Kamer herstelt onafhankelijkheid telecomwaakhond BIPT

(tags: )

Zodadelijk keurt het parlement het wetsontwerp goed dat de onafhankelijkheid van telecomregulator BIPT versterkt. Inhoudelijk komt dit overeen met de opmerkingen en amendementen die ik 3 jaar geleden indiende bij de hervorming van de telecomwet. Er was evenwel een dagvaarding door de Europese Commissie aan moeten voorafgaan.

Op 21 juni 2012 keurde de Kamer de aanpassing van de telecomwet aan nieuwe Europese regelgeving goed. "We draaien de klok terug" schreef ik toen. Het wetsontwerp van toenmalig minister Johan Vande Lanottte (SP.a) voorzag immers in een inperking van de autonomie van telecomregulator BIPT: de regering diende haar goedkeuring te geven voor het strategisch plan van de regulator, en kon beslissingen schorsen. Dit druist regelrecht in tegen de autonomie en politieke onafhankelijkheid die een regulator nodig heeft. Ook de Europese richtlijnen leggen deze onafhankelijkheid op.

De amendementen die ik toen indiende om deze onafhankelijkheid te herstellen werden door de toenmalige meerderheid op aansturen van Vande Lanotte weggestemd. Ook mijn waarschuwing dat de Europese Commissie hier niet mee akkoord zou gaan, werd door Johan Vande Lanotte hooghartig weggewuifd met de opmerking dat hij wou blijven toezien op (lees: de controle behouden over) het BIPT en wel zin had in “een robbertje vechten met de Europese Commissie tot voor het Europees Hof van Justitie”. De voorspelde reactie van de Europese Commissie kwam er ook effectief met een ingebrekestelling op 24 juli 2013 en een effectieve dagvaarding voor het Europees Hof van Justitie op 17 oktober 2014.

Het is altijd fijn om gelijk te krijgen, maar tegelijkertijd zeer jammer dat het zo ver is moeten komen en we een publieke blamage opliepen en hoge boetes riskeerden omdat de toenmalige regering wilde blijven vasthouden aan een politieke grip op de regulator. Gelukkig neemt de nieuwe regering haar verantwoordelijkheid wel op en werd er in het regeerakkoord afgesproken om de marktregulatoren te versterken en meer autonomie te geven. Vandaag werd alvast de eerste stap gezet met de goedkeuring door de Kamer van het wetsontwerp dat de regering de controle over het strategisch plan en de beslissingen van het BIPT ontneemt.

Dit wetsontwerp komt overeen met mijn opmerkingen en amendementen van destijds. Het is evenwel een eerste stap: we moeten nu verder gaan en op zoek gaan naar synergieën tussen de verschillende regulatoren om met meer autonomie efficiënter en goedkoper te laten samenwerken in het belang van een goede marktwerking. Een goede marktwerking is essentieel om de beste diensten te krijgen aan de laagste prijzen voor de consumenten en bedrijven.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be