N-VA programma sociale zekerheid en arbeidsmarkt

(tags: )

Een veelgehoord cliché over N-VA is dat het federale verkiezingsprogramma voor elk thema uitsluitend bepaalt dat het moet gesplitst worden. Splitsen om te splitsen, zonder meer, zonder invulling te geven aan hoe dat gesplitst beleid moet worden vormgegeven. Niets is minder waar natuurlijk. Gisteren stelde N-VA dan ook haar verkiezingsprogramma voor inzake arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Een uiterst ambitieus programma, helemaal in onze stijl van denken - durven - doen, uitgewerkt door een sterk team en voorgesteld door enkele kleppers van formaat: enerzijds Zuhal Demir, advocate gespecialiseerd in arbeidsrecht, 4de plaats op de Antwerpse Kamerlijst, en anderzijds ouwe getrouwe Danny Pieters, professor socialezekerheidsrecht, 5de plaats Senaat, en al langer gekend als oud VU-parlementslid en auteur van het boek Onze sociale zekerheid: anders en beter. Het hele opzet gaat uit van hoe de sociale zekerheid er moet uitzien, ongeacht op welk niveau (Vlaams of Belgisch) deze geïmplementeerd wordt. Al moeten we natuurlijk vaststellen dat de boel op Belgisch niveau zo vast zit als maar zijn kan, en vele onderdelen van dit plan op de nodige weerstand aan de overkant zullen kunnen rekenen. Dat leerde het (non-)beleid van het afgelopen jaar ons wel, waar de typisch Vlaamse problematiek van de lage participatie van 50-plussers door de plannen van Milquet nog erger gemaakt zou worden door het afschaffen van het doelgroepenbeleid.

Hieronder kan je een beknopte samenvatting bekijken in de video van de persconferentie. Alle details vind je in het volledig uitgeschreven programma.

 

22 reacties

Joke Renneboog's picture

Care to explain:

Dat leerde het (non-)beleid van het afgelopen jaar ons wel, waar de typisch Vlaamse problematiek van de lage participatie van 50-plussers door de plannen van Milquet nog erger gemaakt zou worden door het afschaffen van het doelgroepenbeleid.

Is N-VA voor een afschaffing van het doelgroepenbeleid? Zo ja, waarom? En wat is het (zinnig) alternatief?

Peter Dedecker's picture

Neen, net niet! Dat zeg ik toch? De plannen van Milquet waren om dat af te schaffen, waardoor het Vlaams Parlement (onder impuls van N-VA en Frank Vandenbroucke) moest dreigen met een belangenconflict om dit tegen te gaan.

Joke Renneboog's picture

't Was raar geformuleerd. Ik dacht al dat je tegen je eigen minister en mijn werkgever/dienst aan het prediken was...

Anoniem's picture

door de werkloosheidsuitkeringen te beperken in tijd ; wat één van jullie stokpaardjes is , ga je een deel van je toch o zo gekoesterde vlamingen in in totale armoede drijven . Met die wetenschap dat (meestal)
de hier al zo lage uitkeringen integraal terug in de economie worden gebracht , gaande naar de bakker naar huishuur naar papflessenfabriekanten etc . Beter dan dat de bakker bestolen wordt omdat die schare klanten plots geen uitkering ontvangen . nva : wees verstandig en solidair en blijf van de door de vlamingen verworven sociale rechten MAAR ZOEK GELD WAAR ER VEEL GELD TE VINDEN IS . ZOALS BIJ MENSEN DIE MEER OF 3 HUIZEN BEZITTEN EN OF VERHUREN , BIJ FISCALE FRAUDEURS . TE VEEL AMBTENAREN EN MET HUN VAAK VEEL TE HOOG PENSIOEN ten aanzien van een pensioen uit de prive om nog te zwijgen van het zelfstandige ondermaats pensioen. wachtuitkeringen bij nieuwe schoolverlaters afschaffen zo voorkom je ook langdurige werkloosheid nog voor die jongeren hun leven inrichten EN LEREN ZE ALDUS TE OVERLEVEN EN WIE WEET JONG TE ONDERNEMEN. OOK EEN LUXE BELASTING OP HET DUURDERE SEGMENT VAN WAGENS , BOTEN, ZWEMBADEN , JUWELEN ... KAN INKOMSTEN GENEREREN ...

Peter Dedecker's picture

Het gaat niet om zomaar beperken hé.

Wie NIET KAN werken, bvb om medische redenen, verdient iets anders dan een werkloosheidsuitkering. Iets dat een heel pak beter moet zijn dan de schamele kruimel die men nu krijgt.

Wie WEL KAN werken, krijgt iets beters dan een uitkering: WERK.

Waar zit het probleem, en welke groep wordt in de armoede gedreven?

Franstalig's picture

Ik vind uw programma tamelijk interressant en kan eens mee gaan.
Maar ik vraag me af : Waarom moet dit land gesplitst worden om deze maatregelen toe te passen ?
Degene die tegen zullen vechten zijn niet DE WALEN maar wel HET LINKST: PS, CDH (gedeeltelijk) , Ecolo, Groen, SPA, CD&V (gedeeltelijk).

Peter Dedecker's picture

Het land hoeft niet helemaal gesplitst te worden om deze maatregelen te kunnen toepassen (hoewel ik niet zal ontkennen dat ik dat een betere situatie vind dan wat we nu hebben) maar het is noodzakelijk dat elke regio, Vlaanderen en Wallonië (en Brussel) voor hun verantwoordelijkheden gesteld worden. Nu hebben maatregelen in bvb Wallonië geen effect op de financiële situatie van Wallonië: Waalse activeringsmaatregelen zijn een surplus voor de federale kas die minder werkloosheidsuitkeringen moet uitbetalen en meer inkomsten krijgt. Het omgekeerde geldt dan ook. Nu gaat het om een quasi blanco cheque van Vlaanderen/België naar Wallonië, zonder stimulansen, terwijl we beter zouden investeren in de economie beneden de taalgrens in plaats van in uitkeringen. Activering en begeleiding zijn nu eenmaal zaken die heel dicht bij de mensen staan, en die je in je eigen gewest/gemeenschap moet organiseren: dat kan je niet federaal doen, laat staan Europees.

Peter Dedecker's picture

Het is trouwens net door het huidige systeem van "Vlaanderen betaalt toch" dat cdH, PS en Ecolo zich die houding kunnen permitteren. MR heeft dat minder, maar die trekt zich ook nauwelijks iets aan van de gemiddelde Waal. Die vindt de rijke franstalige villabewoners in de Vlaamse rand rond Brussel belangrijker. Daar geraak je dus ook niet mee vooruit. cdH, PS en Ecolo houden de bevolking als het ware van hen afhankelijk, zodat men vooral zelf geen verantwoordelijkheden moet nemen.

De gevolgen voor het gehele land zijn dan ook niet min: vandaag nog besliste Milquet positief over brugpensioen op 52 jaar voor de werknemers van Carrefour. Onze generatie zal daarvoor nog jaren een pak geld mogen afdragen. Geert Noels noemt het klaar en duidelijk een hold-up van 100.000 € op klaarlichte dag. Iemand als Milquet, met haar non en dergelijke houding, is dan ook de ware doodgraver van het België waar zij zogezegd zoveel van houdt.

Peter Pieters's picture

Euh Peter , 100,000 € ? Een holdup van 100 miljoen euro...

Peter Dedecker's picture

Whoops, idd, 3 nullen te weinig gezet: 100.000.000 € dus.

Vrijgestelde oudere werkloze 60+'s picture

De N-VA wekt minstens de perceptie, het asociaal marionettentheater van de uitbuitende klasse der patroons te willen zijn en de jacht op de oudere werklozen te willen openen ,die IMMER gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt en massaal door het uitbuitend patronaat afgeschoten werden omdat de Heilige Koe Winst NOOIT hoog genoeg is De rood geschilderde neo-liberaal met de naam van de overleden coureur , Frank V. uit Z. is hun trawant daarbij. Wat een arrogante schijnheiligheid van niet te WILLEN inzien dat die massa 50+ers werkloos zijn OMDAT ze door het geldhongerig patronaat voorheen werden afgeschoten. Wil de N-VA niet werkloosheidsVERZEKERINGS uitkeringen in de tijd beperken en zelfs de gelijkgestelde periodes voor vrijgestelde senioren doppers afschaffen, neo-liberale ASOCIALEN , zodat senioren zonder dopgeld vallen en later een NOG kleiner pensioen (wegens geen gelijkgestelde periodes meer) beuren ? "Als Dewever het arbeidsmarktbeleid preekt, Vakbond pas op je leden" !!!!!!!
Het statuut van "vrijgestelde oudere werkloze" met "gelijkgstelde periodes" werd destijds door de nog niet herschilderde CVP ingevoerd om jongeren kansen te gunnen en nu wil de N-VA senioren-doppers een mes in de rug steken door senioren doppers tussen twee stoelen te
laten zitten !
WAT EEN ASOCIALE NEOLIBERALE HARTELOOSHEID DOOR VASTBENOEMDE ACADEMICI EN SNOTAPEN DIE DENKEN DAT ZE NOOIT 50+ OF 60+ ZULLEN WORDEN !

Vrijgestelde Oudere Werkloze (60+)'s picture

De N-VA pretendeert "50+ers langer aan het werk houden" . HUICHELAARS ! Hoeveel 50+ers mochten er op uw kieslijsten staan ? Hoeveel 50+ers werken er in N-VA-dienstverband ? SCHIJNHEILIGE TOTENTREKKERS !

Peter Dedecker's picture

de uitbuitende klasse der patroons

Als dat je wereldbeeld is, waarin werkgevers gericht louter zijn op uitbuiting en daarin niets ontzien, denk ik niet dat verdere discussie enige zin heeft. Bedrijven zijn uiteraard geen liefdadigheidsinstellingen, maar je gehanteerde woordenschat zegt voor mij genoeg. Ik wens je verder nog een aangenaam verblijf in de donkere (rode) catacomben van de vakbond.

BTW: in Oost-Vlaanderen werd onze lijst zelfs getrokken door een 55-plusser, met nog een 50-plusser op de 3e plaats. Als dat geen prominente plaatsen zijn,...

Vrijgestelde Oudere Werkloze (60+)'s picture

Hoeveel werkers zouden er voor VOKA-papegaai Bart Dewever gestemd hebben, indien hij VOOR de verkiezingen zou uitgeroepen hebben wat hij NA de verkiezingen volgens de pers verklaarde ; "VOKA zijn mijn bazen" en "wat goed is voor VOKA is goed voor B. Dewever" ?
Hoeveel van die naievelingen, TV-gapers die Bart Dewever op TV continu zagen gepromoot worden (om bij Rechts aan het VB de wind uit de zeilen te kunnen nemen) zouden het volkomen ASOCIAAL verkiezingsprogramma van het VOKA-marionettentheater N-VA gelezen hebben en er TOCH voor gestemd hebben ?????? Het werd inmiddels overduidelijk dat de N-VA ,waterdragers en hielenlikkers van het patronaat een verborgen agenda hebben ; "Werkgevers volk eerst, werkers volk kan verrekken" , vandaar dat N-VA het jachtseizoen op (vooral senioren) werklozen open wensen te verklaren. Maar de vakbonden waken en na de transfert van bevoegdheden naar Vlaanderen ,BLIJVEN de neo-liberale asocialen van N-VA met een klein aantal zetels in het Vlaams Parlement, gelukkig maar....

Peter Dedecker's picture

"VOKA zijn mijn bazen" en "wat goed is voor VOKA is goed voor B. Dewever"

Nog maar eens een bewijs dat humor in de politiek soms heel gevaarlijk kan zijn :-) Denk je nu echt dat iemand die uitspraak serieus nam?

Vooral ook raar dat je denkt dat wij tegen "de werkmens" of "werkers volk" zouden zijn. Integendeel! We willen werken net aantrekkelijker maken! En dat is dringend nodig, als we ooit nog centen willen overhouden om een noemenswaardig pensioen uit te kunnen betalen!

Als ik even meestap in jouw tweedeling van patronaat vs proletariaat, dan lijkt het me duidelijk dat mensen zoals jij (en de betrokken vakorganisaties) meer van doen hebben met het verdedigen van werklozen en bruggepensioneerden dan de echte werkmens, en dat is bijzonder jammer. Met dergelijke zaken dreigen we op den duur te vervallen in alleen maar "patronaat" vs "profitariaat" discussies, en dat soort taalgebruik is niet hetgeen waar ik naar uitkijk.

Vrijgestelde Oudere Werkloze (60+)'s picture

"PATRONAAT VERSUS PROFITARIAAT" ??????????
Maar broekventje toch, hoeveel jaar ben jij al economisch productief geweest (dus niet als ambtenaar of als politieker "gewerkt") en hoeveel jaren zijn vrijgestelde oudere werklozen 60+ WEL economisch productief geweest en hebben ze dus een loopbaan lang veel afgedragen om o.a. de open monden van (jonge) politiekertjes te voeden met hun zuur afgestaan belastingsgeld ? Als er ergens sprake dient te zijn over "profitariaat" , dan zal het wel over politiekertjes zijn zeker, vegeterend en parasiterend op economisch productieven en op mensen die vroeger gedurende lange tijd economisch productief waren
zoals vrijgestelde oudere werklozen die afstand deden van werk om jongeren de kans te geven te werken, te sparen en "vooruit te geraken"
en die daarvoor als ruil "vrijgesteld" werd van werk zoeken en "gelijkgestelde periodes" voor hun (mager) pensioen bijkrijgen. Hoeveel pensioen krijgen politiekers voor jaren met een feestneus rond te huppelen en te lullen in de praatbarakken van Kamer en Senaat, vaak 's namiddags al met alcoholwalm of gaat ge het publiek geheim ontkennen dat er veel gepatenteerde zuiplappen onder de politiekers zijn ?

Peter Dedecker's picture

 

vrijgestelde oudere werklozen die afstand deden van werk om jongeren de kans te geven te werken, te sparen en "vooruit te geraken"

Dat is een klassiek misverstand: het is geen zaak van het werk te herverdelen en ouderen plaats te laten ruimen voor jongeren. Er is plaats voor beiden. In tijden van industriële revolutie en automatisatie was dat nog wel het geval, maar nu al lang niet meer. Nu heeft het absoluut geen zin meer dat ouderen "hun job afstaan aan jongeren": er zijn genoeg jobs die niet ingevuld geraken, en meer ingevulde jobs creeëren ook meer vacatures.

Op de rest van uw rant zal ik maar niet ingaan, dat heeft weinig zin, buiten de hoop dat u mij beoordeelt op mijn "prestaties" en niet die van sommige van mijn collega's/voorgangers. Anders moet u zelf maar eens een poging wagen om het tot kamerlid te schoppen.

Vrijgestelde Oudere Werkloze (60+)'s picture

"de rest van uw rant" ????? Wat bedoelt u met "rant" , refereert u aan "Rand", Ayan Rand, wiens egoisme- en hebzucht-vererend boek "Atlas shrugged" aan Voka-papegaai Bart D. uit B. werd overhandigd door één van zijn VOKA bazen ?

Peter Dedecker's picture
LaVacheQuiLit's picture

Het gaat niet om zomaar beperken hé.

Wie NIET KAN werken, bvb om medische redenen, verdient iets anders dan een werkloosheidsuitkering. Iets dat een heel pak beter moet zijn dan de schamele kruimel die men nu krijgt.

Wie WEL KAN werken, krijgt iets beters dan een uitkering: WERK.

Waar zit het probleem, en welke groep wordt in de armoede gedreven?

Wie niet kan --> OCMW met 'bonus' wegens bv. kanker of mindervaliditeit!
Wie kan --> WERK, onderbetaald en deeltijds!

Simpelder dan dit kan het niet, het is dan ook simplisme.
Beide groepen worden immers in de armoede gedreven.

Peter Dedecker's picture

Sinds wanneer is werk bij definitie onderbetaald en deeltijds? Enerzijds zijn er genoeg vacatures waar geen diploma voor nodig is, maar waarbij het verschil tussen de verloning en de werkloosheidsuitkering te klein is. Anderzijds kan de werkloze na 2j een job bij een NGO krijgen met behoud van de uitkering. Ook niet meteen onderbetaald dus, laat staan in de armoede gedreven.

Maar ja, als je vergelijkt met wat je kan krijgen door niets te doen, is alle werk onderbetaald natuurlijk.

jens's picture

NVA is de partij van de werkgevers.Voor sommige werkgevers moet men 3talig zijn en technische bagage hebben maar dat moet goed vergoed worden en dat is andere koek.Zelf ondervonden als treinbestuurder bij NMBS .Maar ja volgens sommige politici van NVA zijn wij luierike met en te dikke wedde en te dik pensioen.Een goeie raad ga dan oostblokkers zoeken zoals bij de trukkers.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be