Politieke benoemingen bij Belgacom? Leve de onafhankelijk bestuurders!

(tags: )

partijpolitieke weegschaalDe manier waarop de regering Di Rupo I omgaat met benoemingen, is bijzonder laakbaar. Enkel bij Brussels Airport, hiertoe gedwongen door de private mede-aandeelhouder, wordt een headhunter ingeschakeld. Bij de andere in te vullen posities kan hier geen sprake van zijn. Het zou maar gebeuren dat, zoals bij Belfius, die headhunter een vooraanstaand (PS-)politicus (in casu Guy Quaden) niet als meest competent persoon aanduidt. Dat wil men blijkbaar ten allen tijde vermijden. Alle in te vullen posities worden op één hoop gegooid en verdeeld met behulp van een strikt partijpolitiek apothekersweegschaaltje. Enkel de kleur telt, en bewezen diensten voor deze of gene partij. Ook bij Belgacom weegt partijtrouw meer door dan enige affiniteit met de snel veranderende telecomwereld. "Maar die impact is beperkt," zegt CEO Didier Bellens in een interview (DS, 22-12-12), gezien "het overwicht van de onafhankelijk bestuurders in de belangrijkste beslissingsorganen". Maar is dat wel zo?

De Raad van Bestuur van Belgacom bestaat, zoals elk beursgenoteerd bedrijf, ten dele uit onafhankelijk bestuurders. De andere bestuurders worden aangeduid door de referentie-aandeelhouders, hier de Belgische Staat en dus de regering. De onafhankelijk bestuurders waken echter over het algemeen belang van de onderneming en dus ook de belangen van de particuliere aandeelhouders. Voor die onafhankelijke bestuurders geldt dan ook dat zij geen belangrijke financiële voordelen mogen ontvangen van Belgacom, net om die onafhankelijkheid te behouden. Net als alle personeelsleden van Belgacom moeten zij ook het reglement inzake belangenconflicten naleven en altijd handelen in het belang van Belgacom.

Een van de onafhankelijk bestuurders bij Belgacom is echter Carine Doutrelepont. Deze dame, die tot de RvB van Belgacom toetrad vlak na de beursgang, maakt sinds vorige week ook deel uit van de RvB van Belfius, draagt een PS-etiket en heet een van de getrouwen van premier Elio Di Rupo te zijn.

Voor haar prestaties in de RvB van Belgacom kreeg mevrouw Doutrelepont in 2010 25.000 euro, met daarbovenop 5.000 euro per bijgewoonde vergadering van de raad en 2.500 per bijgewoonde zitting van een adviserend comité van de raad. Dit bleek echter niet voldoende, want mevrouw, die hier het management moet controleren, wordt door datzelfde management nog eens ingehuurd als advocaat, wat in strijd is met de onafhankelijkheid. Op mijn vraag stelde minister Paul Magnette (PS) geen probleem te zien omdat het hier gaat om slechts 44.138 euro + 8% kosten in 2010. Niet significant volgens hem. Het is maar wat je significant noemt...

Bovendien was mevrouw in het verleden advocate aan de Brusselse balie en in die hoedanigheid actief voor de Franstalige mediaregulator CSA. Deze moet zowel de televisie-aanbieders in Franstalig België reguleren en heeft dus toegang tot confidentiële informatie van Belgacom en haar concurrenten op televisievlak. Handig om zo iemand in je RvB en als raadgever te hebben...

Maar nog erger: mevrouw is opnieuw advocaat voor een aantal buitenlandse
omroepen. Zij vertegenwoordigt die omroepen in de onderhandelingen met de telecomoperatoren, dus zowel Belgacom als concurrenten van Belgacom, over de vergoedingen voor doorgifte van de signalen van die groepen. Ook handig om te weten hoe de onderhandelingen bij je concurrent verlopen en welke marges er nog zijn bij enkele leveranciers... Maar wiens belang gediend wordt? Dat weet niemand, behalve betrokkene.


Didier Bellens
© belgaimage

Dat de niet-onbesproken CEO Didier Bellens, zelf een PS-benoemde, dit weekend in een interview (DS, 22-12-12) de impact van de politieke benoemingen minimaliseert omdat in zowel het auditcomité als het remuneratiecomité de onafhankelijk bestuurders de meerderheid uitmaken, is dan ook bijzonder stuitend. Als hij dan ook nog eens benadrukt dat de nieuwe voorzitter de telecomsector moet kennen en moet kunnen volgen in een wereld waarin alles snel beweegt, net terwijl voor de regering alle benoemingen één pot nat zijn waarbij enkel partijkleur doorweegt en zelfs namen als Etienne Schouppe (ondertussen terug Senator) en Stefaan De Clerck valabel zijn voor Belgacom, toont dat de man ook nog beschikt over een fijn vleugje cynische humor. Al weet ik niet of we bij deze gang van zaken eerder moeten huilen dan lachen.

Belgacom, het kroonjuweel van de Belgische overheidsbedrijven, verdient beter. Net als haar miljoenen klanten en 16.000 personeelsleden.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Blik op mijn agenda

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be
0486/152320

Disclaimer

Dit is de website van Peter Dedecker. Alle teksten mogen, tenzij anders vermeld, overgenomen worden mits bronvermelding. Een link wordt altijd geapprecieerd. Dit alles is mijn persoonlijke opinie. Organisaties waar ik lid van (geweest) ben of voor (ge)werk(t heb) kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor wat ik hier schrijf. Zie de volledige disclaimer.