Nieuwjaarsboodschap N-VA Gent 2017

(tags: )

Vandaag hield N-VA Gent haar nieuwjaarsreceptie. Als voorzitter ben ik bijzonder trots op de geslaagde organisatie dankzij een uitstekend team dat er een erezaak van maakte zelf een tot in de puntjes verzorgde receptie uit te werken en tal van zelf bereide hapjes aan te bieden. Met Jong N-VA achter de toog kon dat helemaal niet meer stuk. En ook de betogers van Attac Vlaanderen, die tot een grote actie opriepen onder de slogan "Gun De Wever-Michel-Bourgeois geen rustig 2017", hielden zich met amper 9 aanwezigen nog redelijk rustig aan onze poort. Meer moest dat niet zijn. Ik geef je hieronder graag mijn nieuwjaarsboodschap mee.

Beste vrienden, N-VA leden en sympathisanten,

Ik wil u eerst en vooral van harte welkom heten en het allerbeste toewensen voor 2017. Ik wens u een jaar toe in de beste gezondheid, met alle genoegdoening in al uw passies en engagementen.

Een nieuw jaar, dat is in de eerste plaats vooruitkijken naar het komende jaar. 2017 is misschien het laatste jaar zonder verkiezingen in Vlaanderen, maar niet in Europa. Nadat de opiniepeilers de Brexit en de verkiezing van Donald Trump tot president van de VS als onmogelijk bestempelden, beloven de verkiezingen in onze buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland voor diezelfde opiniepeilers bijzonder uitdagend te worden en voor ons bijzonder boeiend. De impact op Europa en Vlaanderen kan bijzonder groot zijn.

Maar ook dicht bij huis, hier in Gent, belooft 2017 een interessant jaar te worden. Als ik dat zeg, dan denk ik dat de meesten hier in de zaal meteen aan één ding denken: het circulatieplan. (oef, ik krijg tenminste geen boe)

Want ja, dat viel op tijdens de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester. Voor het eerst kreeg de tweede beste burgemeester ter wereld te maken met openlijk boe-geroep uit het volk, nota bene op iets feestelijks en gemoedelijks als een nieuwjaarsreceptie. Ik vind dit minstens opmerkelijk.

"Boe!" is niet het antwoord van de N-VA

Maar laat mij ook duidelijk zijn: dit is voor ons geen leedvermaak. Dat mag het ook niet zijn. “Boe!” is niet het antwoord van de N-VA. “Boe!” is nooit het antwoord van de N-VA.

Het antwoord van de N-VA is een kritische oppositie in de gemeenteraad, waar onder meer Siegfried, Isabelle en Sandra elke maand opnieuw vragen en feiten afvuren op het schepencollege over het circulatieplan. Vragen over de beloofde randvoorwaarden waar het maandelijks gebrek aan antwoord aantoont dat van die voorwaarden weinig in huis komt. Op de laatste gemeenteraad van vorige week wisten SP.a, Groen en VLD zelfs nog te zeggen dat de shuttlebussen tussen het centrum en de P+R's en de people movers (minibusjes in het autovrij gebied) geen randvoorwaarden maar "extraatjes" zijn en dus geen noodzakelijke voorwaarde om het circulatieplan in te voeren. Ze zullen dan ook niet op tijd gerealiseerd zijn.

Maandelijks aangebrachte feiten die aantonen dat dit plan niet deugt. Als 1/3 van de Gentse bedrijven volgens VOKA overweegt om Gent te verlaten omwille van mobiliteitsproblemen, en 70% van de respondenten aangeeft dat het circulatieplan de zaken zal slechter maken, dan hebben wij daar weinig aan toe te voegen.

De Gentenaar een stem geven over het circulatieplan: wir schaffen das

Het antwoord van de N-VA beperkt zich niet tot de gemeenteraad, maar draagt ver daarbuiten, op straat, onder de bevolking. Met onze partners van Gent Mobiel, die hier ook aanwezig zijn, gaan we de straat op om handtekeningen te verzamelen om een volksraadpleging af te dwingen en de burger, de Gentenaars, een stem te geven. Van deur tot deur gaan, aanbellen, wachten, en bij afwezigheid aanbellen aan de volgende deur, in die vrije tijd die voor ons allemaal zo schaars geworden is, dat is een immense inspanning. Ik geef toe, we hebben die inspanning misschien onderschat. Maar de eindmeet komt nu echt in zicht. Voor kerstmis zaten we nog onder de 20.000 handtekeningen, vandaag zitten we boven de 23.000. 23.000 gecontroleerde en geldige handtekeningen van Gentenaars. Met een laatste krachtinspanning van ons allemaal, en daar wil ik hier echt graag een warme en hopelijk allerlaatste oproep voor doen, zitten we heel snel boven die vereiste 26.000. Het referendum komt er, de Gentenaar zal zich uitspreken over dit plan. Yes we can! Yes we will! Wir Schaffen das!

Het stadsbestuur heeft dan de keuze. Het stadsbestuur kan kiezen om eerst te luisteren naar de burger en de invoering van het circulatieplan uit te stellen tot na het referendum. Een beslissing die hen overigens niet slecht zou uitkomen gezien er nog een aantal belangrijke wegenwerken zijn die niet op tijd klaar zullen zijn en samen met het plan voor de nodige chaos en onbereikbaarheid zullen zorgen. Of het stadsbestuur kan kiezen om, naar goede gewoonte, het antwoord van de burger op voorhand te negeren en mordicus door te gaan met dit plan. Een houding waar nota bene de groenen onder leiding van Filip Watteeuw in de vorige legislaturen zich steeds tegen hebben verzetten, met ellenlange pleidooien voor meer inspraak. Maar het kan verkeren, zei Bredero.

N-VA Gent staat voor een beleid dat investeert in de bereikbaarheid van Gent in plaats van in de onbereikbaarheid

Beste vrienden, het antwoord van de N-VA zal zich niet beperken tot oppositie in de gemeenteraad en het initiatief voor een volksraadpleging. Het antwoord van de N-VA bestaat ook en vooral uit een ander beleid. Een ander beleid met plannen die we aan u zullen voorleggen in 2018 en waarvoor we uw steun zullen vragen. Geen beleid dat miljoenen euro’s investeert in het organiseren van de onbereikbaarheid van Gent, met paaltjes en knips die al het autoverkeer verplaatsen naar de stadsring om daar een recordpoging filevorming te organiseren. Maar een beleid dat dat geld investeert in het opnieuw bereikbaar maken van Gent. Een beleid dat inzet op alternatieven voor de auto, in deelfietsen, in betere fietspaden, in taxicheques, in deeltaxi’s, in de doorstroming van het openbaar vervoer, en in tal van creatieve oplossingen waarvoor we ook ruimte geven aan die vele jonge, innovatieve bedrijven met slimme ideeën voor een betere mobiliteit, zonder daarom diegenen voor wie de auto de aangewezen optie is te gaan stigmatiseren en ambeteren.

Een beleid ook, dat niet langer de schulden laat verdubbelen van 350 miljoen euro naar 700 miljoen euro zoals het huidige stadsbestuur, met nog een pak verborgen schulden bij TMVW en in de pensioenlasten van het Gentse record aan ambtenaren, maar een beleid dat eindelijk saneert, haar uitgaven onder controle krijgt, en het geld teruggeeft aan de Gentenaar. We doen dat vandaag in de Vlaamse regering en in de federale regering. Dankzij de taxshift houdt iedereen meer netto loon over, gaan de laagste lonen er het meeste op vooruit, en met de welvaartsenveloppe worden ook de gehandicapten en laagste pensioenen niet vergeten. In 2017 schakelt die taxshift nog een versnelling hoger, en komt er bovenop die taxshift nog een loonstijging van 4% die mogelijk gemaakt werd door de inspanningen van de voorbije jaren. Dat beleid is een beleid dat de overheid afslankt en terug jobs creëert in de private sector, jobs die belastinggeld opleveren en waarmee we die vele waardevolle jobs in bijvoorbeeld de gezondheidszorg en het onderwijs kunnen betalen. Wij willen op die basis werk maken van een beleid dat ook Gent opnieuw vooruit zal helpen.

Dat alles zullen we u voorleggen in 2018, en daarvoor leggen we in 2017 al de basis, met de opbouw van ons programma binnen ons bestuur, en het stevige inhoudelijke werk in onze fracties zoals u dat intussen van ons gewend bent. Ook in 2017 mag u dat werk van ons verwachten, en mag u ons daar volop op aanspreken. Laat ons daar vandaag mee beginnen, met vele goede gesprekken, bij een drankje en een hapje dat we u met veel plezier aanbieden. Op 2017!

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be