Optima: ordinaire zelfbediening

(tags: )


logo Optima
© Optima

Hoe meer we te weten komen over Optima, hoe erger het wordt. Wat eerst een Icarusverhaal leek te zijn, waarbij hoogmoed tot de val leidde, is meer en meer een verhaal van pure zelfbediening door bepaalde aandeelhouders en bestuurders, met vragen over de rol van de toezichthouders. Ik kaartte de kwestie aan in het Parlement en het VRT Journaal.

Het is tekenend dat uit gelekte documenten in De Standaard, De Tijd, VRT en Apache blijkt dat men tot op het einde nog geld probeerde uit de brand te slepen voor zichzelf, terwijl men overheden en ziekenhuizen probeerde te overtuigen om er belastinggeld in te stoppen. Geen enkele schaamte kende men daar, ten koste van spaarders en personeel.

Vraag is natuurlijk hoe het zo ver is kunnen komen. Waarom gaf de CBFA in 2011 Optima na de overname van Ethias Bank geen banklicentie, maar de Nationale Bank kort daarna wel? De CBFA was nochtans jarenlang toezichthouder op die bewuste Ethias Bank tot aan de redding in volle Arco-periode. En ook toen al negeerde Optima de richtlijnen van de Nationale Bank. Aandeelhouders investeerden in Optima met geld dat ze leenden bij Optima. Van waar kennen we dat? Ondanks een verbod werden toch dividenden uitgekeerd. Waarom werd toen, in 2011-2012 niet meer doortastend opgetreden? Laat staan toen de BBI een onderzoek voerde naar de witwaspraktijken van Optima en staatssecretaris John Crombez net op dat moment een werkbezoek bracht aan Optima met de melding dat hij voor de meeste financieel tussenpersonen zijn hand in het vuur steekt...

In 2014 werd wel ingegrepen, werd de druk door de toezichthouder verhoogd en begon Optima aan de afbouw van de bankactiviteiten. Vorige week werden uiteindelijk de rekeningen geblokkeerd, werden de laatste pogingen om de bank leeg te zuigen door bepaalde aandeelhouders en bestuurders tegengehouden en teruggedraaid. De verantwoordelijken worden aangepakt en onder curatele gezet, en zullen moeten bijdragen om de spaarders schadeloos te stellen. Een goede aanpak die men in het verleden beter ook had toegepast bij Arco.

Johan Van Overveldt kon de cliënten gerust stellen: de depositohouders zijn bevoorrechte schuldeisers (2e in rang na het sociaal passief) en zouden volgens de huidige ramingen volledig vergoed kunnen worden zonder beroep te doen op belastinggeld. Een goede zaak lijkt me. Ook positief lijkt me dat in dit geval curatoren aangesteld zijn, en dat men niet zelf de vereffenaar speelt bij het eigen faillissement zoals elders.

Het blijft evenwel van het allergrootste belang dat er duidelijkheid komt over de rol van de toezichthouders. Daarom heb ik een verzoek ingediend om hen zo snel mogelijk te horen in de commissie Financiën van het Parlement. Dat kan snel gaan, waarna we kunnen beslissen over verdere stappen.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be