Mededaderschap

(tags: )


Johan Vande Lanotte
© CC 3.0 Colijn Verkempinck

Hoe beleidsmakers aankijken tegen pakweg ondernemers, kan je dikwijls afleiden aan hun woordkeuze. Zo hield ik dinsdag een pleidooi voor een meer proactieve financiële toezichthouder (FSMA). Deze moet volgens mij naast het strikt controleren van de financiële sector ook veel vaker proactief raad geven, dat is in het belang van de consument. Wat ik een proactieve houding noemde, deed bevoegd minister Johan Vande Lanotte af als “mededaderschap”. De minister beschouwt de instellingen die gecontroleerd worden door de FSMA en waartegen ze zich volgens mij ook ondersteunend dient op te stellen, blijkbaar allemaal als “daders”, als (halve) criminelen. Een uitspraak die zijn mindset verraadt, en waarmee hij niet aan zijn proefstuk toe is.

Dinsdag werd in de commissie Bedrijfsleven het wetsontwerp Twin Peaks II besproken. Hiermee worden een aantal terechte gedragsregels opgelegd aan verzekeraars en financiële tussenpersonen, vooral bij de verkoop van beleggingsverzekeringen. Zo moet de verkoper over voldoende kennis van het product beschikken en steeds handelen in het belang van de cliënt. Via deze regels wordt een einde gemaakt aan toestanden waarbij achteloze beleggers een bepaald product aangeraden wordt dat niet meteen aan hun wensen voldoet, maar waarbij de verkoper wel zijn quotum haalt en een bonus opstrijkt. Een groot aantal terechte punten dus, alleen jammer dat de uitwerking heel wat te wensen over laat.

Wat volgens mij vooral ontbreekt, is dat de toezichthouder (FSMA) niet alleen de verzekeraars en zelfstandige makelaars streng controleert, maar ook proactief te werk gaat en advies verleent. Dit kan zelfs via de toepassing van enkele eenvoudige vuistregels. Een voorbeeld: verschillende andere Europese toezichthouders bevelen de zelfstandig makelaars aan om na te gaan door hoeveel verschillende instanties van verschillende nationaliteiten een bepaald beleggingsproduct beheerd wordt. Is dat aantal meer dan drie, dan is het advies simpel: blijf eraf. Geen bijkomende regeltjes, geen (Europees-juridisch onwerkbaar) verbod en geen verplichtingen, maar helder en duidelijk advies. Een dienst waarbij bepaalde producten voorafgaand kunnen voorgelegd worden ter controle voor advies: het helpt die makelaars die begaan zijn met hun cliënten, terwijl de cowboys de hete adem van de waakhond in hun nek blijven voelen en die ook moeten blijven voelen.

Alleen, wat ik een “proactieve houding” noem, werd door minister Vande Lanotte meteen herbenoemd als “mededaderschap”. De term alleen al: “mededaderschap”. Hiermee gaat hij er van uit dat makelaars stuk voor stuk "daders", (halve) criminelen zijn. Door deze uitspraak stelt hij dit beroep onterecht negatief voor, alsof cowboygedrag en bedrog van cliënten inherent zijn aan het makelaarschap.

Het is volgens mij eerder een verlengstuk van een bij veel socialisten heersende visie op ondernemers. Ofwel zie je hen als bron van jobs en welvaart, met een paar individuele cowboys ertussen die je moet aanpakken, ofwel zie je de groep in z'n geheel als overwegend paria's en fraudeurs die je vooral niet moet helpen om zich in orde te stellen met onze wetgeving. Met zijn woordkeuze plaatst Johan Vande Lanotte zich duidelijk in het tweede kamp. Ik kies liever voor het eerste kamp, waarbij ik het belangrijk vind dat de regels nageleefd worden door iedereen. Dat we ondernemers in de eerste plaats moeten helpen bij het naleven van die regels, en dat we diegenen die dit pertinent weigeren hard moeten aanpakken. Ik ben ervan overtuigd dat deze laatste groep een kleine minderheid is. Een milieu-ambtenaar bijvoorbeeld, dient volgens mij in de eerste plaats het bewuste bedrijf te reviseren, daarbij een checklist op te maken van punten waaraan niet voldaan is en tips te geven hoe hieraan kan worden voldaan . Pas bij een weigering om het probleem aan te pakken moet deze ambtenaar overgaan tot (strenge) straffen.

Oops, he did it again

Johan Vande Lanotte is met dergelijk denigrerende uitspraak overigens niet aan zijn proefstuk toe. Eerder al stelde hij dat de Belgische domeinnaamsector “leugens en lucht verkoopt”. Hij laat hierdoor blijken dat hij deze economisch belangrijke sector waarvoor hij bevoegd is, totaal niet kent. Geen idee trouwens of hij op de uitnodiging van de sector ingegaan is om die beter te leren kennen.

We kunnen alleen maar betreuren dat een minister bevoegd voor economie op dergelijke manier te werk gaat, dat hij zich in zijn functie in het parlement zo denigrerend uitlaat over ondernemers en een dergelijke negatieve visie hanteert. En dan zwijg ik nog over deze rel. Als er iets is waar we in deze economisch barre tijden nood aan hebben, is het net het omgekeerde: respect voor ondernemers en de nodige ondersteuning om te voldoen aan datgene wat onze democratie van hen verwacht.

1 reactie

Peter Dedecker's picture

Zonet heeft de minister in de plenaire vergadering gesteld dat dat inderdaad een foute woordkeuze was. Excuses aanvaard.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be