Op naar verkiezingen...

(tags: )

De hoop van vele burgers, een jaar zonder verkiezingen, zal dit jaar alvast ijdele hoop blijken te zijn. Wellicht worden komende donderdag de kamers ontbonden, waarna er binnen de 40 dagen verkiezingen gehouden moeten worden. Nochtans wou elke partij van een 2010 zonder verkiezingen gebruik maken om de eigen visie aan te scherpen: N-VA met een congres over economie en sociale zekerheid in het najaar, SP.a met Visie 2010, VLD met het toekomstcongres,... Allen mogen ze die plannen nog even in de koelkast stoppen nu Alexander De Croo de stekker uit de federale regering trok en op nieuwe verkiezingen aanstuurde.

Open VLD stort ons in de chaos!

Een gevallen regering en ongrondwettelijke verkiezingen zonder oplossing voor BHV: "de VLD stort ons land in chaos!" "We stonden net zo dicht bij een akkoord," pleegde men aan de overkant van de taalgrens zelfs nog te zeggen. Dat dit allesbehalve zo was, werd echter door de pers ontkracht.

Kunnen we de VLD dan de chaos verwijten? Nee, eigenlijk niet. Wat was het alternatief? Verder aanmodderen met steeds verschuivende deadlines? Meestappen in de franstalige logica van onderhandelen zonder deadlines, waarin alles wat niet in de nota-Dehaene stond weer bespreekbaar is? De enige verantwoordelijken voor de chaos zijn de franstalige partijen die telkens maar weer opnieuw van vooraf aan willen herbeginnen en maar niet genoeg toegevingen krijgen voor het simpelweg naleven van de grondwet.

Kunnen we de VLD verwijten dat ze uit de regering stapten? Nee, eveneens helemaal niet, integendeel: hun kiezers kunnen hen enkel verwijten drie jaar (of 10 jaar?) lang in een regering gezeten te hebwaar ze helemaal niets binnenhaalden! Vrijwel elke beslissing van de federale regering ging lijnrecht tegen hun standpunten in: een grote collectieve regularisatie waarin zelfs frauduleuze dossiers aanvaard worden, financieel wanbeheer, het duurder maken van 50-plussers door Milquet, een toename van het aantal federale ambtenaren,...

Het palmares van CD&V

Voor CD&V was het palmares natuurlijk niet veel beter. Ik kan me niet inbeelden dat bovenstaand lijstje veel steun geniet bij de christen-democratische achterban.

Maar daarnaast is er natuurlijk ook het communautaire, waarmee het kartel CD&V/N-VA de verkiezingen in 2007 won en waarvan de resultaten op z'n zachtst gezegd ook maar povertjes zijn.

Vlaanderen moet meer bevoegdheden krijgen. Daarom vraag ik de kiezer een mandaat om zwaar te wegen op de komende federale regeringsonderhandelingen.

Met deze historische woorden kondigde Yves Leterme aan dat hij zijn belofte om de rit uit te doen als Vlaams minister-president niet zou houden, en het hoger belang zou gaan dienen. Huidig Europees president Herman Van Rompuy had zelfs een strategie die hij reeds in 2005 in Knack verkondigde:

Bij volgende regeringsonderhandelingen zal men niets bekomen, als niet alle Vlaamse partijen eensgezind zeggen: "Wij treden alleen in een federale regering wanneer de essentiële punten van de staatshervorming worden goedgekeurd."

Van alle grote punten in de campagne van 2007 kwam nadien niet al te veel meer in huis, op één punt na: het premierschap moest en zou terug naar CD&V gaan. Die uitspraak over Opgrimbie en De Panne herhalen we beter ook niet meer zeker?

Na verkiezingen wordt alles beter

Is het dan goed dat we nu naar nieuwe verkiezingen gaan? Voor een partij die volgens de peilingen in de lift zit, zou je verwachten dat dit een droomscenario is. Dat is het echter niet, maar helaas bleven er geen opties meer over. Door nu nieuwe verkiezingen te houden, wordt immers een drempel overschreden: kunnen we na de verkiezingen nog werk maken van een betere bescherming van de Vlaamse rand tegen verdere verfransing, als het argument van ongrondwettelijke verkiezingen zonder een gesplitst BHV afgedaan wordt als "been there, done that"? Eens deze verkiezingen plaatsgevonden hebben, is alle druk weg om BHV ooit nog te splitsen. Liberalen en christendemocraten beloven nu om na de verkiezingen eerst BHV aan te pakken alvorens over een regering te praten. Is het vreemd dat ik een déjà-vugevoel krijg? Wat was het verschil met 2007, buiten het feit dat we nu de horde van de ongrondwettelijke verkiezingen voorbij zijn? Zijn de standpunten bij een van de partijen veranderd ondertussen?

De afrit gemist

De afrit naar een oplossing, en naar grondwettelijke verkiezingen, werd helaas meermaals gemist, niet in het minst door de liberalen. Het is dan ook belachelijk om eerst te stellen dat je het wetsvoorstel Herman Van Rompuy gewoon gaat stemmen als er tegen Pasen geen oplossing is, dan maar het vertrouwen in de regering opzegt, nadien te stellen dat je best nog wel een weekje verder wil onderhandelen, vervolgens de plenaire zitting in de Kamer te schorsen om een stemming te vermijden, en dan meestapt in het scenario van ongrondwettelijke verkiezingen. Die 30 dagen van de alarmbelprocedure afwachten, kon er gerust nog wel even bij hoor, na 40 jaar. Dit scenario werd ook reeds toegelicht door Frederik.

De afrit een 2e maal gemist

De tweede afrit om verkiezingen conform de grondwet te organiseren, werd echter collectief door CD&V, VLD en SP.a gemist. Deze drie partijen weigerden immers om het voorstel van resolutie van Ben Weyts om de verkiezingen alsnog in een gesplitst BHV te organiseren, te bespreken. Het lag nochtans voor de hand:

  • ofwel verkiezingen conform de (gewone) kieswet, maar discriminerend in Vlaams-Brabant en aldus indruisend tegen de Grondwet.
  • ofwel verkiezingen niet conform de gewone kieswet, gesteund door een resolutie waar een democratische meerderheid achter staat, maar wel conform de Grondwet.

Wat zou de logische weg geweest zijn? En wat hopen de drie genoemde partijen hiermee te bereiken? Goodwill aan de overkant? De goodwill waar we al jaren van genieten en waarmee we al zoveel stappen vooruitgezet hebben onderweg naar een oplossing? Keep on dreaming!

Op naar een confederale toekomst?

De verkiezingen zullen dus een feit zijn. Na deze verkiezingen rest ons één doel: vermijden dat we nog eens voor langere periode in de chaos belanden. De stal grondig uitmesten dus. BHV is hierin slechts een begin. Het echte werk is de staatshervorming, een reeks hervormingen waarvan we al jaren weten dat ze noodzakelijk zijn. Een grote hervorming die ons weghaalt van het federalisme-met-twee dat steeds blokkeert als één van beiden niet mee wil, en van België een confederaal land maakt waarin we samen bepalen welke zaken we nog samen willen regelen, zonder elkaar stokken in de wielen te steken. Hoeft het nog gezegd te worden dat het niet alleen N-VA is die hiervoor pleit, maar dat dit ook reeds jaren in de programma's van CD&V en VLD staat? Hoog tijd om woord te houden!

12 reacties

Peter Dedecker's picture

BTW, voor wie er echt genoeg van heeft en overweegt om niet te gaan stemmen: vooral niet doen! Door niet te gaan stemmen, ga je eigenlijk akkoord met de uitslag zoals ze is, leg je je neer bij de gang van zaken, en heb je ook niet het recht er achteraf commentaar of kritiek op te geven. Schaar je beter achter een alternatief en hou vooral niet je mond.

Wat de ongeldigheid van de verkiezingen betreft: Ga stemmen, maar WEIGER uit burgerzin uw medewerking aan de ORGANISATIE van ongrondwettelijke verkiezingen.

Geert Cleuren's picture

Ik ben het niet helemaal eens met je analyse over de VLD. Je kan sommige binnen de partij misschien verwijten dat ze drie jaar in een regering hebben gezeten die heeft aangemodderd, maar zeker de nieuwe generatie niet. Het leek me voor Alexander De Croo zeer moeilijk, zoniet onmogelijk, om meteen na zijn verkiezing uit de regering te stappen. Daarvoor had hij op dat moment zeker niet genoeg gezag.
Ondertussen heeft hij zich altijd consequent opgesteld. Ik heb ook sterk de indruk dat CD&V graag de schuld afschuift op de liberalen, omdat ze zo de schade hopen te beperken. Vergeet niet dat Leterme en ook Dehaene (een dag voor de deadline ineens een flamingant voor de franstaligen) flink wat averij hebben opgelopen.

Peter Dedecker's picture

Tuurlijk schuift CD&V graag de schuld af op de liberalen! En natuurlijk zijn ze minstens even "schuldig"! Maar dat Dehaene een dag voor de deadline een flamingant genoemd werd, zegt veel meer over (de schuld hierin van) de franstaligen, die zelf eerst smeekten om Dehaene, dan over Dehaene zelf.

Wat ik de VLD wel verwijt, is dat hun statement "BHV moet van de baan" ongeloofwaardig geworden is hierin. CD&V wou eerst geen nieuwe verkiezingen (nogal wiedes) en die waren ook niet nodig, zelfs onwenselijk in een niet-gesplitst BHV. Nog even doorgaan, de Kamerzitting niet schrappen (foei, Dewael!), desnoods de 30 dagen van de alarmbelprocedure afwachten, en nadien gewoon stemmen. Pas dan is BHV echt van de baan. Nu is het gewoon een goedkope halfslachtige tsjeventruc van de liberalen om eindelijk van die mislukte regering af te geraken. BHV als een stok om de hond mee te slaan, zonder het probleem echt op te lossen en de kansen hiertoe gewoon te laten liggen. Als het hen menens was, hadden ze het opgelost en konden we weer echt gaan regeren. Maar nee...

Miranda's picture

Peter, ik vind dat OVLD ons de verkiezingsoverwinning van 2007 ontnomen heeft. Want ze heeft eigenlijk volledig tegen haar regeringspartner in gewerkt en tegen de wil van de Vlamingen. En de CDenV is veel te laks geweest. Zij durft niet kiezen tussen het belang van haar kiezers en het partijbelang.

Een burger die nu wat nadenkt moet toch beseffen dat we nu terug naar de verkiezingen moeten omdat die partijen hun regeringsprogramma niet willen uitvoeren ! Dus is het duidelijk : een stem voor één van die partijen is een verloren stem.

Dat moet de kiezer onthouden ! Er komt geen deftig beleid als je weer voor die partijen stemt.

En dag ga ik maar niet spreken over die andere grote partij die altijd de belangen van de Vlamingen zou dienen, maar nu begint te parlasanten over de Islam. Alsof zij er iets aan zullen veranderen, vanuit de eeuwige oppositie ...

Peter Dedecker's picture

Miranda, dat klopt. De manier waarop zij in 2007 niets liever deden dan Leterme stokken in de wielen steken, uit afgunst voor zijn 800.000 stemmen, sprak boekdelen. CD&V mocht dat eerst ondergaan, maar nadien hebben zij ook de klik gemaakt en werd alles in het teken van één doel gezet: Wetstraat 16. De rest was bijzaak.

Peter Dedecker's picture

Geert, de jonge generatie VLD kan misschien anders zijn, maar de VLD bestaat nog altijd uit meer dan dat. De "jonge generatie" heeft nu misschien wel de voorzitter, maar de oude knarren hebben nog altijd een grote invloed. En tot waartoe zij in staat zijn, hebben we vorig jaar mooi gezien, tijdens de onderhandelingen voor de vorming van de Vlaamse regering: vol trots was alles wat lijnrecht inging tegen de punten waarmee VLD naar de verkiezingen trok, bespreekbaar. De broek ging helemaal naar beneden, wachtend op de grote trap. Thank you, come again.

Zo lang is dat nu toch ook weer niet geleden hé? Benieuwd wat jullie achterban daarvan vindt.

Filip L'Ecluse's picture

Ik wil hier toch even reageren op de voorlaatste reactie:

De moeilijke regeringsvorming van 2007 op VLD steken is wel wat kort door de bocht. Voor zover ik mij herinner heeft NVA daar zelf ook niet echt constructief aan meegewerkt. Zo erg zelfs dat het kartel zijn partner heeft laten vallen. Het was trouwens een VLD'er die een interim regering heeft moeten vormen om de gemoederen te laten bedaren om zo het toch voor Leterme mogelijk te maken een regering te vormen.

Verder vind ik persoonlijk het een goede zaak van Alexander om de regering dan maar te laten vallen want dit gaf tenminste het signaal naar de Walen dat er nog maar 1 Vlaamse partij bereid was met hen te onderhandelen.

Groeten
Filip

Peter Dedecker's picture

De VLD zat alleszins heel comfortabel in de zetel te kijken hoe Leterme zich vastreed. En daar hebben ze hem met veel plezier een handje bij geholpen, met af en toe een lekje of een ronkende verklaring.

N-VA heeft zich dan weer aan de basisafspraken van het kartel gehouden, zoals geformuleerd door Herman Van Rompuy in 2005:

Wij treden alleen in een federale regering wanneer de essentiële punten van de staatshervorming worden goedgekeurd.

Ik zie niet in wat er mis is met op die strepen te blijven staan.

Filip L'Ecluse's picture

Ik denk ook niet dat het de VLD zijn plicht is Leterme tegen te houden zichzelf vast te rijden. Tevens het lekje hier en daar is toch een van Leterme's eigen handelspraktijken die hem in een moeilijk parket hebben gebracht.
Het enige wat we VLD kunnen kwalijk nemen is dat ze te lang hebben geprobeerd toch iets van de federale regering te maken. Maar op een bepaald moment moet je je conclusies trekken en ik ben blij dat Alexander dit gedaan heeft.
Verder denk ik wel dat nu na de verkiezingen BHV snel zal kunnen afgehandeld worden. Want zo een symbolisch dossier dat in de praktijk enkel belangrijk is voor politici (vooral dan de manier waarop ze verkozen worden in BHV) heeft zijn vervaldag ondertussen wel overschreden. En als de MR deze keer niet in de regering geraakt, zou het wel iets vlotter kunnen gaan. Zodat we eindelijk kunnen overgaan naar de belangrijke zaken zoals werk, pensioenen veilig stellen, crisis aanpakken, etc ... Kortom echt regeren.

Peter Dedecker's picture

Dat is idd niet de plicht van de VLD.

Maar dat BHV na de verkiezingen snel geregeld kan worden, dat is ijdele hoop, vrees ik. Wat is het verschil met de stellingen nu? Waarom niet gewoon de 30 dagen belangenconflict afwachten, en de boel gewoon stemmen? Dan zijn we daar tenminste van verlost. Na de verkiezingen krijgen we weer hetzelfde spelletje, met dezelfde eindeloze onderhandelingen. En erger nog: dan is de (morele) drempel van de ongrondwettelijke verkiezingen weggevallen. Been there, done that.

Verkiezingen konden ofwel nog verlopen in een gesplitst BHV via de motie-Weyts, of uitgesteld worden tot na afloop van het belangenconflict en de stemming in de Kamer. Helaas hebben CD&V, VLD en SP.a daar een stokje voor gestoken, en dat is hun verantwoordelijkheid. Het is niet de N-VA die het land in de chaos van ongrondwettelijke verkiezingen stort.

Geert Cleuren's picture

Ik volg je redenering niet wanneer je stelt dat BHV pas van de baan is als we het gewoon agenderen, 30 dagen wachten en dan stemmen. Volgens mij beginnen de problemen dan pas, want dan zal niks meer mogelijk zijn. En zeker geen ingrijpende staatshervorming.
En dat hebben we zeker nodig, nog veel meer dan het splitsen van BHV.

Peter Dedecker's picture

Wat is het alternatief? Wat is er nu wel mogelijk? Hoe lang palaveren we nu al, en hoe ver zijn we opgeschoten? Zelfs ultieme redder Jean-Luc, uitdrukkelijk gevraagd door de franstaligen, werd door hen afgeschoten als flamingant. Een alternatief dan gewoon stemmen, is er niet meer. En om de staatshervorming mogelijk te maken, moeten we met alle Vlaamse partijen samen vasthouden aan de stelling niet in een regering te stappen zonder. Dit terwijl we ondertussen ons Vlaams sociaal beleid zelf verder uitbouwen.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be