Mijn zomerstage

(tags: )


Natuurpunt
© Natuurpunt

Een interessant voordeel aan het leven als politicus, is dat je de kans krijgt om veel bij te leren over het reilen en zeilen in de samenleving en bij bedrijven. Kansen die ik steeds met beide handen grijp om voeling te houden over wat er leeft bij onze bedrijven en mensen. Zo bijvoorbeeld via de zomerstages die onder meer door Voka georganiseerd worden. Dit jaar kies ik echter iets totaal anders. Ik ga mijn steentje bijdragen bij Natuurpunt Gent.

Zo'n zomerstage is bijzonder interessant. Zo kwam ik in het verleden op die manier terecht op de werkvloer bij Kronos en Sadaci in de Gentse kanaalzone. Twee chemische productiebedrijven, elk met een totaal verschillende manier van werken en op een verschillende manier aangestuurd vanuit het internationale moederbedrijf. Interessant om te leren hoe investeringsbeslissingen afgewogen worden, wat de impact is van de politiek hierin, en wat het belang is van het (gecombineerd) vervoer per spoor voor chemische producten. Met de treinramp in Wetteren in gedachten, zeker iets om bij stil te staan.

Een ander bedrijf waar ik op die manier passeerde, is TMVW. Oorspronkelijk een watermaatschappij, maar vandaag veel meer dan dat, niet zonder risico. Zeer interessant om die evolutie te zien, maar ook om het belang in te schatten van milieureglementering bij waterwinning. Tout court zijn watertorens en grote installaties voor mij als burgie altijd bijzonder boeiend.

Door agenda-planning van beide kanten is mijn stage deze zomer bij Matexi evenwel niet kunnen doorgaan. Dat probeer ik dit jaar nog goed te maken. De bouwsector, een van de motoren van onze economie waar men smeekt om arbeidskrachten, heeft het de voorbije jaren hard te verduren gekregen. De sector staat ook voor een periode van uitdagingen en kansen inzake duurzaam en ecologisch bouwen en op vlak van stadsontwikkeling, zoals bvb met de Tupperwarefabriek. Ik ben ook benieuwd naar de verschillen in aanpak tov pakweg Bostoen, waar ik in het verleden ook reeds een bezoek bracht en gefascineerd was door hun concept ‘ecowijken’.

Maar dit jaar gooi ik het over een andere boeg. Ik heb me opgegeven als vrijwilliger om mee te helpen bij de bouw van het nieuwe Passiefhuis aan natuurgebied ‘de Bourgoyen’ in Gent. Samen met tal van andere vrijwilligers en de Jeugdbond voor Natuur en Milieu bouwt Natuurpunt Gent er het nieuwe secretariaat op een ecologisch verantwoorde manier, naast het Natuur- en Milieucentrum, aan de rand van één van de mooiste natuurgebieden van Vlaanderen. Het lijkt me bijzonder interessant om iets bij te leren over passiefbouw, maar tout court om mijn steentje bij te dragen aan een belangrijke middenveldorganisatie, die met een groeiend ledenaantal een breed draagvlak verworven heeft in de maatschappij. Natuurpunt heeft dankzij de toenemende financiële bijdrage van leden en schenkers een hefboom in handen om de resterende natuur in onze (stedelijke) omgeving te vrijwaren en liefst uit te breiden, zo ook recent in de Gentbrugse Meersen. Maar het is vooral dankzij de inzet van talrijke vrijwilligers dat Natuurpunt erin slaagt om het onderhoud en het beheer van natuurgebieden te verzorgen.

En weet je wat het goede nieuws is? Je hoeft geen politicus te zijn om je steentje bij te dragen. Iedereen is welkom om de handen uit te mouwen te steken. Geïnteresseerd? Geef gerust een seintje aan frederik_van_vlaenderen@hotmail.com of kom naar de info-avond op 24 april om 20u in het NMC. Samen zorgen we voor meer natuur in en rond Gent.

2 reacties

Paul Martens's picture

Geachte Heer De Decker,

Ik ben al langer een fan van U als politicus, en niet enkel omwille van de Arco-affaire.
Met veel genoegen lees ik vandaag dat U ook interesse heeft voor Natuurpunt ( waarvan ik al jarenlang lid ben ) en voor ecologie.
Dat doet mij bijzonder veel genoegen omdat ik vind dat de N-VA tot nu toe veel te weinig aandacht had voor de ecologie in het algemeen en natuurbescherming in het bijzonder.
Ik was gedurende twintig jaar ( van 1977 tot 1997 ) als eerste schepen van Merelbeke, voor de VU, bevoegd voor o.m. ruimtelijke ordening en milieu en heb in die periode ook heel wat kunnen doen voor ons milieu. Dat legde ons electoraal ook geen windeieren, want het niet-marxistische deel van het kiezerskorps van Groen is wel degelijk vatbaar voor ons nationalistisch verhaal. Tegenwoordig wordt dat publiek - vooral in het Gentse - veel te gemakkelijk overgelaten aan de watermeloenen van Groen.
Graag zou ik eens een persoonlijk gesprek hebben met U over deze aangelegenheid. Dit kan gerust bij mij thuis, ik won niet zover van U af aan het Liedermeerspark.
Paul Martens, Rietweg, 6, 9820 Merelbeke. Tel. 09/230.59.00

Peter Dedecker's picture

Bedankt, Paul.

Wie me al langer volgt, kent mijn interesse inzake natuur en leefmilieu. Kijk maar eens naar deze oudere berichten. Intussen heb ik wel vooral andere bezigheden, elk z'n specialisatie, maar het thema blijft me zeker boeien. En inderdaad, er zijn wel meer mensen met groene sympathieën binnen de N-VA. Ons verhaal valt immers samen te vatten in één woord: verantwoordelijkheid. Dat geldt zowel voor het socio-economische, het politieke, als het ecologische. En neo-marxisme hoort daar inderdaad niet bij.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be