N-VA programmapunt in Gents bestuursakkoord

(tags: )

Gent heeft een nieuwe paarsgroene coalitie. Voor een uitgebreide analyse van het 118 pagina's tellende bestuursakkoord is het nog wat te vroeg, maar het viel me wel al op dat er (minstens) één punt uit het N-VA programma in staat. Op zich niet verwonderlijk, ware het niet dat dit in geen enkel programma van de coalitiepartners terug te vinden was: het Gentse havenbedrijf wordt omgevormd tot een NV van publiek recht. Een heel goede zaak natuurlijk. Dit kan alleen maar de slagkracht van onze economische motor vergroten en mogelijkheden bieden voor verdere internationale samenwerking gericht op duurzame groei. Goed dat er hierover consensus is over de partijgrenzen heen.

4 reacties

Mimor's picture

Vele punten lopen over partijgrenzen heen :)
Voornamelijk de manier waarop men tot een bepaald resultaat wil komen is verschillend.
Helaas is het dikwijls moeilijk om die voor de verkiezingen weer te vinden.
En het is inderdaad toe te juichen dat een partij/bestuur nuttige punten van andere partijen bekijkt en die die men nuttig acht overneemt.
Er zouden anders niet veel partijpunten bestaan in onze huidige politiek.

Peter Dedecker's picture

Uiteraard zal dit niet het enige punt zijn. Het is ook een punt dat hier en daar al geopperd werd en circuleerde. Het was wel verbazend dat wij de enige partij waren die dat expliciet als standpunt in het programma opnam.

Paul De Coninck's picture

Geachte Heer,
De gretigheid waarmee U in de media uithaalt naar het ACW n.a.v. het advies m.b.t. de overheidswaarborg voor Arco lijkt me niet erg opportuun voor de belangenbehartiging van de talrijke "gedupeerden". Ik kijk met argusogen naar uw houding en die van uw partij i.v.m. deze kwestie. Als jullie zo onbesuisd doorgaan zal ik niet nalaten mijn invloed uit te oefenen op mijn vrienden- en kennissenkring met het oog op 2014.
Deze e-mail stuur ik ook naar het N-VA -Hoofdbestuur.
Hoogachtend,
Paul De Coninck
Kessel-Lo

Peter Dedecker's picture

Beste Paul,

Als het ACW de sociale organisatie pleegt te zijn die ze beweert en opkomt voor de kleine man en brave spaarder, moet ze in deze haar verantwoordelijkheid nemen en de slachtoffers van haar casinokapitalisme en misleiding vergoeden. Die druk kan niet groot genoeg zijn: zij dienen over de brug te komen en beschikken daartoe wèl over de middelen, zoals voorzitter Develtere in het verleden zei. Maar laat dit vooral mijn respect niet wegnemen voor die vele duizenden vrijwilligers die zich dagelijks onbaatzuchtig inzetten voor hun medemens onder vlag van een of andere ACW-vereniging, maar hier geconfronteerd worden met praktijken van datzelfde ACW die alle normen van fatsoen overschrijven en hun verantwoordelijkheid trachten te ontlopen.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be