Op stap met Rik De Vis door de Merelbeekse Scheldemeersen

(tags: )

Voor een volksvertegenwoordiger zijn niet alleen de weekdagen, maar ook de weekends steevast goed gevuld. Dikwijls ook met eetfestijnen en activiteiten van lokale afdelingen allerhande. Het blijft immers belangrijk om, naast alle online activiteiten, ook offline voldoende contact te houden met de basis, en de afdelingen te steunen natuurlijk. Afgelopen zondag was N-VA Merelbeke aan de beurt, met een bijzonder geslaagd eetfestijn: lekker eten en een zeer grote opkomst. Het zit nog altijd zeer goed bij onze basis, die maar blijft groeien.

Er was echter niet alleen het eetfestijn zelf: nadien was er voor de liefhebbers nog een wandeling met huidig fractieleider en voormalig schepen Rik De Vis door een prachtig stukje natuur: de Merelbeekse Scheldemeersen. Iets wat deze groene jongen zich geen twee keer liet zeggen.


Merelbeekse Scheldemeersen door Spotter2
© CC 3.0 Spotter2

Merelbeekse Scheldemeersen door Spotter2 - CC by sa

Voor de lokale N-VA afdeling, die in het verleden ooit nog opkwam onder de naam "Volksunie - Milieu Belangen", is dergelijk project van groot belang. Rik stak destijds als schepen, en nu nog steeds als fractieleider, volop zijn schouders onder de wettelijke afbakening van het groengebied waardoor er niet meer mag gebouwd worden en de realisatie van tal van maatregelen om de ecologische waarde te vergroten: meer ruimte geven aan de beken door minder steile oevers en stroomvertragende dammen, vervangen van de snel groeiende populieren door lokale traaggroeiende boomsoorten, aaneensluiting van de verschillende bosjes, bescherming van de oude meanders, instellen maximum begrazing en verbod op meststoffen in de weilanden,... Dit in samenwerking met de VLM. Heel interessant allemaal en goed te zien hoe goed de natuur het daar doet. Een fijn stukje genieten op zondagmiddag, en vlakbij. Meer van dat!

N-VA Merelbeke kan zeker trots zijn op het beleid van haar voormalige schepen(en) en de huidige fractie. Ook de afdeling zelf doet het bijzonder goed, de sfeer is goed, de ambities zijn hoog en de werkkracht is enorm. Men kon dan ook vandaag reeds aankondigen in 2012 met een eigen N-VA lijst naar de kiezer te trekken, aangevoerd door Rik. Ik kan hen enkel alle succes toewensen, en heb er het volste vertrouwen in dat het met deze ploeg zeker in orde komt!

Bij thuiskomst was er helaas minder goed nieuws...

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be