Op café bij de Jeugdraad

(tags: )

De gemeenteraadsverkiezingen zijn nog zo'n 9 maanden van ons verwijderd, een volle dracht zoals we zeggen. Programma's worden nog afgewerkt, de lijsten worden gevuld, maar toch was het deze week al tijd voor het eerste "debat", op initiatief van de Gentse Jeugdraad.

Onder de titel "Politiek café: een rondje van alle partijen" nodigen zij beurtelings alle partijen vertegenwoordigd in de huidige gemeenteraad uit in hun café, jeugdhuis Den Kelder in de Kammerstraat. Dinsdag was het de beurt aan N-VA, met in het panel Karlijn Deene, Pieter Baert (Jong N-VA Gent) en mezelve.

De opkomst was niet bijster groot, maar in dit concept maakte dat de avond alleen maar interessanter. Gezien de afwezigheid van andere partijen was het geen strikt politiek debat, het was evenmin een lezing met vooral eenrichtingsverkeer, maar echt, zoals het hoort op café: dialoog. Woord en wederwoord, vraag en antwoord in beide richtingen. Bijzonder boeiend als je 't mij vraagt, en ook voor onszelf, politici, heel interessant om de verzuchtingen van "de jeugd", de verantwoordelijken in jongerenorganisaties en -bewegingen die zich dagdagelijks onbaatzuchtig engageren om onze jongeren een aangename tijd te bezorgen, maar ook de medewerkers aan het jeugdbeleid, beter te leren kennen.

Omgekeerd vermoed ik hetzelfde. De reacties waren immers bijzonder positief. Als N-VA beschikken we over slechts één gemeenteraadslid (sinds vorige week ook een tweede) en zijn we dus redelijk nieuw op het Gentse stedelijke niveau. Daar waren velen N-VA bestempelen als een one-issue-partij, ontstaan vanuit het Vlaams-nationale, is dat vandaag niet langer het geval: we hebben ons verhaal opgebouwd en uitgediept, een verhaal van verantwoordelijkheid, van rechten en plichten om tot een hechte samenleving te (kunnen) komen. Het kostbare weefsel als het ware, zoals de titel van het eerste boek van onze voorzitter luidt. Een ideologie die ook perfect toepasbaar is op stedelijk niveau: een organisch gegroeide samenleving met een sterk middenveld en tal van verenigingen die van onderuit vorm krijgen met een steuntje van de overheid.


Vlaams Nationaal Jeugdverbond
© CC 2.0 Emma

Zeker jongerenorganisaties zijn in deze uitermate belangrijk voor ons gezien de samenhang die zij creeëren. Het is onze overtuiging dat een stadsbestuur dat wil investeren in het maatschappelijk weefsel, deze verenigingen zo goed mogelijk dient te faciliteren, onder meer met gebouwen, infrastructuur, voorzieningen en uitleenmateriaal, veel meer dan via tal van subsidiekanalen die steeds weer interfereren en een heleboel papierwerk vergen. En voor de twijfelaars: investeringen in jeugdbewegingen en jongerenorganisaties zijn ook economisch rendabel: de vaardigheden die jongeren er aanleren (organisatorisch, financieel, sociale vaardigheden,...) komen in onze maatschappij goed van pas, terwijl verenigingen met hun activiteiten de nodige zingeving creeëren die onze maatschappij behoedt van allerlei overlastfenomenen.

Het was voor ons dan ook een unieke kans om hier dieper op in te gaan met de aanwezigen, ons verhaal voor deze stad verder uit de doeken te doen en de reacties op te steken. En die reacties waren alvast bijzonder positief, mochten we ondervinden, zowel ter plaatse, als nadien in dit interview van voorzitter Thibalt Bonte op Urgent.fm. Meer van dat, zou ik zo zeggen! Proficiat aan de jeugdraad met dit uitstekende initiatief om elkaar beter te leren kennen en te focussen op waar het om draait: de inhoud.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be