Overheidsfinanciën regering-Michel op koers

(tags: )

Dankzij de maatregelen van de federale regering kent de begroting voor het eerst sinds lang enkele meevallers. Dat benadrukte het Rekenhof tijdens hoorzittingen in de Kamer. Ik ben dan ook uiterst tevreden. Onlangs verwees Karin Temmerman (sp.a) de helft van de beleidsmaatregelen nog naar de prullenmand. Met de opmerkingen van het Rekenhof wordt nu het tegendeel en haar ongelijk bewezen.

Het Rekenhof verwijst in zijn opmerkingen in de eerste plaats naar de buffer van 559 miljoen euro, die de federale regering in haar begroting voorzag. Daarnaast paste ook de Europese Commissie haar voorspelling in positieve zin aan - net als het IMF, dat een forse verbetering verwacht tegenover eerdere schattingen. De aanpassingen van het IMF en de Europese Commissie zorgen voor een bijkomende verbetering van 530 miljoen euro. Bovendien benadrukt het Rekenhof dat een aantal fiscale en niet-fiscale ontvangsten te conservatief werden ingeschat. De cijfers zijn dan ook ronduit positief te noemen.

Beleidsmaatregelen werpen hun vruchten af

De positieve geluiden komen er niet zomaar. De regering-Michel zorgt ervoor dat het land er economisch opnieuw op vooruitgaat. Door een beleid te voeren dat onze ondernemingen opnieuw competitief maakt en door meer jobs te creëren in de private sector, kan deze bewindsploeg, met minister van Financiën Van Overtveldt, een mooi rapport voorleggen. Ze slaagt erin om zowel de belastingdruk, de overheidsuitgaven als het structureel saldo te verlagen. Ook nu realiseert de federale regering een van haar doelstellingen: het opnieuw gezond maken van onze overheidsfinanciën. Die ingeslagen weg moeten we volgen.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be