Scheefgelopen situaties rechttrekken

(tags: )


Mathias De Clercq
© belgaimage

Mevrouw Demir, u hebt geen lessen te geven aan anderen. Volgend jaar maakt uw partij 10 jaar deel uit van de Vlaamse regering. Een vergunning krijgen heeft nooit zo lang geduurd.

Toen collega Mathias De Clercq (Open VLD) op 25 april deze woorden voorlas van zijn blaadje, op het spreekgestoelte in het parlement, moest ik toch even nakijken of ik dat wel goed gehoord had. Hij heeft natuurlijk een punt: we moeten echt zorgen dat wat we in Vlaanderen zelf doen, beter doen. Maar was het niet zijn partij, Open VLD, die 10 jaar lang de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening (Dirk Van Mechelen; 1999-2009) leverde en de toestand achterliet waarin we ons nu bevinden? Toch wel bijzonder vreemd van Mathias. Eén van de zaken waar N-VA het verschil maakt in Vlaanderen, waar we de kracht van verandering uitstralen, is net het beleid inzake Ruimtelijke Ordening, waar Philippe Muyters een scheefgelopen toestand rechttrekt met twee essentiële recente beslissingen.

Zo zal de vorige maand door de Vlaamse Regering besliste unieke omgevingsvergunning, die de bouwvergunning en milieuvergunning samenvoegt, het een pak makkelijker maken om potentiële investeerders hun ding te laten doen: investeren en jobs creëren. Want nu is het toch maar al te gek voor woorden: je kan als ondernemer een pak geld steken in de procedure om een milieuvergunning te bekomen, die nadien waardeloos is als er geen bouwvergunning volgt en je alsnog vastzit. En dan zwijgen we nog over de rechtsonzekerheid van vergunningen met een beperkte geldigheid. De nieuwe procedure wordt een pak sneller, duidelijker, goedkoper en met meer rechtszekerheid. 105 dagen voor de gewone procedure, en slechts 60 dagen voor de vereenvoudigde procedure, met mogelijkheden tot vooroverleg en inspraak van het publiek. Dat zijn zaken die ons als maatschappij niets kosten, maar die wel een enorme hefboom kunnen opleveren om het investeren in ons land aan te moedigen.


Philippe Muyters
© CC 3.0 Daniel Suy

Daarnaast besliste de Vlaamse Regering vrijdag het Ontwerpdecreet Complexe Projecten van Philippe goed te keuren. Dat grote projecten, zoals de ontsluiting van Antwerpen en de Limburgse Noord-Zuidverbinding al jaren lang oeverloos vast zitten in tal van procedures, zorgt niet alleen voor vertraging maar weegt op onze economische positie. De nieuwe procedure bestaat uit een "drietrapsraket", met drie belangrijke beslissingsmomenten, telkens voorafgegaan door uitgebreide inspraakmogelijkheden van het publiek en middenveld.

De goedkeuring door de regering van beide voorstellen is een eerste stap. Als deze nadien door het Vlaams Parlement goedgekeurd worden, kunnen we spreken van twee uiterst belangrijke hervormingen, wellicht de belangrijkste in jaren. De impact kan snel voelbaar zijn en staat in schril contrast met het gebrek aan hervormingen op federaal niveau dat aan onze welvaart blijft vreten. De kracht van verandering, versus het eeuwige status quo. Meer van dat, Philippe!

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be