Meer transparantie voor lagere GSM-factuur

(tags: )


dame op werf
© Nationale Beeldbank

Gisteravond en vandaag haalde Test-Aankoop de media met het nieuws dat de Belgen nog steeds te veel betalen voor hun GSM-gesprekken en berichtjes: samen bijna één miljard. Iets waarover weinigen verwonderd zullen zijn, ware het niet dat de boodschap eigenlijk was dat je die factuur zelf kan verlagen door over te stappen naar een andere operator. Meer transparantie in de verschillende formules is dan ook hoogst nodig. Daarvoor diende ik reeds eerder een aantal wetsvoorstellen in die het helaas nog niet gehaald hebben.

Zo vraagt Test-Aankoop dat er dringend werk wordt gemaakt van de lancering van een gestandaardiseerde informatiefiche zoals bij beleggingsproducten, waardoor de consument makkelijker kan vergelijken, makkelijker zal overstappen, en de concurrentie aangezwengeld wordt waardoor de prijzen zullen dalen. Een praktijk die men in ondermeer Frankrijk reeds sinds 2007 hanteert. Dergelijke informatiefiche heb ik reeds enkele maanden geleden als wetsvoorstel ingediend. Om de zaken wat te bespoedigen, had ik hetzelfde voorstel onlangs als amendement ingediend op de wet diverse bepalingen inzake telecom, waar ook een aantal zaken inzake consumentenbescherming geregeld werden. Dit amendement werd helaas door de meerderheid weggestemd, met als argument dat dit mits schrapping van de beperking tot "mobiele" netwerken eigenlijk wel een goed punt is, maar wellicht later terugkeert in de omzetting van de Europese Telecom package. Waarom nog wachten echter, als het toch om iets gelijkaardigs zal gaan? De consument kan er maar beter van worden! Al kunnen we ons natuurlijk ook afvragen waarom Q er absoluut nog dergelijke wet vol kleine zaken door wou jagen, met reeds een minieme gedeeltelijke omzetting van de Europese richtlijnen, terwijl het grotere geheel toch nog terugkomt. Echt consequent kan je dit niet noemen.

Het wetsvoorstel (en dus ook amendement) waarvan sprake, ging echter nog een stapje verder. Hierin krijgen de klanten immers de mogelijkheid hun factuurgegevens te downloaden in een automatisch verwerkaar elektronisch formaat, waarbij het mogelijk wordt om het belgedrag automatisch te laten vergelijken met de verschillende tariefplannen. Ook dit voorstel werd helaas afgewimpeld door de meerderheid.

 


bestetarief.be
© BIPT

Ik denk echter dat dergelijke zaak hoogst nodig is. Nu is er immers wel de website www.bestetarief.be, die binnenkort verplicht moet vermeld worden op elke factuur, maar schromelijk tekort schiet, en dat niet alleen op vlak van esthetiek en gebruiksvriendelijkheid. Op die website is de tariefinformatie van de ene provider (bvb Belgacom) immers up to date, terwijl die van andere al maanden tot jaren gedateerd is: bij Telenet spreekt men nog van de onverkrijgbare Turbonet internetformules terwijl de Fibernet producten er niet te vinden zijn. Dan zwijg ik nog over het ontbreken van de packs. Hoewel de minister mij antwoordde dat het BIPT die informatie controleert, is dat duidelijk niet het geval. Het BIPT wijst met de vinger naar de operatoren die zelf die informatie up to date dienen te houden, maar als regulator zou het BIPT beter (minstens) een steekproefcontrole uitvoeren. Zeker als die site het kwaliteitslabel “overheid” krijgt. Er is immers maar één ding erger dan helemaal géén informatie, en dat is foutieve informatie. Een overheid en regulator onwaardig, me dunkt.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be