Op stage in de maak-sector

(tags: )

Na de installatie van de nieuwe Kamer en Senaat polste de Vlaamse ondernemerskoepel Voka bij alle verkozenen naar hun interesse in een "stage" bij een bedrijf of organisatie. Zulke stage zou ons de gelegenheid bieden om nader kennis te maken met het bedrijfsleven, om te luisteren naar de verzuchtingen van ondernemers en om de impact van het beleid in al haar facetten op de bedrijven beter in te kunnen schatten. Hiervoor tekende ik met veel plezier en interesse.

Voka stelde mij twee bedrijven voor uit de chemische sector in de Gentse Kanaalzone. Beide behoren tot de maak-sector, waar de industriële productie centraal staat: de productie van Molybdeenoxide (MoO3) en Ferromolybdeen (FeMo) voor gebruik in roestvrij staal bij Sadaci, en TiO2, beter gekend als pigment voor de verf- en kunststofindustrie, bij Kronos. De recente studie van Unizo en VKW door Geert Noels (Econopolis) over de toekomst van de Vlaamse industrie maakte de stage extra relevant. Noels toont immers aan dat de industriële sector nog steeds de motor van onze welvaart is maar dat ze in sneltempo dreigt te verdwijnen. Na het Verenigd Koninkrijk is België het land met de grootste terugval van de industrie, met alle gevolgen van dien voor werkgelegenheid en overheidsfinanciën.

Zowel Sadaci als Kronos maken deel uit van een internationale groep. Sadaci is eigendom van het Chileense Molymet, terwijl de hoofdzetel van Kronos Worldwide gevestigd is in de VS en haar Europese hoofdkwartier in het Duitse Leverkusen. Dat heeft natuurlijk een impact op de investeringsbeslissingen.Zo steekt de Belgische vennootschapsbelasting met kop en schouders boven die van andere landen uit. In de praktijk liggen deze lasten weliswaar lager door allerlei premies en maatregelen, waarvan sommige uniek zijn in de wereld (zoals de notionele interestaftrek), maar het kwaad is reeds geschied. Detailberekeningen van het (verwachte) rendement voor elke vestiging afzonderlijk worden hierdoor nodeloos complex maar ook onzeker. Het is dan ook pijnlijk te moeten horen dat uit de huidige studies blijktdat een buitenlandse vestiging zal instaan voor de verdere verwerking van de eindproducten van de technologie die door Sadaci werd ontwikkeld om gebruikte katalysatoren van olieraffinaderijen te recycleren. Een gemiste kans voor ons land. Een en ander vereenvoudigen, premies met beperkt rendement en hoge administratieve last afschaffen, en in ruil de vennootschapsbelasting verlagen: het zou een groot verschil kunnen maken. Idem voor de maaltijd-, eco-, cultuur-, sport- en andere cheques waar alleen de Sodexho's en Accors van deze wereld beter van worden: laten we die gewoon afschaffen en de belastingen op inkomsten uit arbeid verlagen. Een nul-operatie voor de overheid, maar minder administratieve lasten voor werkgevers en een betere sociale bescherming voor werknemers zijn het resultaat. Het kan niet langer dat een werkgever 3 euro moet betalen om een werknemer 1 euro opslag te geven.Molybdeen

© CC 3.0 Alchemist-hp

Als groene jongen ben ik uiteraard ook voorstander van strenge milieunormen. Beide bedrijven trekken het belang van een degelijke milieubescherming en bijhorende strenge regels op het lozen van afval (en stof) in water, lucht en bodem niet in twijfel en investeren daar voortdurend in. Niet alleen uit ecologische overwegingen, maar ook uit economische: vele afvalstoffen bevatten immers nog waardevolle elementen. Bij Kronos gaat 75 procent van de investeringen naar milieu en veiligheid, versus 25 procent naar productieverbeteringen. Ze doen dit zowel uit eigen beweging, voor de veiligheid en het comfort van de werknemers, als omwille van de wijzigende regelgeving. Bepaalde excessen in die regelgeving (of de interpretatie door individuele ambtenaren) zijn soms echter te gek voor woorden. Dat een norm voor de hoeveelheid molybdeen in het afvalwater bij Sadaci strenger is dan die voor drinkwater, lijkt me weinig nuttig. Niettemin worden de meeste milieu-instanties streng maar rechtvaardig bevonden, waarbij vooral de proactieve houding door Kronos gewaardeerd wordt. Ook met omwonenden en milieuverenigingen hebben beide bedrijven een goede relatie.

Andere regels, zoals bijvoorbeeld de Seveso-procedures, zijn dan weer gemaakt met grote bedrijven als BASF of een kerncentrale in het achterhoofd. Voor kleinere ondernemingen wordt de planlast op die manier verhoudingsgewijs wel heel groot. Het volledige bedrijf moet immers onderzocht worden, ook al beperkt het risico zich tot slechts één onderdeel of een afzonderlijke productielijn met een beperkte hoeveelheid gevaarlijke stoffen waarvan de perimeter op de eigen terreinen blijft. Het belang van kleinere ondernemingen mag niet verwaarloosd worden. Meer aandacht hiervoor in de regelgeving lijkt me geen overbodige luxe.

Bij Kronos is de tewerkstelling de voorbije 20 jaar stabiel gebleven. Tegelijkertijd werd echter massaal ingezet op automatisatie en doorgedreven optimalisatie, waardoor men de productie kon verdubbelen. Dat is een resultaat om trots op te zijn. Het aantal werknemers mag dan wel constant blijven, met de automatisatie nam ook de vereiste scholingsgraad toe. Dat is een tendens die we in veel bedrijven vaststellen en waardoor het tekort aan mensen met een technische kennis alleen maar toegenomen is. Dit wordt stilaan een belangrijk pijnpunt voor onze economie. Dat de machine met zakken van 25 kg sleurt in plaats van de mens, kunnen we daarentegen alleen maar als een voordeel van de automatisatie beschouwen.

Wat mij betreft waren het zondermeer zeer boeiende dagen. Indrukwekkende installaties, aangestuurd door mensen achter de knoppen, geperfectioneerd door ingenieurs en technici, bijgestaan door noeste arbeiders en administratieve diensten, die de basis vormen van onze welvaart... We kunnen ze niet genoeg koesteren!

Peter Dedecker bij Kronos Gent

Stukje eveneens verschenen op de nationale N-VA website.

7 reacties

Vrijgestelde Oudere Werkloze (60+)'s picture

Weeral plat op de buik voor VOKA ; Bart Desmulpaap heeft immers gezegd "VOKA zijn mijn bazen" en "wat goed is voor VOKA, is goed voor Dewever" N-VA = de buikspreekpoppen in het marionettentheater van VOKA . Wij willen geen geVOKAiseerd ,neo-liberaal ,dus asociaal Vlaanderen waar bazenpoeppende politici naar VOKA's pijpen dansen
Wij willen een democratie geen asociale lobbycratie en absoluut geen neoliberale dus asociale VOKAcratie ! VAKBONDEN WORDT WAKKER, VOKA IS LOSGELATEN !

Peter Dedecker's picture

Met welke punten uit mijn artikel ga je niet akkoord? Of speel je gewoon liever de man dan de bal?

Vrijgestelde Oudere Werkloze (60+)'s picture

"De Belgische vennootschapsbelasting steekt met kop en schouder boven die van andere landen uit" is slechts een DEEL van het verhaal ,
NEGENS ANDERS ter wereld geldt "notionele interestaftrek" en de boekhoudkundige trukendoos die hier weg mee weet !!!!!!!!
Ondernemingen worden ZELDEN OF NOOIT gecontroleerd wegens INTENTIONEEL gewild personeelstekort bij de Belastingsdienst (Reynders). Een ondernemer kan daardoor onder andere van de belastingen aftrekken ;
- auto's op kosten van de firma.
- restaurant- en bar- en hoerenkotbezoek op kosten van de firma want "klantenwerving" (hoerenkoten leveren catering , een hap met BTW-bonneke), poeppen op kosten van de gemeenschap !
- privéfeesten (trouwfeesten o.a.) als "personeelsfeest" , "klantenfeest" etc gecamoufleerd.
- plezierreisjes ("met syllabus") die dan hokus-pokus-pats ..."studiereizen" worden hahahaha
- computers e.d. die "voor de firma" werden aangekocht en thuis gebruikt worden "om thuis verder te kunnen werken" hahahaha !

ETC...ETC...ETC...ETC..ETC...ETC...ETC...ETC...

Peterke ,jongenske, ga eens tussen-pot-en-pint met één of andere wegens "te oud" ontslagen boekhouder een "klapke" doen, zonder dat de naam der firma's in kwestie zullen worden vernoemd ("beroepsgeheim") zult ge wat te weten komen dat uw eenzijdige "waarheid" over de "te hoge" venootschapsbelasting objectief-correct relativeren zal maar uiteraard niet past in het idealistisch plaatsje dat de politiek-correcte media en anti-vakbonds bazenpoepperspolitici over ondernemers uitkakken !

Peter Dedecker's picture

Wat jij zegt over die belastingaftrekken (inclusief notionele interestaftrek) ligt toch helemaal in de lijn met wat ik zeg? Hierdoor ligt de belastingdruk in de praktijk lager, terwijl dat hoge cijfer van 33,99% in internationale context schrikwekkend blijft. Snoeien in die aftrekposten levert meer inkomsten op, die teruggegeven kunnen worden in een verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting. Een operatie die op het eerste zicht budgetneutraal is voor overheid en bedrijven, maar wel eenvoudiger controles tot gevolg heeft waardoor er ofwel minder controle-ambtenaren nodig zijn (besparing en dus minder belastinginkomsten nodig) ofwel de beschikbare controle-ambtenaren kunnen ingezet worden om meer bedrijven te controleren en het systeem dus eerlijker te maken. Om nog maar te zwijgen van het beeld in internationale context dat bijgestuurd wordt met een tariefdaling. Een gelijkaardig verhaal gaat op voor de loonlasten.

Wat je zegt over de controles van bedrijven klopt slechts gedeeltelijk: bedrijven in Vlaanderen hebben een veel hogere kans om gecontroleerd te worden dan bedrijven in Brussel en Wallonië. Een reden voor vele bedrijven om een maatschappelijke zetel in Brussel op te richten.

Bart Van Oost's picture

Niet vergeten dat vennootschappen - mits zij voldoen aan bepaalde voorwaarden - in aanmerking kunnen komen voor een verlaagd, opklimmend tarief in de vennootschapsbelasting. 24,98 % op eerste 25.000,00 EUR winst...

Internationale context notionele intrestaftrek (IA): bedoel je Peter dat de I.A. een fiscaal lokmiddel is om buitenlandse investeringen en bedrijven naar BE te krijgen? Denk dat dit niet de eerste point of interest is voor hen... Er spelen meerdere (lees: belangrijkere) factoren mee. Denk dat we hier in BE een beetje aan regelgeving-obesitas lijden... Hoeveel regereringen, instanties, organisaties zijn er niet in dit landje die van alles en nog wat te beslissen hebben... Regelneverij heet dat... Beetje teveel vindt je niet? Dat speelt ook een grote rol, net zoals het feit dat we nu al jaren zonder échte (= daadkrachtige) federale regering zitten.

Bovendien heb gelijk de laatste jaren de indruk dat Vlaanderen en Wallonië op het vlak van buitenlandse investeringen meer concurrenten zijn voor elkaar, dan dat er samenwerking is. Volgens mij is dat ook niet goed. Maar als we kijken naar een bredere context binnen de E.U. landen, zien we dezelfde reflex. Kijk maar eens wat G.M. bv. in ons land doet en vergelijk hun daden hiermee eens in DE... Schandalig is dat, maar het is een perfect vb. van hoe EU-landen elkaar beconcurreren...

We mogen niet de speelbal worden van kapitalisme, al stelt "oudere werkloze" hierboven het wel zéér plat voor! Frustaties?

Wat betreft belastingcontroles: hangt - en dat is mijn persoonlijke indruk - sterk af van controle tot controle... Maar eerlijk: qua controles is BE een klein paradijs, met dank aan Didier!

Brecht Arnaert's picture

Peter,

Zo'n stukjes lees ik graag. Je bent liberaler dan je zelf vermoedt.

Beste groeten,

Brecht.

Peter Dedecker's picture

@Bart: met de I.A. doel ik niet zozeer op het feit dat dit destijds gelanceerd werd om (beslissingscentra van) internationale bedrijven naar hier te krijgen, maar vooral op het feit dat we hierin een unicum zijn en dit niet altijd meegenomen wordt in de KPI's van grote bedrijven die verschillende landen vergelijken voor een investering. Die ziet men pas als men in een shortlist dieper begint te graven om de uiteindelijke locatie van een investering te gaan bepalen.

Wat concurrentie betreft: wat GM is DE doet is deels ingegeven door Duits protectionisme. Idd geen goede zaak, wat hen op lange termijn nadelig zal uitkomen. Maar een beetje concurrentie tussen de verschillende landen en regio's kan zeker geen kwaad: het houdt iedereen wakker. En die concurrentie is er nu trouwens ook al. Wallonië heeft een veel efficiënter vergunningsbeleid dan Vlaanderen. Dit deels doordat er nu eenmaal meer plaats is daar, maar deels ook doordat de administraties beter samenwerken, procedures eenvoudiger zijn en men er daar alles aan doet om het potentiële investeerders zo makkelijk mogelijk te maken om daar zaken te doen, in tegenstelling tot hier waar de administraties eerder gericht zijn op controleren en belemmeren ipv faciliteren.

En wat controle betreft: idd, België is een belastingparadijs, vooral voor de grootverdiener die genoeg omwegen kent, waardoor de gewone werkmens dubbel betaalt. Komen nog eens de regionale verschillen bij, waar ik het eerder al over had.

@Brecht: je hebt liberaal en liberaal hé. Ik ben ethisch vrij liberaal, economisch gezien zie ik bedrijven en ondernemers als bron van onze welvaart, maar in tegenstelling tot de partijpolitieke liberalen ben ik niet te vinden voor een minimale overheid. Ik ben voor een efficiënte overheid, die gerust veel in de pap te brokken mag hebben (bijvoorbeeld inzake bescherming van ons leefmilieu, zie de paragraaf hierover in de tekst) maar dat wel op een efficiënte, democratische en transparante manier moet doen. Ik ben voor een sterke overheid inzake gezondheidszorg, tegen de privatisering van gezondheidszorg en sociale zekerheid, maar diezelfde overheid moet dat wel efficiënt doen en misbruiken bestrijden en iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid laten opnemen. Geen minimale overheid waar het recht van de sterkste (of rijkste) geldt voor mij.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be