Sociaal, niet socialistisch

(tags: )

Sociaal, niet socialistisch. Het is één van de mantra's van onze partij, een lijn die we ook doortrekken in de Vlaamse en federale regering. Voor het eerst sinds 26j zonder socialisten, voeren die regeringen een meer sociaal beleid. Het omgekeerde bestaat evenwel ook. Dat zien we in Gent, mijn huidige thuisstad, en Zottegem, mijn vorige thuisstad. Het zou grappig kunnen klinken, ware het niet dat het hier gaat om geld dat bij de allerzwaksten in de samenleving zou moeten terechtkomen.

Zottegem: federale oppositie betaald met geld allerzwaksten

In Zottegem besliste OCMW-voorzitter Kurt De Loor (SP.a) om de federaal besliste indexsprong niet door te voeren voor het eigen personeel. Eigenlijk geeft hij hiermee het personeel een extra bonus: bovenop de federale belastingverlaging voor elke werkende mens (via de verhoging van de forfaitaire aftrek beroepskosten) krijgt het sinds mensenheugenis door socialisten van de De Loor-dynastie aangeworven personeel nog een extra loonsverhoging van 2%. Wie goed werk levert mag uiteraard correct beloond worden, maar dit is duidelijk een mediagenieke maar zeer dure protestactie.

Het is bovendien bijzonder inconsistent van Kurt De Loor. Immers, vorig jaar, in november 2013, liet De Loor nog bijzonder theatraal het volgende optekenen:

Het water staat quasi alle gemeenten en OCMW's aan de lippen. We zijn het stadium van de efficiëntiewinsten al voorbij. Straks moeten de Vlaamse steden en gemeenten het voorbeeld van de failliete Amerikaanse stad Detroit volgen.

Vandaag, bij zijn aangekondigde loonsverhoging voor het personeel, klinkt het al helemaal anders:

Ik moet hiervoor geen extra middelen zoeken. De jongste jaren hebben we enorme efficiëntiewinsten doorgevoerd, goed voor een jaarlijkse besparing van 500.000 euro. Wij kunnen deze indexering dus aan, en onze mensen verdienen het.

Ofwel vertelde hij vorig jaar groteske nonsens, ofwel vandaag. Consequent is het in elk geval niet.

Maar het ergste van al is dat deze actie betaald wordt met OCMW-geld. Geld dat in de allerzwaksten in de samenleving zou moeten geïnvesteerd worden, en niet in de persoonlijke oppositiecampagne van het Vlaams parlementslid en OCMW-voorzitter.

Gent: ondergrondse centrumparking en afkopen fouten

In Gent investeerde het OCMW dan weer in een peperdure ondergrondse parking voor het personeel. In hartje Gent, de zelfverklaarde fietsstad, moedigt men het (vooral in Gent wonende) personeel aan om met de auto te komen in plaats van de fiets te nemen. Dat op zich is al vreemd. Maar opnieuw is het bijzonder erg dat het hier gaat om geld dat de allerzwaksten hoort toe te komen, en hier geïnvesteerd wordt in de eigen werking op een zeer bedenkelijke manier. Dan komen er nog fouten van het OCMW-bestuur bovenop die resulteren in dure minnelijke schikkingen met de aannemers. Dat is al helemaal weggesmeten geld. Ook deze paars-groene coalitie voert een socialistisch beleid, maar geen sociaal.

 

Federaal: extra middelen voor de allerzwaksten

Dit in tegenstelling tot het Vlaamse en federale niveau, met de N-VA, zonder de socialisten. De federale regering ontziet expliciet de laagste inkomens als er met een indexsprong inspanningen gevraagd worden van iedereen. Een sociale indexsprong dus. Dit in tegenstelling tot de impliciete indexsprong die door de vorige regering gerealiseerd werd door de kunstmatige bevriezing van de elektriciteitsprijzen (een boemerang die nu in het gezicht terugkeert) en het aanpassen van de indexkorf met bradeerprijzen, discounterproducten en mobiele in plaats van vaste telefonie. Die indexsprong trof iedereen, ook de zwaksten. Een beleid waar de nieuwe regering niet voor kiest.

Maar vooral zal deze regering maar liefst 1,6 miljard euro voorzien om de welvaartsenveloppe voor de volle 100% uit te keren aan de laagste uitkeringstrekkers. Hierdoor worden deze opgetrokken tot boven de Europese armoedegrens. In het verleden werd door regeringen met socialisten slechts 60% van de welvaartsenveloppe uitgekeerd, ondanks de vele uitkeringen onder de armoedegrens. Best tekenend dat het een regering is zonder socialisten die de armoede echt aanpakt en de zwaksten wel degelijk ontziet. De vorige regering pakte de rijkdom aan, niet de armoede. Deze regering, met N-VA, doet het omgekeerde: ze voert een sociaal beleid, geen socialistisch. Daar ben ik zeer tevreden mee.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be