Mobile first: tijd voor de overheid om ook toe te (h)appen

(tags: )


iPad oma
© CC 3.0 Sigismund von Dobschütz

In het kader van de "hearing" van minister Alexander De Croo hield ik gisteren een bevlogen pleidooi voor een digitale overheid van de 21e eeuw, die denkt volgens het stramien "mobile first".

Vandaag ligt de verkoop van smartphones en tablets immers al stukken hoger dan de verkoop van PC’s. Mensen brengen er ook meer en meer tijd op door. Ook bij kwetsbare groepen die niet altijd pc-minded zijn, raken ze steeds meer ingeburgerd. Denk maar aan bijvoorbeeld ouderen. Tijd voor de overheid om ook deze weg te volgen. Niet met gimmicks, maar met echte toepassingen voor communicatie met de overheid. Hier liggen echt kansen om de zogenaamde digitale kloof van de tweede graad te dichten.

Dat is ook de weg die we moeten opgaan met de overheid: mobiel je overheidscommunicatie en -diensten beheren, met enkel verplicht gebruik van de eID voor de meest beveiligde toepassingen. Want die eID en de bijhorende kaartlezer is een groot struikelblok. Volgens de FOD Economie had in 2013 amper 29,7% van de huishoudens over een kaartlezer in huis. Ondanks de regelmatig opduikende initiatieven om gratis een exemplaar te kunnen bekomen.


KBC Touch
© KBC

Het aantal smartphones en tablets ligt een veelvoud hoger. Het moment is er om een e-gov aanbod zonder kaartlezer uit te werken. Hier kan gewerkt worden met gradaties naar gelang de gevoeligheid van de informatie. Banken geven hier het goede voorbeeld: mobiel bankieren kent een groot succes. Beperkte bedragen kan je overschrijven zonder gebruik van de bankkaart en digipass. Voor grotere bedragen vereist men een strengere authenticatiemethode en moet je het bakske bovenhalen. Een schoolvoorbeeld waar de overheid uit kan leren.

Estland toont dat het mogelijk is. Met hun eID krijgen de Esten toegang tot ongeveer 4000 diensten. 98 procent van de Esten geeft zijn belastingen elektronisch aan en een derde van hen stemt online. Met hun eID doen ze bankzaken, vragen ze allerhande vergunningen aan, raadplegen hun medisch dossier. Ze kunnen via hun smartphone zelfs voorschriften voor medicatie krijgen. Op de live statistieken website kan je zien dat dat landje met amper 1,2 miljoen identiteitskaarten gisteren maar liefst 187 miljoen elektronische handtekeningen geplaatst werden en 303 miljoen logins op (mobiele) websites en andere toepassingen plaatsvonden. Voormalig Europees Commissaris Neelie Kroes schreef er een mooie blogpost over.

Bovendien kan iedereen er een e-ID aanvragen, zowel in fysieke vorm als in puur mobiele vorm, zonder dat hieraan het Estse staatsburgerschap gekoppeld wordt. Een Europese verordening bepaalt bovendien dat de lidstaten elkaars authenticatie-methodes moeten aanvaarden. Het huidige systeem moet dus in ieder geval aangepast worden: wij moeten de Estse e-ID aanvaarden. Een kans die we moeten grijpen, zonder dat we onder de voet gelopen willen worden door Estland. Ooit waren we voorloper met onze e-ID en kwam Bill Gates hoogstpersoonlijk naar het parlement om ons lof toe te zwaaien. Vandaag stel ik vast dat onze voorsprong is omgezet in een achterstand op landen als Estland. In mijn ogen geen positieve evolutie.

De ontwikkeling van gebruiksvriendelijke (mobiele) websites, tools en apps naar burgers, ondernemingen en interne klanten moet prioriteit krijgen. Daarvoor hebben we hebben we nood aan een verbetering van onze identificatiemethodes, én aan een mentaliteitswijziging. Uw pensioendossier raadplegen op uw tablet, voorschriften voor medicatie op uw smartphone, uw vooraf ingevulde belastingaangifte bevestigen op de tablet of smartphone: het moet mogelijk worden, om uw leven eenvoudiger te maken, en meer mensen over de digitale kloof heen te helpen.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be