doen omdat ze dan een (groot) deel van hun pensioenuitkeringen verliezen. Wat zou het effect zijn als men mensen die een *volledige* loopbaan hebben doorlopen (1) een pensioenuitkering geeft én (2) onbeperkt laat werken aan 0% inkomensbelasting en 0% RSZ-bijdragen op dat extra loon en (3) dat men met dat extra loon ook geen rekening houdt voor de berekening van de belastingen en RSZ-bijdragen op de pensioenuitkering? Mensen op vervroegd pensioen kunnen natuurlijk niet van deze voordeeltarieven genieten, tenzij...ze hun vervroegd pensioen onderbreken (dus geen uitkering meer) om hun loopbaantraject te vervolledigen. Daarna krijgen ze een normaal pensioen én kunnen ze alsnog van dat nultarief genieten. Ik zou wel eens willen zien hoe ijverig bruggepensioneerden op zoek gaan naar een job als ze merken dat hun bijklussende collega's met een volledige loopbaan véél meer kunnen uitgeven...

(+) meer personeel voor bedrijven
(+) minder uitgaven voor vervroegd pensioen

Peter Dedecker's picture

Het is erger. Het is inderdaad een feit dat je na je pensionering niet mag blijven werken zonder je uitkering te verliezen. In de openbare sector is die pensionering op 65 zelfs nog verplicht, wat te zot voor woorden is en mensen als Paul De Grauwe doet uitwijken.

Het lijkt me niet meer dan normaal dat mensen, na pensionering, onbeperkt mogen bijverdienen en dat deze inkomsten aan een normaal tarief belast worden. Zo hou je in totaal nog een stuk meer over, en de sociale zekerheid vaart er wel bij. Zelfs dat is nu onmogelijk.

Alleen, daar hebben de vakbonden zich steeds tegen verzet. Hun foute redenering is dezelfde als deze voor de invoering van het brugpensioen: om zo plaats te maken voor jongeren. Dit gaat van de foute veronderstelling uit dat het aantal arbeidsplaatsen gelimiteerd en vast is, wat compleet fout is natuurlijk: werkende mensen creëren groei en creëren nieuwe jobs.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be