Schorremorrie vernietigt wetenschappelijke veldproef in Wetteren

(tags: )

Mijn wetenschappelijk hart bloedt als ik zie wanneer het groepje "Field Liberation Movement" een wetenschappelijk experiment, een veldproef met genetisch gewijzigde aardappelen, vernietigt in Wetteren. Burgemeester en politie stonden erbij en keken ernaar. Een schandelijke vertoning en gebrek aan verantwoordelijkheidszin van actievoerders en lokaal bestuur. (zie De Redactie, Het Nieuwsblad, Schamper)

Op het omheinde proefveld in Wetteren groeien sinds begin mei enkele genetische gewijzigde aardappelen die resistent zijn tegen een schimmelziekte en zo chemische bestrijdingsmiddelen overbodig maken. Een experiment waar onder meer de UGent en het Vlaams Instituur voor Biotechnologie aan meewerken, en een grote stap voorwaarts zou kunnen betekenen voor onze voedselvoorziening en ons leefmilieu gezien de overbodigheid van chemicaliën. Een proef en onderzoek waar we als maatschappij veel geld in investeren om het in alle openheid, met publicatie van de resultaten, te laten plaatsvinden. Eigen wetenschappelijk onderzoek om te vermijden dat dergelijke zaken ons afhankelijk maken van enkele bedrijven.

De binnen- en buitenlandse actievoerders, op geweldadige manier strijdend tegen vooruitgang, schieten dus in eigen voet. Tekenend hierbij is ook dat zij, die zichzelf milieubewust noemen, het veld besproeiden met pesticiden. Iets wat deze groene jongen best pijnlijk vindt. Dit is geen vorm van democratisch actievoeren meer, dit zijn eerder praktijken van een soort Vlaams-Franse Taliban, zoals Paul De Grauwe opmerkt.

Tekenend is ook de houding van het Wetterse gemeentebestuur en burgemeester Alain Pardaen. Dat dergelijke actievoerders, met als doel de vernietiging van het proefveld, zich niet aan bepaalde 'afspraken' zouden houden, kon het kleinste kind verwachten. Vraag is wie hier in de fout gegaan: de politie met haar gebrekkige optreden, of de burgemeester met een zware inschattingsfout? Een verhaal dat nog een staartje zal krijgen in het federaal parlement, zeker gezien men blijkbaar al een aantal van die pipo's vrijgelaten heeft.

Update: De Standaard bericht ondertussen ook reeds over mijn reactie.

Update: hieronder een videofragment van de vraag die ik hierover in het parlement gesteld heb.

24 reacties

Jan V.'s picture

Dat ze dat schorremorrie al hebben vrijgelaten treft me nogal diep. Net gezien hoe die kerels tekeer gaan, die omheining kunnen ze ook al deels in de vuilbak gooien. En dan die mensen nog interviewen waarin ze zeggen dat dit onderdeel is van een groter geheel....proper ik zou niet mijn kop durven buitensteken als ik die geïnterviewde was.

Matthias's picture

Hoewel ik de manier waarop de actie werd gevoerd volledig afkeur, kan ik het stand punt tegen GGO's wel begrijpen.

Uiteindelijk is de kans zeer reeël dat onderzoek als dit elders in de wereld wel degelijk gefinancierd wordt vanuit een bedrijfswereld. Patenten op GGO's zijn het echte gevaar. Op termijn zou dat kunnen leiden tot monopolisering van voedselproductie en de creatie van afhankelijkheden die nadelig zijn voor de consument. Grote bedrijven krijgen meer greep op voedselprijzen en kleinere bedrijven gaan onderuit wegens niet meer concurrentieel.

Ook al gaat het hier om onafhankelijk onderzoek door de UGent, er horen wel degelijk garanties te zijn dat elke boer uiteindelijk op termijn baat heeft bij dit soort onderzoek en niet enkel de groten.

Dat gezegd zijnde: heel jammer van de backlash die critici met valabele bezwaren door deze actie nu moeten verteren.

Anoniempje's picture

Het was de bedoeling om "het debat over ggo-gewassen aan te zwengelen". Zo'n acties maken er echter enkel een zwart-wit verhaal van... Jammer voor de serieuze critici inderdaad.

Jan V.'s picture

"Eigen wetenschappelijk onderzoek om te vermijden dat dergelijke zaken ons afhankelijk maken van enkele bedrijven."

Met andere woorden dit is net NIET wat gevaarlijk is, het is om dergelijke zaken tegen te gaan dat dit soort onderzoek wordt gedaan. Trouwens als je publicaties openbaar maakt, is het imho al heel moeilijk om iets te patenteren.

Stino's picture

In plaats van nog wat extra politie op te trommelen kan men natuurlijk ook gewoon een paar 1000 Volt op het hek zetten. Bij voorkeur dan wel opgewekt door hernieuwbare energie.

Jan Pieters's picture

Heel jammer voor de wetenschappers en de wetenschap. Hopelijk valt nog iets te redden..
Het makke vertoon van de Wetterse politie was ronduit lachwekkend te noemen, de burgers zullen de
overuren wel ophoesten...

In de uitzending van Terzake tenslotte, hoorde ik enkel pseudo-anarchistisch geleuter door een archaisch type onder het mom "...het debat over ggo-gewassen aan te zwengelen...". Weg ermee!!

Peter Dedecker's picture

@Stino: ware idd geen slecht idee :-)

de blaere's picture

Groen! heeft nu ook kleur bekend.
In die partij wordt achter gesloten eerst overlegd hoe ze hun eng fundamentalisme naar buiten zullen brengen .Mr Staes was op reis en dan zie je het ware gelaat.
Hij werd teruggefloten....de druk was zo groot dat inbinden de enige oplossing was.

Tom Peeters's picture

Even los van de vraag of een actie tegen ggo's al dan niet terecht is: waarde mede-NVA'ers, als dit soort actie zou uitgevoerd worden in een faciliteitengemeente, tegen de taaltoestanden daar, door TAK, dan zouden we woorden als "ludiek", "vrijbuitersactie", e.d. in de mond nemen en de actie meer dan waarschijnlijk enthousiast goedkeuren.

Maar wat zie ik nu: "schorriemorrie", "tekeer gaan", etc.

Zijn wij zo hypocriet dat we dit soort actie goedkeuren als het in onze kraam past en afkeuren, indien niet?
Moeten we misschien de naam van onze partij veranderen in Niet-consequente Vlaamse Alliantie?

Heb trouwens de opnames van de actie net nog eens bekeken en de enigen die ik geweld zie gebruiken zijn de flikken...

Jan V's picture

Ze zijn niet toegelaten op het domein en breken heel den boel af, inclusief dranghekkens. Vragen of ze aub willen stoppen met het vernielen van een onderzoek waar 100-duizenden euro's in gestoken werden en vragen om aub niet de hekkens neer te halen helpen blijkbaar niet, wat wil je dan dat ze doen aub vragen om zichzelf aan te geven bij het dichtstbijzijnde politiekantoor ? Ik heb trouwens TAK nog niet onmiddellijk geweld zien gebruiken. Integendeel, bij de protestmars tegen de politieke impasse hing het TAK enkele van hun pamfletten uit en werden ze aangevallen door belgicisten, maar daar zie je natuurlijk niets van op één of vtm. Zoek zelf maar op op de youtube-site : TAK protest/geweld ofzo .

Jeroen Watté's picture

Het is sterk dat in Vlaanderen de media het debat lijken te beperken tot de verpakking van deze actie. Daarbij geldt een voorkeur voor contradicties bvb. hippies die pesticiden sproeien of geweld plegen. Los van deze 'agents provocateurs' die klassiek een minderheid van enkele procenten uitmaken van het totale kritische publiek. Voorafgaand aan de actie werd blijkbaar toch vooral gefocust op inhoud door het gros van de aanwezigen (het waarom van het protest). Maar zo goed als niets daarvan in de media. Politici mogen over vanalles en nog wat hun zeg doen, zelfs als ze van niets weten over het inhoudelijke. Vlaanderen heeft als bakermat van de gentech dan nog het nadeel dat het debat zich beperkt tot een pro of contra ggo. Alle reclame is goede reclame. In die zin wekt het argwaan dat het VIB een bord "Aardappel van de toekomst" uithing. Dat rijmt niet met hun "onafhankelijke" wetenschappelijke instelling. Wetenschappers maken geen reclame voor iets dat nog moet bewezen worden. Los daarvan moeten we opmerken dat VN-rapporten die kritisch zijn over het potentieel van ggo's (en waar al jaren over gezwegen wordt), sinds deze actie in de media komen. Als de actievoerders er dus in slaagden om een omerta te doorbreken in Vlaanderen, dan is dat een hele prestatie. En, inderdaad jammer van de overuren van de lokale politie-ambtenaren.

Overigens, het gaat niet over overbodigheid van pesticiden. In het persbericht van ILVO van 16/09/'10 over dit onderzoek staat: “Scientists are convinced that the ultimate sustainable resistance will be achieved when different combinations of resistance genes are alternated in time and space, combined with a little bit of spraying (twice).” De doelstelling van dit wetenschappelijk onderzoek is bijgevolg niet het nastreven van volledige resistentie, maar net zoals alle Roundup-ready ggo's, het verminderen, maar wel degelijk ook het bestendigen van de afzet van pesticiden. Laat u dus niet vangen door de "onafhankelijke" wetenschappers, maar lees ook de kleine lettertjes.

Tom Peeters's picture

Beste Jan V,

Mijn argument blijft overeind: het enige geweld tegen mensen is DOOR DE POLITIE gebruikt, de enigen die wapens droegen waren politie(on)mensen.
Ik sta open voor alle opinies en was eerder neutraal in de hele ggo-discussie tot ik het beestachtige gedrag van die fascistische bende flikken zag... Denk eraan (en dat zouden we in de Vlaamse Beweging verdomd goed moeten weten na al die jaren "geambeteerd" te zijn geweest door politie, rijkswacht en staatsveiligheid): de politie is NOOIT onze vriend. Wie beroep doet op politioneel machtsvertoon en machtsmisbruik kan NOOIT een vriend van het volk zijn.

Laat me dus eens goed lachen met die "vreedzame" wetenschappers: wie een privé-bewakingsfirma inhuurt (in de stijl van Amerikaanse firma's in Irak, jaja) en vervolgens de politie ongenadig als een bende maniakken laat inhakken op ongewapende mensen, is helemaal niet "vreedzaam", maar een slippendrager van de macht.

En dan: "Ze zijn niet toegelaten op het domein"... Serieus? Wel, duh! Ik denk niet dat ooit aan TAK toelating is verleend voor hun acties in diverse gemeentehuizen in de faciliteitengemeentes, maar toch juichen we als leden van de Vlaamse Beweging die acties toe (in mijn geval met heel veel enthousiasme trouwens).
Bij protestacties maakt het geen moer uit of je toestemming hebt of niet om ergens te komen (als je overal toestemming voor moest vragen of alleen daar protesteren waar het mag, zou er niet veel meer geprotesteerd mogen worden, daar zorgen "onze vrienden" van de politie wel voor).

Dat is net het punt: als "inspraak" verwaterd is tot braafjes een paar slogans roepen op een betoging of je krabbeltje zetten onder een petitie, als we met andere woorden nog slechts in een schijndemocratie leven, hoeft het niet te verbazen dat geëngageerde mensen op zoek gaan naar andere manieren om zich te uiten.

Dus voor alle duidelijkheid: ik ben niet voor of tegen ggo's, maar wel voor het recht van mensen om (ook op deze straffe manier) actie te voeren ertegen. Dat geldt wat mij betreft voor heel veel acties tegen of voor een heleboel dingen. Dat is ware democratie voor mij: een kwestie van principes, geen kwestie van procedures.

Toch ook dit nog even: ik heb vandaag wel duizend maal gehoord dat het debat over ggo's enkel met wetenschappelijke argumenten mag gevoerd worden... Oké, maar zagen we vandaag niet een ander partijlid (Vic Van Aelst) "een buikgevoel" vertolken? Als hij dat mag (en hij mag dat van mij, het is zelfs verfrissend), dan de jongens en meisjes van het FLM ook!

Jan V.'s picture

Mijn argument blijft ook nog altijd overeind, wat had de politie dan in godsnaam moeten doen ? "kom jongens ze zijn met teveel we trappen het af, en gaan wat koffie en donuts naar binnenspelen?" En natuurlijk zie je alleen maar de beelden waarop politiemensen de fml'ers tackelen en in de grond werken, je zou al beter moeten weten of ik, dat dergelijke beelden een schijn geven op de zaken, en niet de volledige situatie. Nogmaals wat hadden ze dan wel moeten doen ?

Tom Peeters's picture

Wat ze dan wel hadden moeten doen? Euh, zich niet als walgelijke beesten gedragen misschien? De mens is toch een raar dier: van zodra het een uniform aantrekt, verdwijnen blijkbaar alle remmingen op de allerlaagste geweldsinstincten... Overigens, "leuk" hè, dat ons belastinggeld misbruikt wordt om de politie (toch nog altijd een openbare dienst, voor zover ik weet) als privé-militie te laten optreden voor een bedrijf. Gewoon weerzinwekkend! Voor zover ik nog wat respect voor de politie had: dat is nu helemaal weg.

Nogmaals voor alle duidelijkheid: ik ben niet voor of tegen ggo's, maar wel voor het recht van mensen om op een laten we zeggen creatieve manier actie te voeren, zonder daarbij door de hedendaagse versie van de gestapo in elkaar geslagen te worden (en nog eens: ik begrijp niet dat jij als lid van de zo vaak door flikken gesaboteerde en getreiterde Vlaamse Beweging - als NVA'er ben je dat toch - de kant van de politie kiest; lijd je soms aan amnesie?)

Misschien heeft de wetenschap dit soort acties voor een groot stuk aan zichzelf te danken: de wetenschap heeft gewoon niet genoeg gedaan om de angst van mensen voor het nieuwe te bezweren. Enkel en alleen wetenschappelijke argumenten gebruiken in je communicatie, hoe correct die ook mogen zijn, dat werkt echt niet. Politiek, besluitvorming, het vormen van een mening, het formuleren van een attitude tegenover iets: het is evenzeer een kwestie van emotie, van "buikgevoel". En dat is het wat maar al te vaak zwaar onderschat wordt door overheden, instituten, enz. Kijk maar:

-Universiteiten die joint ventures met bedrijven aangaan of de door hen ontwikkelde patenten doorverkopen aan bedrijven: veel vertrouwen wekt zoiets toch niet? Is wetenschap überhaupt nog objectief te noemen als er geld en winst mee gemoeid zijn? Als met andere woorden de financiële resultaten belangrijker worden dan andere resultaten? En dan zichzelf afvragen waarom de mensen je niet vertrouwen... Laat me niet lachen!
-Je hebt een proefveld. Vervolgens plaats je daar hekken rond en laat je een privé-bewakingsfirma de boel bewaken. Hallo! Zoiets wekt toch gewoon wantrouwen op? Het lijkt wel of je iets te verbergen hebt met die ingehuurde gorilla's (mijn excuses aan de diersoort overigens) die rond het veld patrouilleren, toch? Echt intelligent om op die manier met je experiment naar buiten te komen, hoor!

Jan V's picture

Daar heb je wel een punt. Het omheinen van een veld, en vervolgens aan iedereen melden, héla hier mag je niet aankomen é .....die aanpak kan volgens mij ook anders. Aan de andere kant ben ik niet helemaal zeker of dat vanaf het begin al zo was. De locatie is namelijk publiek en het FLM heeft dan zijn acties aangekondigd.....met de verstaanbare reacties om die dan te omheinen. Ik ben zeker niet pro-politie, de doordeweekse politieagent kan me gestolen worden en zou ipv te mierenneuken eens zijn ogen opentrekken en enkel op dingen gaan reageren die nuttig zijn. In de context van dit patattenveld vind ik het wel een normale reactie, 250.000 euro was er minstens ( want er werd nog getwijfeld of het wel via dergelijke som opnieuw kon gestart worden ) nodig om dat opnieuw op te bouwen, dus om het van 0 op te bouwen was er wss veel meer nodig. Moest U een som ophoesten om het daarna door een bende vernield zien te worden.... ik denk dat U ook niet zou staan kijken langs de straat niewaar.

En eigenlijk verschillen die twee bende gorilla's niet, de een kondigt aan, we maken alles kapot als het niet stopt, zonodig vernietigen we zelf alles. De ander kondigt aan, maak het kapot en wij steken u in den bak, en als ge niet blijft stilstaan als we u pakken dan werken we u eerst de grond in.

Concreet : Die bende vernield kostbaar materiaal, en kostbaar onderzoek; 300 vs 60 -> staan kijken als een bende kippen, of er een paar proberen op te pakken; als het dan echt uitdraait in een patentenoorlog waar de kleine boer enkel verliest dan zullen er wel genoeg stemmen opgaan;

Tom Peeters's picture

Of dat experiment nu 10, 100, 100.000 of 1 miljoen Euro gekost heeft, maakt geen fluit uit. Geld is geen argument van gewicht in deze zaak, of willen we echt naar een samenleving waar alleen nog actie kan gevoerd worden tegen "armere" projecten/mensen en waar de "rijken" beschermd worden tegen protesten en acties? Alsof die nu al niet beter dan wie ook beschermd zijn, de duurste advocaten kunnen betalen, de duurste mediacampagnes bestellen, etc.

Jan V's picture

Dat is naast de kwestie, actie voeren geen probleem, vernietigen van andermans werk, da's iets compleet anders.

Tom Peeters's picture

Hoezo, naast de kwestie? Jij bent degene die in verschillende van zijn postings over "100-duizenden euros", "250.000 euro", "kostbaar materiaal", "kostbaar onderzoek" is begonnen...

Jan V.'s picture

Neen, het is naast de kwestie slaat op "enkel actie voeren tegen 'rijke mensen' , en waar rijkeren beschermd worden". Dat is in dit land zelfs helemaal niet aanwezig, al eens gezien hoeveel macht vakbonden hebben, en hoe ze zomaar kunnen staken en de straat optrekken. Eén groot verschil toch, is dat die geen dingen gaan kapot maken, hoogstens voor wat kopzorgen zorgen.

Tom Peeters's picture

Mijn principe is: actievoeren kan en mag altijd, zolang je geen mensen verwondt of doodt. Materiële schade kan er in sommige gevallen nu éénmaal bij horen... Trouwens, achter het beschadigen van eigendommen van een bedrijf, een instituut of een overheid (kijk, je mag al gerust zijn over je persoonlijke eigendommen!), kan een mooie symboliek zitten (denk aan de vernietiging door het IRA van sommige symboolgeladen gebouwen van de Britse overheid in Noord-Ierland...)

Dat er sommigen zijn in dit land die deze actie zelfs als "terrorisme" bestempelen, is niet alleen een hysterische (en serieus "onwetenschappelijke", ha!) overreactie (en oneindig veel meer angstzaaierij dan de actie zelf EN bovendien intellectueel oneerlijk, maar dat laatste kan de "wetenschappers" blijkbaar geen bal schelen - raar toch voor een groep "intellectuelen", in zoverre iemand die met het establishment heult intellectueel -in de ware zin van het woord- kan zijn natuurlijk), maar ook een zwaar affront voor de echte slachtoffers van echt terrorisme. Het verbaast me dat niemand nog de term "patattenholocaust" van stal heeft gehaald (de holocaust scoort altijd goed, hè)... ;-))

Trouwens, het wetenschappelijke estabilshment is deze week al serieus gaan uithuilen bij hun vriendjes in het politieke en gerechtelijke establishment, die dan ook gaan optreden. Wetenschap ongebonden en onafhankelijk? Jaja, nog zo één en ik kom niet meer bij...

En in welk land woon jij? De rijken niet beschermd? Kom nou! Met hun geld grotendeels ongestraft in belastingparadijzen, de beste of duurste advocaten die voor hen de goorste achterpoortjes ontdekken en openhouden, een door hen druk be-lobby-de overheid die bedrijven in de watten legt met allerlei lastenverlagingen à volonté (zonder dat daar een concrete en reële verhoging van de werkgelegenheid tegenover staat)? Vergelijk dat laatste maar eens met de schorsing van langdurig werklozen als zij niet kunnen aantonen dat ze actief op zoek zijn naar een baan... Sorry, hoor, maar als werklozen iets moeten doen voor hun (schamele, want bij de laagste werkloosheidvergoedingen in Europa) inkomen, dan bedrijven ook! Geen blijvende banen bij gecreëerd? Vooralsnog de lastenverlaging terugvorderen, MET interest! De enige manier om bedrijven en instituten te leren luisteren naar wat je te vertellen hebt, is hen raken waar het zeer doet (in hun portemonnee dus) ! Wat ons netjes terugbrengt bij ons beginpunt...

Als bedrijven, instituten e.d. niet alleen de handelingen stellen die ze willen stellen, maar dan ook nog eens willen bepalen of we daarop mogen reageren en hoe we daarop mogen reageren, en de regels willen bepalen van hoe erover gepraat wordt, dan leven we niet langer in een echte democratie. Een echte democratie draait namelijk om PRINCIPES (en soms moeten die verdedigd worden op een straffe manier), niet om PROCEDURES (met de juiste procedures kunnen de grootste onrechtvaardigheden georganiseerd worden, Adolf Hitler kwam ook via verkiezingen aan de macht en we weten allemaal wat dat tot gevolg heeft gehad - en voor alle duidelijkheid: ik vergelijk niemand met Hitler, dit is dus geen "reductio ad Hitlerum" ;-)) )

Jan V.'s picture

Dat de rijken niet onbeschermd zijn moet u mij niet vertellen, daarover kan ik al een boek schrijven. Dat mensen die de 'hacks' van de wetten kennen er volop van profiteren, lezen we nog elke dag in de gazet. En dat mensen in hogere kringen, ook in hogere kringen blijven, da's niet alleen belgisch me dunkt. ( Jean - Luc Dehaene deinst er ook niet onmiddelijke voor terug ... maar da's meer hypocrisie ... )

Ik geef je compleet gelijk over het feit dat bedrijven en instituten niet alles in handen mogen hebben, maar het dergelijk soort onderzoek zal nu eenmaal wel privé-geld gekost hebben, dat meestal eerder als investering dan als donatie bedoeld zal zijn. Dit is natuurlijk geen reden om mensen in elkaar te kloppen. Maar eerlijk gezegd vind ik de aanpak op zich al idioot. "HIER STAAT EEN PATTATTENVELD, AUB DO NO TOUCH" ..... Dat zal waarschijnlijk hetzelfde effect hebben als een Waal die tussen de NVA gaat staan en een bordje bovenhaalt "Wallo-Brux is een feit".....

Eerlijk gezegd heb ik te weinig kennis over dergelijke zaken zoals werkloosheidsvergoedingen en loonlastenverlagingen, en kan ik enkel afgaan op een kritische blik op de zaken die ons elke dag voorgeschoteld worden, en die ik niet zonder korrel zout opneem. ( Dat zouden de Walen die de 'Soire' lezen ook beter doen )

Ik blijf echter tegenstander tot dit soort acties, tenzij er echt serieuze smeerlapperij achter zit ( naar belgische normen dan ). Als de jongens van het FLM een debat willen aanvoeren hadden ze imho maar een soort van vzw moeten oprichten en lezingen en debatten moeten organiseren. Er zitten studenten genoeg tussen die ruimtes kunnen huren, en aangezien ze met 300 man kunnen samenkomen op een zondagnamiddag, dan zullen ze een debat inrichten ook wel kunnen zeker ?

Tenslotte ben ik al content dat er, in tegenstelling tot andere fora en discussies, er toch wat onderbouwd kan worden gediscussieerd ;-)

wemoetenwel's picture

Goede actie van de actievoerders, deze acties moeten en zullen nog veel harder worden aangezien de gentechboer Monsanto&consorten zelf zonder blikken of blozen over 100.000den lijken gaan.
Wereldwijd staan ze bekend als 1 van de meeste vreselijke bedrijven die hardwerkende burgers aan de geelhonger helpen, zaad en gewassen monopoliseren, het volk vergiftigen met GMO voer en het land onvruchtbaar maken met astronomische hoeveelheden zeer giftige pesticeden die ook oa alle bijjen uitroeien.
In vele vele landen is er een zeer sterke oppositie onstaan na de ervaringen met GMO en Monsanto criminelen.
Ga zo door en verplicht de EU en elk lokaal politiek apparaat GMO permanent te verbieden.
VS boeren willen stoppen na 15 jaar GMO gewassen angezien ze er alleen mar armer van worden en de opbrengsten lager zijn dan gewone teelt.

Jan Vansteenlandt's picture

Geen idee of Monsant uberhaupt dit kleine patattenveld heeft helpen bouwen, maar wat u zegt over de bijen vind ik persoonlijk wel raar. Bijen sterven en masse door verschillende ziektes, inclusief een soort HIV voor bijen. Was dit veld overigens niet bedoelt om aardappelen te kunnen kweken in uiterst extreme condities?

Peter Dedecker's picture

Je kan discussiëren over de praktijken van Monsanto. Roundup is inderdaad vuiligheid die de wereld uit moet, wat mij betreft. Maar dat is geen probleem met de technologie van genetische modificatie, wel van één speler die dat voor zaken gebruikt waar we over kunnen discussiëren. Het is niet omdat mensen doodgereden worden met een auto, dat we auto's moeten verbieden.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be