KMO's kunnen makkelijker meedingen naar buitenlandse contracten met Engelstalig KBO-uittreksel

(tags: )


KMO onderhandeling
© freefoto.com

Vandaag keurde de commissie Bedrijfsleven mijn wetsvoorstel goed dat het mogelijk maakt voor ondernemingen om een Engelstalig uittreksel op te vragen bij de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen). Dit betekent een stevige administratieve vereenvoudiging voor onze kmo’s om in het buitenland mee te dingen naar opdrachten.

Belgische bedrijven die willen meedingen naar een contract van buitenlandse bedrijven of overheden, moeten een attest voorleggen met enkele basisgegevens over hun onderneming. Zo'n attest kunnen ze elektronisch opvragen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dit kan tot op vandaag enkel in de drie landstalen, terwijl buitenlandse instanties dikwijls een attest in het Engels eisen. De ondernemingen moeten dan het attest laten vertalen door een beëdigd vertaler, of een zelf vertaalde versie voor echt laten verklaren door het gemeentebestuur. Hier zijn natuurlijk bijhorende kosten en administratieve lasten aan verbonden. Bovendien is de geldigheid van zo’n attest beperkt in de tijd, waardoor er regelmatig opnieuw kosten en administratieve lasten zijn.

Mijn wetsvoorstel maakt het mogelijk om bij de KBO naast een uittreksel in een van de landstalen bij de KBO ook een uittreksel in het Engels te ontvangen. Dit betekent een financiële en administratieve lastenvermindering voor onze ondernemingen, in het bijzonder voor onze kmo's. Net zij zijn de motor van onze economie, net voor hen moeten we de rode loper uitrollen naar buitenlandse markten. Bovendien houdt deze mogelijkheid ook voor de belastingbetaler een besparing in, wanneer de gemeentebesturen zich niet meer moeten bezighouden met het voor echt verklaren van deze attesten.

Om onze landstalen blijvend in de verf te zetten, kan het Engelstalig attest enkel opgevraagd worden op uitdrukkelijk verzoek. Dit uitdrukkelijk verzoek gebeurt met een eenvoudige klik op een ‘checkbox’ in het online formulier, waardoor er geen bijkomende lasten zijn.

Het wetsvoorstel werd vandaag goedgekeurd in de commissie Bedrijfsleven en zal binnenkort goedgekeurd worden door de plenaire vergadering. Na publicatie in het Staatsblad heeft de KBO zo'n tien mandagen nodig voor de implementatie. Ik zal uiteraard bij minister Kris Peeters aandringen om snel werk te maken van die implementatie.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be